ရွဉ်မန်းဗီႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ရွဉ်မန်းဗီႏ
ဗီႏ(ကျပ်)
1kyatf.png 1000kyatnf.png
၁ ဗီႏ (၁၉၉၆)၁၀၀၀ ဗီႏ (၂၀၀၄)
en:ISO 4217
ကိုဒ်MMK
ဖြယ်အွောန်ႏထွော့ ယူနိစ်ပုင်ႏ
ယူနိစ်ဖြယ်
 1/100ပျာႏ
ရွဉ်တောင်ꩻအမုဲင်K
ရွဉ်စေးဗီႏဖုံႏ
 သုင်ꩻအာK50, K100, K200, K500, K1000, K5000, K10,000.
 သုင်ꩻဆေ့ꩻ50 pyas, K1, K5, K10, K20
တင်ႏဂါꩻပျာႏဖုံႏ
 သုင်ꩻဆေ့ꩻK1, K5, K10, K50, K100.
လိုꩻမုꩻပထဝီႏ
ထူႏသုင်ꩻသား(ဖုံႏ)မျန်မာ(မန်း)ခမ်းထီ
ထေဝွေႏ
ဗဟိုႏဘဏ်မျန်မာခမ်းထီတန်ဗဟိုႏဘဏ်
 ဝဲက်သုဲက်cbm.gov.mm
တန်ႏငိုꩻ
ရွဉ်တောင်ꩻသိုႏ/ခန်တသွာႏ၇%
 ရွီးခိုႏThe World Factbook၊ ၂၀၁၆ အရမ်ꩻ

မျန်မာခမ်းထီ(မန်းခမ်း)ကို ကအဝ်ႏထူႏသုင်ꩻလွေꩻဒါႏ ရွဉ်တောင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ ရွဉ်၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ပီးဆံနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပီးဆံ(ပိုက်ဆံ)ကဟဲ့ꩻဒါႏ ငဝ်းယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ အေင်ဒိယခမ်းထီသား ကဖန်ဟဲ့ꩻဒါႏ ဝွေꩻသီး "တင်ႏဂါꩻရွဉ်ယွဲးဗီႏ"(အကြွေစေ့) မိဉ်ꩻ ငဝ်းငွါဝေါဟာရကို လွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ အီႏတွက်ထွားအီ ရွဉ်ဆေ့ꩻအာတာႏ အွဉ်းနယ်ဒါႏဝေါးဟာရနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ "ဗီႏ"(ကျပ်)နဝ်ꩻသွူ။ တဗီႏနဝ်ꩻ ဖြယ်ခါꩻတွိုႏ ပျာႏ(၁၀၀)သွူ။ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ တွက်ထူႏနယ်ꩻယူနစ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ "ပျာႏ"(ပြား)နဝ်ꩻသွူ။ တန်ႏဖိုꩻပေႏသွတ်ꩻ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ ရွဉ်တောင်ꩻဗီႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ တပျာႏဗီႏတဲင် အတန်သွတ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ရွဉ်စေးတသောင်ႏ(၁၀၀၀၀)ဗီႏနဝ်ꩻသွူ။

ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၆၆ ဗာႏ လာအောက်တိုဗာ(၁၅)နီꩻနဝ်ꩻ တောႏလန်ႏရေꩻအစိုႏရ ဘဏ္ဍာႏရေꩻတောမ်ႏ အခွန်ႏဌာႏနနဝ်ꩻ ထေထန်ႏလွေꩻဖေႏ ရွဉ်တပျာႏ ရွဉ်ယွဲးဗီႏတသာ ပျာႏ(၅၀)၊ ပျာႏ(၂၅)၊ ပျာႏ(၁၀)၊ (၁)ပျာႏဖုံႏသွူ။ ရွဉ်တပျာႏယွဲးဗီႏဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻအီဒျာႏတောမ်ႏ ဒန်သတ္တုသွူ။

ရွဉ်တင်ႏဂါႏမန်း ၁ ပျာႏဗီႏ၊ ၁၉၅၃ ဗာႏ

ရွဉ်စေးဗီႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပထမရွဉ်ဗီႏစိုးနဝ်ꩻ ထေခါꩻတဝ်း ရွဉ်စေးဗီႏသွူ။

