နီဝေးမူႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီဝေးမူႏ" ထာꩻခေ့ꩻပသာႏသွူ တိန်ႏငေါဝ်းသင်ႏသွူ နီလမ်းငါ၊ ခါယာငေါဝ်းဝေါက်သွူ နီလမ်းထျꩻ၊ နီအံႏအွꩻတဲ့ထွူလဲဉ်း၊ ခိုဗင်ႏဖုံႏ လွဉ်လယ်ႏသွူနီဝေးမူႏ၊ နီမွိုးနီဖါသီးတဲ့ ဒေါ့ꩻရီဆွုမ်ႏခိုဗင်ႏဖုံႏ တဆူးတဆင်ႏပေႏထွူတဲင် ထိုꩻလဲ့ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏ။ နီဝေးမူႏယိုနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻရက်ဝင်ꩻစုမ်ꩻသားအာငါႏ၊ ခွေသွဉ်းအီႏခြုဲင်းနယ် နီဝေးမူႏခရာႏ၊ အုပ်ꩻသဲင်တခြစ်ꩻဗာႏ နီဝေးမူႏတဲ့ မွေးတောဝ်း။ နီဝေႏမူႏနောဝ်ꩻ မဉ်ꩻနင်ႏဗွာ၊ တရေꩻတဲ့တရေꩻ၊ လိန်ႏမာႏတဲ့လိန်ႏမာႏ၊ အိန္တရေႏတဲ့ဟောဝ်၊ လွေꩻသွို့ꩻလွေꩻခြံတဲ့ကုဲင်း၊ ဖွစ်ꩻဖျိုးဒွိုႏသွတ်ꩻကပ်ကောဝ်ႏ၊ ကပ်သွမ်ꩻတောႏ၊ ဒွိုႏဒဲဉ်ဗွာ၊ ပသာဒဲဉ်ဗွာ၊ မာꩻဖေႏမွိုးဖါဝွတ်ပတ်၊ မာꩻဖေႏသင်္ဃာႏဝွဝ်ပတ် စတဲင်ထဉ်ႏမွေဝွတ်ပတ်ဖုံႏ၊ ထာꩻမာꩻဟောဝ် ထာꩻမာꩻဒါႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ကုဲင်းငါႏသွူ။ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းငွါတဲ့အွီႏ၊ ပနဲဉ်ႏတဲ့ပနဲဉ်ႏတဲင် ဒေါ့ꩻရီမွိုးဖါတဲ့ကျင်ႏ၊ ဒေါ့ꩻရီခိုဗင်ႏတဲ့လဲပ်၊ ဝင်ꩻအပဲစ်တဲ့ တဒေါ့ꩻဖိုဖိုတောဝ်း၊ ဝင်ꩻပွုံႏဝင်ꩻမဉ်ꩻ ငေါဝ်းခိုးငွါလျား၊ ငေါဝ်ႏသိုႏငွါဖျင်ꩻ၊ ငေါဝ်းဝွေႏငွါဝက်၊ ငေါဝ်းပစော့ꩻပနျꩻဖုံႏယိုတဲ့ တဒေါ့ꩻဖိုဖိုတောဝ်းသွူ။ သꩻတဲ့ဗွာငါႏ၊ သꩻဟောဝ်ငါႏ၊ သꩻဆွာꩻငါႏ၊ ထာꩻရက်ထာꩻသညင်ꩻဝင်ꩻတဲ့တန်၊ စေႏတနာႏသဒ္ဓါႏတရာꩻတဲ့ ဟောဝ်ငါႏ၊ နာႏမော်နာႏတရာꩻတဲ့ ကုဲင်းငါႏသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီဝေးမူနင်ႏဗွာနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻရက်ဝင်ꩻစုမ်ꩻသားအာငါႏ၊ ခိုဗင်ႏဖုံႏတဲ့ ကျွိုက်အာငါႏ၊ ခိုဗင်ႏဖုံႏ ဟဲ့ꩻမက်ꩻရောင်မွေးစွဉ်ႏလိုꩻ၊ ဟဲ့ꩻမက်တယောဝ်း အတလꩻမွေးတောဝ်းခြာ။ ခွေကခတ်ကယ်ꩻတေ့ꩻနောဝ်ꩻ နီဝေးမူႏကျွိုက်ငါႏ ခွန်ထွန်း၊ ပွိုးထမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ခွန်ထွန်းနောဝ်ꩻ အွꩻဒါႏတောဝ်းဒေါဝ်၊ တောႏဒါႏတောဝ်းဖုဲင်း၊ ကုဲင်းတဲ့ကုဲင်း၊ လိန်ႏမာႏတဲ့လိန်ႏမာႏ၊ စေႏတနာႏသဒ္ဓါႏတရာꩻတဲ့ဟောဝ်၊ ဝင်ꩻအမျာꩻလဲ့ အာႏကွိုꩻလꩻ၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻတဲ့တရေꩻ၊ ယဲက်အဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻတဲ့တဲးဝါး၊ ထွားအဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻတဲ့သေႏချာႏ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီဝေးမူႏနင်ႏဗွာ ကျွိုက်ငါႏနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူးစောင်ႏ