ဒုတိယ အဲလီသဘဲတ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဒုတိယ အဲလီသဘဲတ်ယို ထွာ ယူနုဲက်တဲတ် ကဉ်းဒမ်း ခမ်းဗွေႏ ဟော်ခမ်ꩻမူႏတဖြာꩻ၊ ဆဌမ ဇျော့ခွန် ကထှိုင်ႏသီကုဲင်ခါ ဝွေꩻမူႏ လꩻလွေꩻ ဟော်ခမ်ꩻသှူ။ ဝွေꩻမူႏယို ထွာ ဆဌမ ဇျော့ခွန် တွမ်ႏ အမာနင်ꩻမူႏ အဲလီသဘဲတ်သီး ပိုမူႏအတန်သွတ်ꩻ၊ လှူး ဝေင်ꩻလန်ဒန်ကို ခရစ်နေင်ႏ ၁၉၂၆ ဗာႏ ဧပရယ်လာ ၂၁ နီꩻကိုခါ။ အဌမ အဲတ်ဒဝါတ်ဒ်ခွန် အှောန်ႏကုဲင်ထိုꩻ ခွန်ထာꩻမာꩻထှူခါ ကထွာဒါႏ အဖာဗွေႏ ယော့ဝေင်ꩻ ရဲပ်အှောန်သား ကထှိုင်ႏထူႏမာꩻ ဆဌမ ဇျော့ခွန် ၁၉၃၆ ဗာႏ နေင်ႏကိုနောဝ်ꩻလဲင်ႏ အပိုမူႏတန် အဲလီသဘဲတ်ယို ထွာလွေꩻ ဝင်ꩻအှောန်ႏထော့ခါꩻဖေႏ ဟော်ခမ်ꩻမူႏလောင်ꩻသှူ။ နောဝ်ꩻခါနောဝ်ꩻ နင်ꩻမူႏ အဲလီသဘဲတ်ယို အသက်စငါလꩻ နေင်ႏတဆီ။ ခွန်ပိုမူႏ အဲလီသဘဲတ်အတာႏ သှောန်ထူႏခရာႏ ပညာႏ နဲင်း လိုꩻအာကလှူꩻထွားလုမ်ꩻမကာႏ ဖြေꩻစာထာꩻ၊ ဥပဒေႏ ရဲပ်အှောန်ခမ်းထီ ထာꩻထွာခြောင်ꩻ(သမဲင်ꩻ)၊ ခမ်းထီဖဲ့ꩻခရာႏပညာႏဖုံႏယို အမှိုးမူႏ ရဲန်ꩻဖေ၊ႏ ထှောန်ႏ ဆꩻရာႏဖုံႏ ကအောဝ်ႏဟော်ခြာ သှောန်ဖေႏသှူ။ နင်ꩻမူႏနောဝ်ꩻ ထုမ်းသေဒါႏ၊ ယားထီယမ်၊ စန္ဒယား (Piano) တဲ့ နျꩻဒုင်ႏမော၊ ကဟောꩻနယ်ဇာတ် (မန်း- ပြဇာတ်) တဲ့ ကုဲင်းသေထွားနေနေသှူ။ ၁၉၃၇ ဗာႏနေင်ႏကိုခါ နင်ꩻမူႏအဲလီသဘဲတ်ယို နှို့ပါငီꩻ လိုꩻမူႏပေႏ ထောင်နာႏလှောန်ꩻထာꩻသား အစှိုꩻကို (မန်း - အမျိုးသမီး ကင်းထောက်အဖွဲ့)။ ၁၉၄၂ ကိုနောဝ်ꩻ နှို့ပါငီꩻ ထောင်နာႏလှောန်ꩻထာꩻ ထီပင်ႏလယ်ႏဖဲ့ꩻ အစှိုꩻကို။ နောဝ်ꩻနေင်ႏကို နင်ꩻမူႏအဲလီသဘဲတ်ယို အဖာဗွေႏ ဇျော့ခွန် ဖေႏထွာ ပိုႏကဲႏတန် အှိုး ဂရဉ်နေးဒီးယား ဗာႏအုံပှိုးခမ်းထီသား အစှိုꩻကို။ ဒုတိယ ကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ ခꩻဝင်ꩻပွယ်ꩻကိုခါ နှို့ထွာစဲ့ꩻ အေ၊တီ၊အဲတ်သ စဲ့ꩻတောင်ႏတာႏစှိုꩻကိုထှူ ၁၉၄၅ ဗာႏ နေင်ႏကို ဝင်ꩻဖုံႏ ဖေႏထွာ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ လိုꩻတန်။ ၁၉၄၇ ဗာႏနေင်ႏ လာနိုဗဲမ်ဘာ ၂၀ နီꩻကိုနောဝ်ꩻ နင်ꩻမူႏအဲလီသဘဲတ် တွမ်ႏ ခွန်စဲ့ꩻ ဗာႏထာꩻမာꩻ ထီဖဲ့ꩻသား ပိုႏကဲႏ (မန်း- ဘုရင့်ရေတပ်မတော်ဗိုလ်) ဖီးလစ်မောဝ့်ဘတ်တန် တောႏလမ်းတောႏပါႏဝင်ꩻ ဝဲက်သမဉ်သတာ ဝုဲင်ႏဖရာꩻကျောင်ꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ လန်ဒန်ဝေင်ꩻကို။

ဒုတိယ အဲလီသဘဲတ်
Photograph of Queen Elizabeth II
အဲလီသဘဲတ် (မတ် ၂၀၁၅)
6 February 1952 – 8 September 2022
ပွယ်ႏနှို့ဟော်2 June 1953
လိုꩻအရီးဖြာꩻ ဆဌမ ဇျော့ခွန်
ထူႏကမ်ႏဆုမ်ႏအမွီႏသားဝေးလ်ခမ်ႏ ခွန်ပို
လှူးဖွာꩻ (1926-04-21) ၂၁ အေပီ၊ ၁၉၂၆ (သက် ၉၇)
မေဖဲယား၊ ဝေင်ꩻလန်ဒန်၊ ယူနုဲက်တဲတ်ကဉ်းဒမ်း
သီကုဲင်၈ သဲက်တဲဉ်ဗာ၊ ၂၀၂၂(2022-09-08) (အသက် ၉၆)
Balmoral Castle, Aberdeenshire, United Kingdom
လမ်းသားဖိလစ် မင်းသား (အက်ဒန်ဘာရာမြို့စားကြီး) (m. ၁၉၄၇)
ပိုဖုံႏရာ
အစဲင်းဗွေ
အမဉ်ꩻဗွေ
အဲလီသဘဲတ် အလဲက်သန်းဒြား မယ်ရီ ဝဉ်သာ (Elizabeth Alexandra Mary Windsor)[၂]
လမ်းအုံဝဉ်သာ
ပိတု ဖာဗွေႏဇျော့(၆)
မာတာ မှိုးဗွေႏအဲလီသဘဲတ် ဘိုးဝဲက်သ်လီယန်

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. "Britain's new monarch to be known as King Charles III"၊ Reuters၊ September 8, 2022။ 
  2. Her full name can be seen on her marriage certificate, which is signed by both her and her father.