ဒုတိယရွဉ်ဗီႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၉၄၄ ဗာႏ မန်းခမ်းထီတန်ဘဏ်နဝ်ꩻ ထေလွေꩻဖေႏ ရွဉ်စေးဗီႏ ၁ ဗီႏ၊ ၅ ဗီႏ၊ ၁၀ ဗီႏ တောမ်ႏ ၁၀၀ ဗီႏဖုံႏသွူ။ တွိုႏ ၁၉၄၅ ဗာႏကိုနဝ်ꩻ ၁၀၀ ဗီႏ ရွဉ်စေးဗီႏတသာဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏထေသမ်းဖေႏနဝ်ꩻသွူ။

ထေ ၁၉၄၄/၁၉၄၅
ပုင်ႏ တန်ႏဖိုꩻ အပေႏအတန် အဓိက အရောင်ႏ အွဉ်ႏနယ်ချက် ထေဝွေႏနီꩻ တောင်ꩻသေꩻ
ဆꩻငါ ဆꩻချာ ဆꩻငါ ဆꩻချာ ရေစာ
1945burma1kyat.jpg 1945burma1bkyat.jpg ၁ ဗီႏ ၁၀၉ × ၆၃ မီလီမီတာ အသွမ်ႏ ဆꩻငါ ဝါးတောင်ꩻပုင်ႏတောမ်ႏ ဆꩻချာဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ မွူးထန်ႏပုင်ႏပါနဝ်ꩻသွူ။ မန်ႏတလေꩻ ဟော်နန်ꩻတောႏ "မန်း" ၁၉၄၄
1945burma5kyat.jpg ၅ ဗီႏ ၁၃၀ × ၇၂ မီလီမီတာ တနျာႏ ဆꩻငါ ဝါးတောင်ꩻပုင်ႏတောမ်ႏ ဆꩻချာဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ မွူးထန်ႏပုင်ႏပါနဝ်ꩻသွူ။
1945burma10kyat.jpg 1945burma10bkyat.jpg ၁၀ ဗီႏ ၁၄၆ × ၈၄ မီလီမီတာ အချို ဆꩻငါ ဝါးတောင်ꩻပုင်ႏတောမ်ႏ ဆꩻချာဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ မွူးထန်ႏပုင်ႏပါနဝ်ꩻသွူ။
1945burma100kyat.jpg 1945burma100bkyat.jpg ၁၀၀ ဗီႏ ၁၆၀ × ၉၀ မီလီမီတာ မောက်ꩻစောက်ꩻရောင်ႏ ဝါးတောင်ꩻပုင်ႏတောမ်ႏ ဆꩻချာဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ မွူးထန်ႏပုင်ႏပါနဝ်ꩻသွူ။
1945burmab100kyat.jpg 1945burmab100bkyat.jpg ၁၀၀ ဗီႏ ၁၅၅ × ၉၅ မီလီမီတာ ဖြေင်းသွမ်ႏ ဝါးတောင်ꩻပုင်ႏတောမ်ႏ ခမ်းထီတန် အဓိပတိ ဒေါက်တာဗမော်ပုင်ႏ ပါနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီတန် အဓိပတိ ဒေါက်တာဗမော်ပုင်ႏ ၁၉၄၅

တတိယရွဉ်ဗီႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၉၅၂ ဗာႏအကို ခမ်းခြွဉ်းဗူႏမျန်မာခမ်းထီဘဏ် ရွဉ်တောင်ꩻအိုပ်ချုတ်ရေꩻအစွိုꩻ ထေရွဉ်တောင်ꩻခွင်ꩻယို ဖေႏအပ်လွေꩻဒျာႏ ရွဉ်တောင်ꩻဌာႏန တဖြာꩻပဲင်ႏသွူ။[၁] တွိုႏ ၁၉၆၄ ဗာႏ မေလာ(၁၇)နီꩻကိုနဝ်ꩻ ရွဉ်စေးဗီႏ ၅၀ ဗီႏတောမ်ႏ ၁၀၀ ဗီႏဖုံႏယို တရာꩻဝင်ႏရွဉ်တောင်ꩻ တမွေးတဝ်းဒုမ်အကျောင်ꩻ ကေႏညာႏလွေꩻခန်းနဝ်ꩻသွူ။

