ဒါႏနကုသိုလ်ႏ ပသာတွိုႏအရပ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပုညကြိယဝတ္ထုသုတ် (ဒါႏနကုသိုလ်ႏ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏ ပသာတွိုႏအရပ်)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ လောကကိုယို လိုꩻယင်ဟန်ႏနောဝ်ꩻ 'ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့ မာꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့ မာꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း'၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏသီသဲင်ꩻထွာလိုꩻတဲ့ ထွာဒျာႏ လိုꩻဘွုန်ꩻကံႏပေႏ၊ သဲင်ꩻထွာဒျာႏ လိုꩻအညမ်းစား၊ လိုꩻအရန်းဖွိုႏမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၂။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ကားကတတ်နွိုင်ႏ မာꩻဒါႏနကုသိုလ်ႏ၊ ကားကတတ်နွိုင်ႏ မာꩻသီႏလကုသိုလ်ႏလွုမ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏသီသဲင်ꩻထွာ လိုꩻဘွုန်ꩻကံႏတန်၊ သဲင်ꩻထွာ လိုꩻမျတ်မျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၃။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ မာꩻမွေးစွဉ်ႏ ဒါႏနကုသိုလ်ႏ၊ မာꩻမွေးစွဉ်ႏ သီႏလကုသိုလ်ႏလွုမ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ တိန်ႏသီ ထင်ႏကီထွာလူꩻ 'စာတုမဟာရာဇ်'၊ လူꩻစာတုမဟာရာဇ်ကို ဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ သက်ဆွာꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ သွဉ်းသယ်ႏသွꩻခွ အာလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ ဩဇာႏအာႏဏာႏ ဟောဝ်လဲဉ်းဝင်ꩻ၊ မဲ့အာႏရွုံႏ၊ နားအာႏရွုံႏ၊ နေ့ꩻဖူအာႏရွုံႏ၊ ဖြေꩻအာႏရွုံႏ၊ နမ်းအာႏရွုံႏ ကာႏမဂွုဏ်ႏ အာႏရွုံႏငတ်ꩻပါꩻတဲ့ စံႏစာꩻလွိုဗာႏလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ အမျိုꩻတဆီယိုနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွိုလဲဉ်းက လူꩻ(စာတုမဟာရာဇ်)အလင်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ 'ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ' ယိန်းမာꩻမွေးလဲဉ်းနဝ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ စိန်ႏသီထင်ႏကီထွာလူꩻ 'တာဝတိံသာႏ'၊ သက်ဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻ-စတဲင် အမျိုꩻတဆီနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွိုဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၅။ လိုယင်ဟန်ႏနဝꩻ ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ ယိန်းမာꩻမွေးလဲဉ်းနဝ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ကထွိုင်ႏသီ ထင်ႏကီထွာလူꩻ 'ယာႏမာႏ'၊ သက်ဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻ-စတဲင် အမျိုꩻတဆီနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွိုလဲဉ်းဝင်ꩻ။ ၆။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ ယိန်းမာꩻမွေးလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ကထင်ႏသီ တွိုႏကီထွာလူꩻ'တုသီႏတာႏ'၊ သက်ဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻ-စတဲင် အမျိုꩻတဆီနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွိုလဲဉ်းဝင်ꩻ။ ၇။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ ယိန်းမာꩻမွေးလဲဉ်းနဝ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ကတိန်ႏသီ ထင်ႏကီထွာလူꩻ'နိမ္မာနရတိ'၊ သက်ဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻ-စတဲင် အမျိုꩻတဆီနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွိုလဲဉ်းဝင်ꩻ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၈။ လောကကိုယို လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ဒါႏနကုသိုလ်ႏတဲ့ ယိင်းမာꩻမွေးလဲဉ်းနဝ်ꩻ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏတဲ့ ယိင်းမာꩻမွေးလဲဉ်းနောဝ်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတောဝ်း၊ ဝွေꩻကစိန်ႏသီ ထင်ႏကီထွာလူꩻ 'ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီႏ'၊ သက်ဆွာꩻ၊ ယောင်ꩻရေꩻ၊ ချမ်ꩻသာႏ၊ သွꩻအာ၊ ဩဇာႏအဝ်ႏလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ ကာႏမဂွုဏ်ႏ အာႏရွုံႏငတ်ꩻပါꩻ စံႏစာꩻဗာႏလွိုလဲဉ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ အဋ္ဌကနိပါတ်၊ ဒါနဝဂ်၊ ပုညကြိယဝတ္ထုသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၉၅)