မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖါမွူးနီꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖါဗွေႏမွူးနီꩻ
Paternal Advice, painted by Josephus Laurentius Dyckmans
ရဲဉ်ꩻမာꩻဒါႏခမ်းထီ၁၁၁+ ခမ်း
အစွိုးအမျိုꩻတကမ္ဘာႏလွုမ်း
ထင်ႏသျာꩻအီထူႏဂုဏ်ႏလွေꩻ ဖါဗွေႏသီး
မွူးနီꩻခမ်းထီအလွောက်ꩻ ကွာႏဒါႏဝင်ꩻ
အလဲင်ႏစွုမ်ႏနေင်ႏ
စပ်ဆွိုင်ꩻ


ကမ္ဘာႏလောင်းကီ ခမ်းထီနုဲင်ႏငံႏပေါင်ꩻ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ပေါႏတွိုႏသွူ ဇွန်လာ တတိယပတ်ကို မွူးနီꩻတနင်ꩻနွေႏနီꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏ ဖါဗွေႏမွူးနီꩻ (အိန်းကလေတ်: Father's Day) နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဖါဗွေႏမွူးနီꩻယို တယ်ႏစလွေꩻဒျာႏ ၁၉၁၀ ဗာႏ ဇွန်လာ ၁၉ ခိန်ႏနဝ်ꩻကာႏ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ဖါဗွေႏမွူးနီꩻ နဝ်ꩻသွူ။ ဖါမွူးနီꩻယို ဖေႏကထွာအတီႏနဝ်ꩻ အမေႏရိကန်ႏစဲ့ꩻပိုႏတန် ဝီလျံကျက်ဆင်စမက် သီးပိုမူႏ စိုနိရာလွိုက် စမက်သီး တွူႏတရန်ဖေႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂][၃] အောဝ်ႏကွို့ꩻ မွိုး မွူးနီꩻလွုမ်ꩻတဲင် ဖါဗွေႏ ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းယိုနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻငါႏထာꩻတလွိုးခရာႏနဝ်ꩻမꩻတဲင်၊ ဖေႏနေးကထွာလꩻလိုꩻနဝ်ꩻ ကထွာဒါႏဖါယို ထွုမ်ႏကျံႏဖေႏဗာႏ အစွိုးစွိုးအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏသွူ၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ မဉ်ထူႏဂုဏ်ႏဖါ ကေꩻစူꩻတရာꩻတဲင် မဉ်ႏတွိုႏလွဉ်သွူ ဇွန်လာ တတိယပတ်ကို မွူးနီꩻတနင်နွေႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏ ဖါမွူးနီꩻနုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ ဝွေꩻကျိုꩻစာꩻမုꩻတဲင် ၁၉၆၆ နိန်ႏကို အမေႏရိကန်ႏခမ်း သမ္မတ Lyndon B. Johnson ယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏခန်း အတီႏနုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ဖါဗွေႏ မွူးနီယို အထိန်ꩻအမုဲင်တယ်ႏစလွေꩻဒျာႏ အမေႏရိကန်ႏခမ်းကို တယ်ႏလွေꩻနဝ်ꩻတဲင် ဥရောပခမ်း ခမ်းလင် တွမ်ႏ အာသျခမ်းကိုသားဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻနုဲင်းနုဲင်းထွူတဲင် မဉ်ႏတွိုႏသွူ ဇွန်လာ တတိယပတ်ကို မွူးနီꩻတနင်ꩻနွေႏနီꩻနဝ်ꩻ အောဝ်ႏအွဉ်ႏထူႏဂုဏ်ႏ အွဉ်ႏထွော့မာꩻလွေꩻ ဖါဗွေႏ မွူးနီꩻ နုဲင်ႏနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

ဖါမွူးနီꩻယို နေးတွမ်ႏ ဖါကေꩻစူꩻတဲင် အွဉ်ႏဖောႏထေ့လွꩻဝင်ꩻ ဖါဝတ္တရာꩻ တွမ်ႏ ကဗျာ လင်္ကာႏ ၀တ္တု ဇာတ်တွယ်ꩻ စတွမ်ႏ ယိုꩻယာႏ အကွဉ်ကꩻဖုံႏတဲင် ထေဖောႏလွꩻဝင်ꩻ ဖါသီးဂုဏ်ႏကေꩻစူꩻနုဲင်ႏနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။[၄]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Gilbert၊ Daniel (11 June 2006)။ "Does Fatherhood Make You Happy?"Time
  2. Father's Day။ Melrosemirror.media.mit.edu။ 6 August 2011 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 27 April 2023 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  3. Sonora Louise Smart Dodd။ Spokane Regional Convention & Visitor Bureau (19 February 2010)။ 12 August 2016 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 27 April 2023 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  4. Http:// yoyarlay.com/8hs5vrbj/