ထေ ၁၉၅၂ ဗာႏ
ပုင်ႏ တန်ႏဖိုꩻ အပေႏအတန် အဓိက အရောင်ႏ အွဉ်ႏနယ်ချက် ထေဝွေႏနီꩻ
ဆꩻငါ ဆꩻချာ ဆꩻငါ ဆꩻချာ ရေစာ
1952Burma1Kyat.jpg 1952Burma1Kyatb.jpg ၁ ဗီႏ အရောင်ႏပန်းတောမ်ႏ မေႏလူးရောင်ႏ ဝါးတောင်ꩻ ဖြီတောမ်ႏ one rupee ၁၉၅၂ ဇူလုဲင် ၁
1952Burma5Kyat.jpg 1952Burma5Kyatb.jpg ၅ ဗီႏ အရောင်ႏပန်းတောမ်ႏ မေႏလူးရောင်ႏ ချင်ꩻသေ့ꩻ နင်ꩻမူႏလေင်းလူႏ
1952Burma10Kyat.jpg 1952Burma10Kyatb.jpg ၁၀ ဗီႏ အချို ဝါးတောင်ꩻ ဆင်တေားတရွစ်ꩻသေင်ႏခြုံး
ထေ ၁၉၅၈ ဗာႏ
1958Burma1Kyat.jpg 1958Burma1Kyatb.jpg ၁ ဗီႏ အရောင်ႏပန်း၊ တသီးတောမ်ႏ မေႏလူးရောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြီတောမ်ႏ One Kyat ၁၉၅၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂
1958Burma5Kyat.jpg 1958Burma5Kyatb.jpg ၅ ဗီႏ အရောင်ႏပန်းတောမ်ႏ မေႏလူးရောင် နင်ꩻမူႏလေင်းလူႏ
1958Burma10Kyat.jpg 1958Burma10Kyatb.jpg ၁၀ ဗီႏ အချိုဆား၊ တသီး ဆင်တေားတရွစ်ꩻသေင်ႏခြုံး

၁၉၆၅-၁၉၇၁[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထေ ၁၉၆၅ ဗာႏ
ပုင်ႏ တန်ႏဖိုꩻ အပေႏအတန် အဓိက အရောင်ႏ အွဉ်ႏနယ်ချက် ထေဝွေႏနီꩻ
ဆꩻငါ ဆꩻချာ ဆꩻငါ ဆꩻချာ ရေစာ
19651kyat.jpg 19651kyatb.jpg ၁ ဗီႏ ၁၁၅ × ၆၆ မီလီမီတာ အရောင်ႏပန်းတောမ်ႏ မေႏလူးရောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်သန်း နောင်အဉ်းလေး စမ်းငါးသား ၁၉၆၅ ဧပီ ၃၀
19655kyat.jpg 19655kyatb.jpg ၅ ဗီႏ ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ အချို လိုပ်ꩻလုဲင်းသားတောမ်ႏ ဖိုး Pattern throughout paper ၁၉၆၅
196510kyat.jpg 196510kyatb.jpg ၁၀ ဗီႏ ၁၅၉ × ၈၁ မီလီမီတာ တနျာႏ နင်ꩻမူႏ အဝ်ႏထူႏဖုဲင်ကျာꩻ
196520k.jpg 196520kb.jpg ၂၀ ဗီႏ ၁၆၉ × ၉၀ မီလီမီတာ အညို ကာꩻထုဲင်

