မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ယူနဲတ်သကို

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကုလသမဂ္ဂ ပညာႏရေꩻ၊ သိပ္ပံတောမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻ အစွိုꩻ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
အမိဉ်ꩻဒွေါင်ႏယူနဲတ်သကို
UNESCO
လွောင်ႏဗူႏ၁၆ နိုဝဲင်ဗာ ၁၉၄၅; ၇၈ နေင်ႏ ကာႏ (၁၉၄၅-၁၁-16)
အစွိုးအမျိုꩻကုလသမဂ္ဂ အထူꩻအေစိဉ်သီ
တရာꩻဝင်ႏအခေႏနေႏActive
ဌာႏနချုတ်ဝေင်ꩻပါရီ(ပဲရိစ်), ပိဉ်တိစ်ခမ်းထီ
Head
en:Audrey Azoulay
(Director-General)
မိခင်အစွိုꩻဗူႏ
en:United Nations Economic and Social Council
ဝဲက်သုဲက်unesco.org


ကုလသမဂ္ဂ ပညာႏရေꩻ၊ သိပ္ပံတောမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ (အိန်းကလေတ်: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ကရိုꩻဒါႏ ယူနဲတ်သကို (UNESCO)[၁] နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကုလသမဂ္ဂ အထူꩻအေစဉ်သီတဗာႏတဲင် တယ်ႏထောင်ႏခါꩻဒျာႏ ၁၉၄၅ ဗာႏ နိုဝဲင်ဗာလာ ၁၆ နီꩻသွူ။ အင်းရေႏချက်အစနဝ်ꩻတဲ့ ထွာဒျာႏ ယံဖေႏကအံႏသွင်ꩻထူႏရေꩻ(လေးစား)လွေꩻ ကုလသမဂ္ဂ အမိန်ႏပြန်ႏချက်ကို ကကေႏညာႏခါꩻဒါႏ အခေႏခံႏလွစ်တခြင်ရေꩻတောမ်ႏ သွုန်တွောင်းတရျား တရာꩻရေꩻ၊ ဥပဒေႏစီꩻကန်ꩻတောမ်ႏ လိုꩻအခွင်ꩻရေꩻဖုံႏတာႏထွူ နေးတောမ်ႏ ပညာႏရေꩻ၊ သိပ္ပံတောမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻ အာႏဖုံႏတဲင် ဒင်ႏထိုသွူ ခမ်းစွုမ်ႏနုဲင်ငံတကာသီး ခွုမ်မာꩻပူꩻပေါင်ꩻရေꩻတဲင် ယံကဖန်းဖြယ်ဖေႏနွောင်ꩻ ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻတောမ်ႏ လိုမ်းဗိဉ်ႏရေꩻဒျာႏသွူ။[၂][၃]

ယူနဲတ်သကို ဌာႏနချုတ်ရွုမ်ꩻ

ယူနဲတ်သကို အစွိုꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခွုမ်မာꩻသွုပ်ခံႏလွေꩻ ကမ္ဘာႏခမ်းထီစွုမ်ႏအစွိုꩻတန်(League of Nations)သီး ခွုမ်မာꩻပူꩻပေါင်ꩻရေꩻ ထာꩻယူႏဆဲင်ႏရာꩻ ခမ်းစွုမ်ႏနုဲင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးသဉ်း ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယူနဲတ်သကိုအစွိုꩻကို အစွိုꩻနွို့ခမ်းထီပေါင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၉၃)ခမ်းတောမ်ႏ တွယ်ꩻဖက်အစွိုꩻနွို့ (၁၂)ခမ်း၊[၄] ထွူတကာႏတဝ်း တောမ်ႏအစိုႏရတမွေးတဝ်းဒါႏ၊ အစိုႏရအချင်ꩻချင်ꩻ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖုံႏအနေႏလဲ့ မိတ်ဖက်ပါတနာဖုံႏ အဝ်ႏနွို့ပါနေနေသွူ။[၅] ရွုမ်ꩻချုတ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ပိဉ်တိစ်ခမ်းထီ ဝေင်ꩻပါရီ(ပဲရိစ်)ကိုသွူ။ ယူနဲတ်သကိုနဝ်ꩻ ဒေႏသကို လင်ꩻကွင်ꩻတာႏ ရွုမ်ꩻဖြယ်ဖုံႏ အဝ်ႏ(၅၃)ဗာႏ[၆] တောမ်ႏ တခမ်းထီလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ကော်မသိဉ်အစွိုꩻဖြယ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၁၉၉)ဗာႏတဲင်[၇] အဝ်ႏစွဲးကမ်းခွုမ်မာꩻဖေႏ တကမ္ဘာႏလွုမ်း မာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻဖုံႏသွူ။

ယူနဲတ်သကို ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ ဆဲင်ႏတကမ္ဘာႏလွုမ်း အထိန်ꩻအမုဲင်မွူးနီꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၈]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. UNESCO
  2. Introducing UNESCO။ UNESCO။
  3. UNESCO history။ UNESCO။
  4. List of UNESCO members and associates။ UNESCO။
  5. Partnerships (in en) (25 June 2013)။
  6. Field offices (in en)။
  7. National Commissions (in en) (28 September 2012)။
  8. International Days | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. Retrieved 12 July 2013.