ပညာႏအကျိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပညာႏအကျိုꩻ" ပညာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ သွဉ်လိတ်ခြေင်ခြေင်မွေးတောဝ်း၊ သွဉ်လိတ်နောဝ်ꩻ ပညာႏမွေးတောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲ့ တမွေးတောဝ်းနေနေ၊ သွဉ်လိတ်တွော့ꩻ လꩻပညာႏ၊ ဒါႏပညာႏ လꩻထာꩻသေနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏအမဲဉ်ႏတရာꩻနေနေသွူ။ ကွဲတဲင် ပညာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ အောဝ်ႏအစားစားသွူ၊ အဖွိုႏသွတ်ꩻနောဝ်ꩻ နုဲင်းဒျာႏလွေꩻတရေႏအိန်ႏ(လမ်း)၊ ဖွစ်ꩻဖျိုးကြောင်းစင်လမ်းတွမ်ႏ အသောင်အရင်ꩻ၊ ဖျင်နမ်း၊ စွဉ်ꩻဗေက်ꩻထိုꩻ တအီႏတစျꩻကစ ပညာႏထာꩻသေ မဉ်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ တစင်တောဝ်း၊ တသျင်ꩻတောဝ်း၊ ထွားတရော့ꩻတောဝ်းဒျာႏနေနေသွူ။ နမ်း'လမ်း'အသောင်အရင်ꩻ၊ ဒေႏသလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻ၊ လုမ်းဗဉ်ႏပြွူႏထန်ႏထိုရေꩻ၊ အုံအောဝ်ႏဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏရေꩻ၊ သွုပ်ဆွိုင်ꩻချာငါရေꩻ၊ ဖြေꩻစာရေꩻ၊ မာꩻထင်ႏထို မာꩻမွန်ဗန်၊ မာꩻသာႏယာႏလိုꩻမျိုꩻဘဝ၊ ခမ်းထီ-စတဲင် ထာꩻမာꩻယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ပညာႏထာꩻသေယို ထွာအထျꩻသွူ။ ပညာႏရေꩻနောဝ်ꩻ ဒေႏသလုမ်းဗဉ်ႏဗွေစွုမ်ႏရေꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်လိုႏအပ်ချက်တဗာႏနေနေ၊ ပညာႏနောဝ်ꩻ နီလိုꩻသီးအတာႏ ထာꩻသေအာထာꩻသေစွုမ်ႏ၊ ထာꩻဒါႏယံကျင်ႏလယ်ႏမုꩻ၊ အမွဉ်းဖျင်အချော်ꩻလွုမ်း၊ အမာꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏဖေႏ သꩻဓာတ်နောဝ်ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ပညာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ လုဲင်းငါႏ၊ ဆုံးငါႏ၊ ယော့ငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻကအောဝ်ႏတဲက်တွိုင်ꩻဒါႏနောဝ်ꩻ မွူးရောင်ႏလာရောင်ႏ မေႏရောင်ႏ အရောင်ႏမျိုꩻကားကအောဝ်ႏ တထွꩻတောဝ်း ပညာႏရောင်ႏသွူ၊ ပညာႏအောဝ်ႏသားနောဝ်ꩻ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်၊ ဆောင်ႏရွက်ကျိုꩻစာꩻ၊ ခွုမ်မာꩻထုမ်ႏကျံႏ၊ ဝွေႏဖန်ႏနွောင်ꩻတဲင် တွိုႏဗꩻအီ အင်းထွော့ခါꩻ ကောဝ်ႏထွန်ႏထျꩻဖုံႏသွူ။ ပညာႏမဉ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ အဟောဝ်အကုဲင်သေ၊ အခွင်ꩻအရေꩻသေ၊ မဉ်ႏသေနောဝ်ꩻ သေထူႏဒါႏတဲင် အောင်ႏမျင်ႏလꩻအီ၊ လိုꩻကအောင်ႏမျင်ႏသားနောဝ်ꩻ နမ်းသꩻကေႏနပ်၊ ချမ်ꩻသႏလꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပညာႏမဉ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ လိုꩻထာꩻမာꩻအရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ခမ်းထီရေꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻရေꩻ စစွဉ်ႏအရေꩻမျိုꩻပေါင်ꩻအာဖုံႏယို သေလို့ဝင်ꩻဖုံႏတဲင် မာꩻဒါႏပငါပရာꩻဖုံႏတွော့ꩻ အဆင်ႏအရန်းထိုအီ၊ လုမ်းဗဉ်ႏတခြင်အီ၊ အကျိုꩻတရာꩻလꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ပညာႏအောဝ်ႏသားနောဝ်ꩻ ယူႏကောဝ်းဒါႏ အနာႏဂတ်၊ ထီႏသေဒါႏဆꩻငါတဲင် အုံထွိုင်ႏတဉ်ႏခြွော့နွောင်ꩻအီ၊ စဲဉ်ႏခြပ်ချင်းဆဒါႏတွော့ꩻ ထွန်ꩻကာꩻဆꩻတက်အီနောဝ်ꩻသွူ။ ပညာႏအကျိုꩻနောဝ်ꩻ အမာꩻခွꩻသꩻ၊ အမာꩻသာႏယာႏ၊ အမာꩻတိုꩻပွါꩻဖေႏ နီလိုꩻသီးလောကတန်ယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ဗွေခူꩻ-နောင်တောင်ꩻ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၄၁၊ မဲ့ငါ-၂၃