၁၉၇၂-၁၉၈၈[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တွိုႏ ၁၉၈၇ ဗာႏ သဲက်တဉ်ဗာလာ ၅ နီꩻကိုနဝ်ꩻ တဒေါ့ꩻနယ်ကေႏညာႏရီးတဝ်း တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ အဝ်ႏလွိုႏကာႏကာႏ ယားကုဲင်ထိုꩻခန်းဒျာႏ ရွဉ် ၂၅ ဗီႏ၊ ၃၅ ဗီႏတောမ်ႏ ၇၅ ဗီႏဖုံႏတဲင် ခမ်းကို အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးဒါႏ ရွဉ်တောင်ꩻ ၇၅%ရပ် ဆွိုးထိုꩻလို့သွူတကာႏတဝ်း ခမ်းသားဖုံႏ ကအဝ်ႏရွမ်ခါꩻဒါႏ ရွဉ်သားဖုံႏလဲ့ သွုမ်ꩻကုဲင်ထိုꩻဗာႏစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ထေ ၁၉၇၂-၁၉၈၇ ဗာႏ
ပုင်ႏ တန်ႏဖိုꩻ အပေႏအတန် အဓိက အရောင်ႏ အွဉ်ႏနယ်ချက်
ဆꩻငါ ဆꩻချာ ဆꩻငါ ဆꩻချာ ထေဝွေႏ အွဉ်ႏဆွိုး
19791kyatsa.png 19791kyatsb.jpg ၁ ဗီႏ ၁၂၄ × ၆၀ မီလီမီတာ အချို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စက်လေင်းလူႏ ၁၉၇၂ ဗာႏ အောက်တိုဗာ ၃၁ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
19795kyatsa.jpg 19795kyatsb.jpg ၅ ဗီႏ ၁၃၆ × ၇၀ မီလီမီတာ အသွမ်ႏ ထန်ꩻမွူးတောမ်ႏ ထင်ႏထန်ꩻမွူးသား ၁၉၇၂ ဗာႏ အောက်တိုဗာ ၃၁ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
197910kyatsa.jpg 197910kyatsb.jpg ၁၀ ဗီႏ ၁၄၆ × ၈၀ မီလီမီတာ တနျာႏဖြား ဖလား ၁၉၇၃ ဗာႏ ဇွန်လာ ၃၀ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
197915kyatsa.jpg 197915kyatsb.jpg ၁၅ ဗီႏ ၁၄၉ × ၇၁ မီလီမီတာ အချိုဆား ဇော်ဂျီရုက်ထု ၁ ဩဂုတ် ၁၉၈၆ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
197925kyatsa.jpg 197925kyatsb.jpg ၂၅ ဗီႏ ၁၅၅ × ၉၀ မီလီမီတာ မောက်ꩻစောက်ꩻရောင်ႏ ပဉ္စရူပ ၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅ ၅ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇
35kyata.png 197935kyatsb.png ၃၅ ဗီႏ ၁၅၅ × ၇၄ မီလီမီတာ ခရမ်း လူꩻပို ၁ ဩဂုတ် ၁၉၈၆ ၅ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇
197945kyatsa.png 197945kyatsb.png ၄၅ ဗီႏ ၁၅၈ × ၇၇.၅ မီလီမီတာ အသွမ်ႏ-အချို သခင်ဖိုးလှကြီး ရေနံအောင်တောမ်ႏ ထာꩻမာꩻသား ၂၂ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
197950kyatsa.jpg 197950kyatsb.jpg ၅၀ ဗီႏ ၁၆၆ × ၁၀၀ မီလီမီတာ တသီး-အညို ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လောကလူꩻ ဇူလိုင် ၁၉၇၉ ၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅
197975kyatsa.jpg 197975kyatsb.jpg ၇၅ ဗီႏ ၁၆၁ × ၇၇ မီလီမီတာ အညို ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅ ၅ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇
197990kyatsa.png 197990kyatsb.png ၉၀ ဗီႏ ၁၆၇ × ၈၀ မီလီမီတာ ချိုဆား ဆရာစံ လုဲင်းလိုပ်ꩻသားတောမ်ႏလေား ၂၂ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ထိုꩻမားထိုꩻ
1979100kyatsa.jpg 1979100kyatsb.jpg ၁၀၀ ဗီႏ ၁၇၆ × ၁၁၀ မီလီမီတာ အချိုဆား ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း စောင်းကောက် ၁ ဩဂုတ် ၁၉၇၆ ၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅

၅၀ ပျာႏ၊ ၁ ဗီႏတောမ်ႏ ၅ ဗီႏဖုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻသားဆေ့ꩻလွဉ်တဲင် ခြေားထိုꩻတဲင် သုင်ꩻအာ အဗော့ꩻသွတ်ꩻ ၁၀ ဗီႏသွူ။

