ယူရေနီယမ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ယူရေနီယမ်,  92U
Two hands in brown gloves holding a blotched gray disk with a number 2068 hand-written on it
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတယူရေနီယမ်, U
အငေါဝ်းထန်ႏ/jʊˈrniəm/
ew- RAY -nee-əm
အယောင်ꩻsilvery gray metallic; corrodes to a spalling black oxide coat in air
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို ယူရေနီယမ်
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)
Nd

U

(Uqh)
ပရိုတဲက်တီနီယမ်ယူရေနီယမ်နဲပ္ပဇျူနီယမ်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)92
အဗူႏဘလော့group n/a
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  7
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  actinide
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (±) (Ar)238.02891(3)[၁]
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[Rn] 5f3 6d1 7s2
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အခြုံးအတူႏ
အခြုံးခြီအီအလျား1405.3 K ​(1132.2 °C, ​2070 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား4404 K ​(4131 °C, ​7468 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (အခန်ꩻအလျား ၊ လမ်းဟောင်းကိုအလျား)19.1 g/cm3
17.3 g/cm3
ဖျှူးဆဉ်းအလျား9.14 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား417.1 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ27.665 J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2325 2564 2859 3234 3727 4402
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ6, 5, 4, 3,[၂] 2, 1 ​(a weakly basic oxide)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 1.38
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 597.6 kJ/mol
2nd: 1420 kJ/mol
အဲက်တမ်မေက် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻempirical: 156 pm
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 196±7 pm
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ186 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for ယူရေနီယမ်
အငေါဝ်းအမှိုင် 3155 m/s (at 20 °C)
အလျားမာꩻတခြက်ထာꩻ13.9 µm/(m·K) (at 25 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻ27.5 W/(m·K)
တျာႏရဲးကမ်းထာꩻ0.280 µΩ·m (at 0 °C)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်paramagnetism
Young's modulus208 GPa
Shear modulus111 GPa
Bulk modulus100 GPa
ပွုဲင်သွန် အဗျင်ႏ- ပွိုင်စွန် အချိုး0.23
Vickers hardness1960–2500 MPa
Brinell hardness2350–3850 MPa
CAS Number7440-61-1
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကဖေႏအမဉ်ꩻသားafter planet Uranus, itself named after Greek god of the sky Uranus
ကထုမ်ႏမော့ꩻသားMartin Heinrich Klaproth (1789)
ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏအရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏEugène-Melchior Péligot (1841)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ ယူရေနီယမ်သီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
232U syn 68.9 y SF
α 5.414 228Th
233U trace 1.592×105 y SF 197.93[၃]
α 4.909 229Th
234U 0.005% 2.455×105 y SF 197.78
α 4.859 230Th
235U 0.720% 7.04×108 y SF 202.48
α 4.679 231Th
236U trace 2.342×107 y SF 201.82
α 4.572 232Th
238U 99.274% 4.468×109 y α 4.270 234Th
SF 205.87
ββ 238Pu
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

ယူရေနီယမ် (အိန်းကလေတ်: Uranium) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဆွော့ꩻနဲဉ်းတဉ်ႏထွူ သွင်ꩻအပွိုင်အပုင်ႏ ကလꩻယိုꩻဒါႏ အရောင်ႏဗွာနုဲင်းစွုန်ꩻရောင်ႏ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ သတ္တုတမျိုꩻဒျာႏတဲင် ထွာဒျာႏ နျူးကလီးယား အခြပ်အရဲဉ်ႏဖုံႏတာႏ အခေႏခံႏကွန်ႏတခြိုꩻဒျာႏသွူ။ ယူရေနီယမ်နဝ်ꩻ တကမ္ဘာႏလွုမ်း သဘာႏဝအတွိုင်ꩻ ထီႏမော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏတဲ့ ကအဝ်ႏဗူႏဒါႏ သတ္တုရွိုင်ꩻအောင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻသွူ။ ယူရေနီယမ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဓာတုဒြပ်စင်တဗာႏတဲင် ဝွေꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻ အဲတ်တမ်အမုဲင် ၉၂ တောမ်ႏ သင်္ကေတအမုဲင် U သွူ။ U ယို အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်(Periodic table) အနုဗျူဇယား actinide series ကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ စွုန်ꩻရောင်ႏ-မေႏလူးကြိုႏရောင်ႏ ကအဝ်ႏဒါႏ သတ္တုဒျာႏသွူ။ ယူရေနီယမ်အဲတ်တမ်နဝ်ꩻ ပရိုတွန် ပါသော့ꩻ ၉၂ ဖြုံႏ တောမ်ႏ အီလဲစ်ထရွန် ပါသော့ꩻ ၉၂ ဖြုံႏ တဲင် နဝ်ꩻအကို ၆ ဖြုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဗယ်လဲဉ်အီလဲစ်ထရွန် (Valence electron) သွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Morss, L.R.; Edelstein, N.M.; Fuger, J., eds. (2006)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Netherlands: Springer။ ISBN 9048131464
  3. Magurno, B.A.; Pearlstein, S, eds. (1981)။ Proceedings of the conference on nuclear data evaluation methods and procedures. BNL-NCS 51363, vol. II (PDF)။ Upton, NY (USA): Brookhaven National Lab.။ pp. 835 ff2014-08-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး