မိုဗုဲင်းလဲစဲစ်: ဗန်းဗန်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Mobile Legends BangBang Logo
ကေားမာꩻသား Moonton
ထွတ်ထေသား Moonton၊ Elex Technology
ကေင်းအဉ်စဉ် Unity
ပလဲတ်ဖောင်း iOS၊ အဲန်းဒရွဲ့ဒ်(Android)
တိုတ်ꩻဖြေ့ꩻလီမွူးနီꩻ အဲန်းဒရွဲ့ဒ်
  • WW ဇူလုဲင် ၁၄၊ ၂၀၁၆
အုဲင်အိုအဲတ်
  • WW နိုဝဲင်ဗာ ၉၊ ၂၀၁၆
ကေင်းအစွိုးအမျိုꩻ Multiplayer online battle arena

မိုဗုဲင်းလဲစဲစ်: ဗန်းဗန်း (အိန်းကလေတ်: Mobile Legends: Bang Bang) နဝ်ꩻ Moontonကုမ္ပဏီႏ ကထေမာꩻခါꩻဒါႏ လိုꩻအာဖုံႏ ခွုမ်ပဆိုးနွောင်ꩻဒါႏ အွန်လုဲင်းလဲင်းလောင်း ကေင်းတွိုက်ပွယ်ꩻ (Multiplayer online battle arena (MOBA)) ထာꩻခွုမ်ဆိုး ကေင်းတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ ကေင်းယိုနဝ်ꩻ အဲန်းဒရွဲ့ဒ်(Android)ဖိုန်းတာႏ တိုတ်ꩻလီဗွောင်မာꩻဖေႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၆ ဗာႏ လာဇူလုဲင် ၁၄ နီꩻ တောမ်ႏ အုဲင်အိုအဲတ်(IOS)တာႏနဝ်ꩻ ဗွောင်မာꩻဖေႏ ၂၀၁၆ ဗာႏ လာနိုဝဲင်ဗာ ၉ နီꩻကိုတဲင် ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၆ ဗာႏကိုနဝ်ꩻ တိုတ်ꩻဖြေ့ꩻလီ ဗွောင်လွေꩻဖေႏ တကမ္ဘာႏလွုမ်းနဝ်ꩻသွူ။

ခံႏဗာႏဝင်ꩻစွယ်ꩻတရာꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိုဗုဲင်းလဲစဲစ်:ဗန်းဗန်း (Mobile Legends: Bang Bang) ထေမာꩻသား Shanghai Moonton Technology ကုမ္ပဏီႏနဝ်ꩻ ယားကုဲင်ထိုꩻ MOBA ကွန်ပျူတာကေင်း League of Legends ထွတ်ထေသား Riot Games ကုမ္ပဏီႏ နမ်းပဲင်ႏခွင်ꩻမူ ရိုꩻနဝ်ꩻတဲင် ခံႏဗာႏMOBAစွယ်ꩻလွေꩻတရာꩻ ဝေင်ꩻကယ်လီဖိုးနီးယား ဗဟိုႏတရာꩻရွုမ်ꩻကို ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၇ ဗာႏ လာဇူလုဲင် ၁၁ နီꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ Moontonကုမ္ပဏီႏနဝ်ꩻ ယားကုဲင်ထိုꩻယင်း မူလကေင်းလီꩻကထွာဒါႏ Mobile Legends: 5V5 MOBA ကေင်းနဝ်ꩻတဲင် ကေင်းလိုဂိုပုင်ႏဖုံႏလဲ့ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏပါ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻအလင်ယဟန်ႏဖုံႏလဲ့ မာꩻပါထွူတဲင် ကေင်းမိဉ်ꩻလဲ့ တိုတ်ဖြေ့ꩻလီမာꩻလွေꩻယင်းတောမ်ႏ မိုဗုဲင်းလဲစဲစ်:ဗန်းဗန်း (Mobile Legends: Bang Bang) အမဉ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. "Riot is suing a mobile game company for copyright infringement, and it's definitely not hard to see why" (in en-us)။ July 11, 2017 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 1 September 2017။