၁၉၈၉ ဗꩻ ယိုခါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၉၈၉ ဗာႏ ဇွန်လာ ၂၀ နီꩻကိုနဝ်ꩻ ခမ်းထီအမိဉ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏမန်းခမ်း(ဗမာနိုင်ငံ) ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻခန်း မျန်မာခမ်းထီ(မြန်မာနိုင်ငံ)တဲင် အီႏထေသမ်း ရွဉ်ဗီႏတသာဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏရေႏခါꩻပါနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၀၉ ဗာႏ လာအောက်တိုဗာ ၁ နီꩻနဝ်ꩻ ထေလွေꩻခန်း ရွဉ်စေး ၅၀၀၀ ဗီႏနဝ်ꩻတဲင် လိတ်မန်း လိတ်အဲင်းကလေတ် တဲမ်းပါနီစွိုးနဝ်ꩻသွူ။ ကထေဖေႏဒါႏ ရွဉ်ဗီႏယိုနဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻတတွာတောမ်ႏ ကရီးခါ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ကထေခါꩻဒါႏ ရွဉ်စေးဗီႏ တန်ႏဖိုꩻ ၅ ပွန်းနဝ်ꩻသွူ။[၂] ကထေဒါႏ ရွဉ်စေးဗီႏတန်ႏဖိုꩻတန် နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ကအဝ်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏဒါႏ ခမ်းသားယဟန်ႏသားလဲ့အဝ်ႏ ယဟန်ႏလဲ့ ဒေါ့ꩻရောင်ခန်း ထေရွဉ်စေးဗီႏတန်နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ရွဉ်ခန်လင်ꩻ ငွေကြေးဖောင်းပွဒါႏ ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသားလဲ့ အဝ်ႏသွူ။[၃][၄]

၂၀၁၂ ဗာႏ ဇွန်လာ ၉ နီꩻနဝ်ꩻ အီႏထေ ရွဉ်စေးဗီႏ ၁၀၀၀၀ ဗီႏတသာအကျောင်ꩻ ဗဟိုႏဘဏ် ကေႏညာႏလွေꩻခန်းတဲင် တွိုႏဇွန်လာ ၁၅ နီꩻနဝ်ꩻ ထေဝွေႏလွေꩻခန်းဒျာႏ ရွဉ်စေး ၁၀၀၀၀ ဗီႏနဝ်ꩻသွူ။[၅][၆] တွိုႏ ၂၀၁၉ ဗာႏနဝ်ꩻ အီႏထေလွေꩻယင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုက် ကပါဒါႏ ရွဉ်စေးဗီႏတသာဖုံႏအကျောင်ꩻ ဗဟိုႏဘဏ် ကေႏညာႏလွေꩻခန်းနဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၂၀ ဗာႏ ဇန်နဝါရီလာ ၄ နီꩻနဝ်ꩻ ထေလွေꩻခန်း ရွဉ်စေး ၁၀၀၀ ဗီႏ၊ တွိုႏ ၂၀၂၀ ဗာႏ ဇူလိုင် ၁၉ နီꩻနဝ်ꩻ ထေလွေꩻခန်း ရွဉ်စေး ၅၀၀ ဗီႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။[၇][၈]

