နုဲက်ထရိုစဲန်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

နုဲက်ထရိုစဲန် ယို အလဲန်း အဲတ်တမ်အမုဲင် ၇၊ သင်္ကေႏတနောဝ်ꩻ ထွာ N သှူ။ စကျဝဠာႏကိုနောဝ်ꩻ နုဲက်ထရိုစဲန် ပါအာအေားတန်။ နဲန်ႏထီဇျာꩻကဲꩻလဲက်သီ ( အဉ်းဂလစ်ဆျ်: Milky way Galaxy) (မန်း- နို့ရည်ဆမ်းဂလက်ဆီ သို့မဟုတ် နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ) တုမ်ႏ မှူးအစှိုꩻအလှောင်ႏကိုယို နုဲက်ထရိုစဲန် ဆေ့ꩻအာ အောဝ်ႏအမုဲင် နွတ်ꩻ ကို၊ ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၇၈%။ နုဲက်ထရိုစဲန်ယို သကော့လိုꩻခှိုꩻ ရူပဗေဒပညာႏသျင်ႏ ဒယ်နီယယ် ရူတာဖှော့ဒ် ထောင်လှောန်ꩻလꩻ ခရစ်နေင်ႏ ၁၇၇၂ ဗာႏကို။ လိုꩻသီးနမ်းကိုယို နုဲက်ဒရိုစဲန် အောဝ်ႏပါလꩻ ၃% သှူ။

နုဲက်ထရိုစဲန်,  7N
နုဲက်ထရိုစဲန်အထီ
နုဲက်ထရိုစဲန်ရောင်ႏရဲန်ႏ
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတနုဲက်ထရိုစဲန်, N
အငေါဝ်းထန်ႏ/ˈntrəən/
NY -trə-jən
အယောင်ꩻcolorless gas, liquid or solid
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို နုဲက်ထရိုစဲန်
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)


N

P
ကာဗွန်နုဲက်ထရိုစဲန်အောက်သီစဲန်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)7
အဗူႏဘလော့group 15 (pnictogens)
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  2
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  diatomic nonmetal
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (Ar)14.007[၁] (14.00643–14.00728)[၂]
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[He] 2s2 2p3
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 5
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အတအှို
အခြုံးခြီအီအလျား63.15 K ​(−210.00 °C, ​−346.00 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား77.355 K ​(−195.795 °C, ​−320.431 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (သုည °C)1.251 g/L
(အထီဗို့ꩻအီအလျား )0.808 g/cm3
သုမ်စဲင်ႏခွဲးခင်ႏလမ်း 63.151 K, ​12.52 kPa
Critical point126.192 K, 3.3958 MPa
ဖျှူးဆဉ်းအလျား(N2) 0.72 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား(N2) 5.56 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ(N2) 29.124 J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 37 41 46 53 62 77
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(a strongly acidic oxide)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 3.04
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 1402.3 kJ/mol
2nd: 2856 kJ/mol
3rd: 4578.1 kJ/mol
(more)
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 71±1 pm
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ155 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးဆဌဂံ
Hexagonal crystal structure for နုဲက်ထရိုစဲန်
အငေါဝ်းအမှိုင်353 m/s (gas, at 27 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻ25.83×10−3 W/(m·K)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်diamagnetic
CAS Number7727-37-9
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကထုမ်ႏမော့ꩻသားDaniel Rutherford (၁၇၇၂)
ကဖေႏခါꩻ အမဉ်ꩻသားJean-Antoine Chaptal (၁၇၉၀)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ နုဲက်ထရိုစဲန်သီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
13N syn 9.965 min ε 2.220 13C
14N 99.6% is stable with 7 neutrons
15N 0.4% is stable with 8 neutrons
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights