ပင်ႏလယ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
A sea, as seen from a beach.
Marginal seas as defined by the International Maritime Organization

ပင်ႏလယ်ႏ (အဲင်းကလေတ်: Sea) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ကတန်ကလုဲင်းထဲင်းဒါႏ ထီခြောင် ထီခိုႏမဲ့ငါကပေႏထဲင်းဒါႏ သမုဒ္ဒရာႏဖုံႏ ထီခိုႏထီမဲ့ငါလုဲင်းတန် ထီခိုႏထီနောင်တမျိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ပင်ႏလယ်ႏတန် ၁၃-ဖြုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကမ္ဘာလောင်း ကအဝ်ႏထင်ႏသျာꩻဒါႏ ပင်ႏလယ်ႏတန် ၁၃ ဖြုံႏနဝ်ꩻ-

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၁,၁၄၅,၁၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၄,၆၈၈)ပေသွူ။

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၁,ဝ၄၉,၅၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ (၈,၆၈၅)ပေသွူ။

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၈၉၅,၄၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၅,၄၁၉)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၈၈၄,၉၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၅,ဝ၇၅)ပေသွူ။
 အလုဲင်းအဝ်ႏ (၆၁၅,ဝ၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၄,၈၇၄)ပေသွူ။

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၆၁၃,၈၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၂,၇၄၉)ပေသွူ။

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၄၈၂,၃၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၆၁၇)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၄၇၅,၈၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၄၂၀)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၃၈၉,၁၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ (၄,၄၂၉)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၃၀၈,ဝ၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၂,၈၅၄)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၂၂၂,၁၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၃၀၈)ပေသွူ။
အလုဲင်းအဝ်ႏ (၁၆၉,၁၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၁,၆၁၁)ပေသွူ။

အလုဲင်းအဝ်ႏ (၁၆၃,ဝ၀ဝ) စတုရန်းမဲင်ႏ၊ အဆုံးယော့အဝ်ႏ (၁၈၀)ပေသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]