-
ထေ ယိုခါ
ပုင်ႏ တန်ႏဖိုꩻ အပေႏအတန် အဓိက အရောင်ႏ အွဉ်ႏနယ်ချက် ထေဝွေႏနီꩻ တောင်ꩻသေꩻ
ဆꩻငါ ဆꩻချာ ဆꩻငါ ဆꩻချာ ရေစာ
50pyasf.png 50pyasb.png ပျာႏ ၅၀ ၁၁၀ × ၅၅ မီလီမီတာ ဆꩻငါ - ခရမ်းဆားရောင်ႏတောမ်ႏ မောက်ꩻစောက်ꩻရောင်ႏ
နောက်ကျော - အရောင်စုံ
စောင်းကောက် Guilloché pattern "BCM" ၁၉၉၄ မတ် ၂၇
1kyatasf.png 1kyatasb.png ၁ ဗီႏ မောက်ꩻစောက်ꩻ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း Guilloché pattern ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁၉၉၀ မတ် ၁
1kyatf.png 1kyatb.png ၁ ဗီႏ အသွမ်ႏ-ပန်း ချင်ꩻသေ့ꩻ ရန်ႏတကုင်ႏ ကန်တော်ကြီး ပွယ်ꩻဝါးဖြီ "BCM" ၁၉၉၆ အောက်တိုဗာ ၃၁
5kyatf.png 5kyatb.png ၅ ဗီႏ ၁၃၀ × ၆၀ မီလီမီတာ အညိုတောမ်ႏ အသွမ်ႏ ထဲက်ꩻချင်ꩻလွုံꩻပွုံႏ ချင်ꩻသေ့ꩻ ၁၉၉၅ မေ ၁
တန်ႏဖိုꩻလောင်း ချင်ꩻသေ့ꩻရုက် ၁၉၉၇
10kyatf.png 10kyatb1.png ၁၀ ဗီႏ ခရမ်းဆားရောင်ႏ ကရဝိတ် ချင်ꩻသေ့ꩻ ၁၉၉၅ မေ ၁
၁၉၉၇
20kyatf.png 20kyatb1.png ၂၀ ဗီႏ 145 × 70 မီလီမီတာ အချို ရန်ႏတကုင်ႏ ခမ်းသားရင်ပြင်တောမ်ႏ ထီဆင်ကဝ်ႏ တန်ႏဖိုꩻလောင်း ချင်ꩻသေ့ꩻရုက် ၂၇ မတ် ၁၉၉၄
50kyatf.png 50kyatb1.png ၅၀ ဗီႏ မောက်ꩻစောက်ꩻ-အညို ယွန်းထည် ၂၇ မတ် ၁၉၉၄
1997
100kyatf.png 100kyatb.png ၁၀၀ ဗီႏ အသွမ်ႏ၊ အချိုတောမ်ႏ အပန်း ပန်းတော့ ၂၇ မတ် ၁၉၉၄
[၉] [၁၀] ၂၀၀ ဗီႏ ၁၆၅ × ၈၀ မီလီမီတာ အချိုဖြား ဆင်တရွစ်ꩻသေင်ႏ ၂၇ မတ် ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၈ Value below watermark
200kyatnf.png 200kyatnb.png ၁၅၀ × ၇၀ mm ၁၁ ဒီသဉ်ဗာ ၂၀၀၄ Value above watermark
[၁၁] [၁၂] ၅၀၀ ဗီႏ ၁၆၅ × ၈၀ မီလီမီတာ ခရမ်းဆားတောမ်ႏ အညို စဲ့ꩻအတန်ကယ်ႏ မဟာဗန္ဓုလရုက်ထုပုင်ႏ ၂၇ မတ် ၁၉၉၄ Value above watermark
500kyatnf.png 500kyatnb.png ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ ၁၀ အောက်တိုဗာ ၂၀၀၄ Value below watermark
၅၀၀ ဗီႏ ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ တနျာႏ၊ ပန်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဗဟိုႏဘဏ်၊ နေပီတော် ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ Value below watermark
1000kyatof.png 1000kyatob.png ၁၀၀၀ ဗီႏ ၁၆၅ × ၈၀ မီလီမီတာ အချိုဆားတောမ်ႏ ခရမ်းဆား ချင်ꩻသေ့ꩻ ဘဏ္ဍာႏရေꩻတောမ်ႏ အခွဉ်ႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန တန်ႏဖိုꩻလောင်း ချင်ꩻသေ့ꩻလောင်း နိုဝဲင်ဗာ ၁၉၉၈ Value below watermark
1000kyatnf.png 1000kyatnb.png ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ ၁၁ အောက်တိုဗာ ၂၀၀၄
၁၀၀၀ ဗီႏ ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ အချို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခမ်းခြွဉ်းဗူႏလွတ်တောႏ၊ နေပီတော် တန်ႏဖိုꩻလောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုက် ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀[၁၃] Value above watermark
5000kyatf.png 5000kyatb.png ၅၀၀၀ ကျပ် ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ မောက်ꩻစောက်ꩻရောင်ႏတောမ်ႏ အပန်း ဆင် ခမ်းခြွဉ်းဗူႏလွတ်တောႏ၊ နေပီတော် တန်ႏဖိုꩻလောင်း ဆင်ရုက် ၁ အောက်တိုဗာ ၂၀၀၉[၁၄] Value above watermark
10000kyatf.jpg 10000kyatb.jpg ၁၀,၀၀၀ ဗီႏ [၁၅] ၁၅၀ × ၇၀ မီလီမီတာ အသွမ်ႏ၊ တနျာႏ၊ ခရမ်းဆား၊ အချို၊ တသီး၊အညို၊ မျန်မာခမ်းထီတန် မိတ်မုဲင် မန်ႏတလေꩻဟော်ꩻနန်ꩻ အွတ်ꩻဝဲင်ꩻ တန်ႏဖိုꩻလောင်း ဗိုကဝ်ႏရုက် ၂၀၁၂ ဇွန် ၁၅ Value above watermark

ခမ်းလင်ရွဉ်လက်မတ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၉၉၃ ဗာႏ လာဖေဖော်ဝါရီ ၄ နီꩻကိုနဝ်ꩻ ထေလွေꩻခန်း ခမ်းလင်ရွဉ်လက်မတ် (foreign exchange certificate) ကဟဲ့ꩻဒါႏ အက်ဖ်အီးစီ ရွဉ်စေးဗီႏတဲင် တန်ႏဖိုႏတတွာလွေꩻ ရွဉ်အမေႏရိကန်ႏဒေါ်လာ ၁၊ ၅၊ ၁၀ တောမ်ႏ ၂၀ ဖုံႏသွူ။ ကျာꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရွဉ်မန်းစေးဗီႏဖုံႏ လုဲင်ႏစွဉ်ႏတိုက်ရိုက် ရွဉ်ခမ်းလင်နဝ်ꩻ ထွာတရာꩻဝင်ႏတဝ်းသွူ။ ကျာꩻနဝ်ꩻ အမေႏရိကန်ႏ တဒေါ်လာနဝ်ꩻ ညီႏတတွာ ရွဉ်မန်း ၆ ဗီႏသွူ။ တွိုႏ ၂၀၁၂ ဗာႏ ဧပြီလာနဝ်ꩻ မျန်မာ(မန်းခမ်း)အစိုႏရ ဖျင်လုဲင်ႏလွေꩻဖေႏယင်း လုဲင်ႏရွဉ်ခမ်းလင်ဖုံႏ အခန်တဲင် တွိုႏ ၂၀၁၃ ဗာႏ မတ်လာ ၂၀ နီꩻနဝ်ꩻ အစိုႏရ ကေႏညာႏလွေꩻခန်း အီႏတထူႏသုင်ꩻထဲင်းတဝ်းဒုမ် ခမ်းလင်ရွဉ်လက်မတ် အက်ဖ်အီးစီ ဖုံႏအကျောင်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တင်ႏဂါႏဖုံႏတောမ်ႏ ရွဉ်စေးဗီႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တယ်ႏ ၁၉၃၇ ဗꩻ ၁၉၄၅ ကထေဝွေႏဒါႏ ရွဉ်စေးဗီႏပုင်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဂျပန်စိုး ရွဉ်စေးဗီႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တယ်ႏ ၁၉၄၈ ဗꩻတွိုႏ ၁၉၈၇ ကထေထန်ႏဒါႏ ရွဉ်စေးဗီႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တင်ႏဂါꩻဗီႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. History of Bank Notes - Central Bank of Myanmar
 2. Linzmayer၊ Owen (2012)။ "Myanmar"။ The Banknote BookBanknoteNews.com။ San Francisco, California။
 3. New Myanmar kyat note
 4. Myanmar new 5,000-kyat note confirmed BanknoteNews.com, 9 October 2009.
 5. "Get complete access to The Washington Post online - it's FREE!"၊ The Washington Post၊ 7 June 2012။ [လိဉ့်သီ]
 6. Myanmar new 10,000-kyat note confirmed
 7. Myanmar new 1,000-kyat note (B119a) confirmed BanknoteNews (https://banknotenews.com). January 12, 2020. Retrieved on 2020-06-27.
 8. Myanmar: New 500-kyat banknote depicting national hero of liberation, Aung San Coin Update (news.coinupdate.com). June 22, 2020. Retrieved on 2020-06-27.
 9. Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 14 April 2008 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 30 January 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 10. Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 14 April 2008 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 30 January 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 11. Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 28 June 2011 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 30 January 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 12. Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 28 June 2011 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 30 January 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 13. Central bank to circulate 'Bogyoke Aung San' 1000-Kyat note
 14. Myanmar new 5,000-kyat note confirmed
 15. Burma to issue 10,000-kyat banknote (31 May 2013)။ 31 May 2013 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 30 January 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။