မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိုꩻအာပြူႏဖြိုတာႏ လိတ်ယီးနယ်ခမ်းထီဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလုဲင်ꩻ လိုꩻအာပြူႏဖြိုတာႏ ဂဏန်ꩻယီးနယ် (၂၀၀၇)
  ၀.၉၅၀ တုမ်ႏ နောဝ်ꩻမာꩻကီ
  ၀.၉၀၀–၀.၉၄၉
  ၀.၈၅၀–၀.၈၉၉
  ၀.၈၀၀–၀.၈၄၉
  ၀.၇၅၀–၀.၇၉၉
  ၀.၇၀၀–၀.၇၄၉
  ၀.၆၅၀–၀.၆၉၉
  ၀.၆၀၀–၀.၆၄၉
  ၀.၅၅၀–၀.၅၉၉
  ၀.၅၀၀–၀.၅၄၉
  ၀.၄၅၀–၀.၄၉၉
  ၀.၄၀၀–၀.၄၄၉
  ၀.၃၅၀–၀.၃၃၉
  ၀.၃၅၀ မာꩻလ
  အဲန်တောဝ်း

လိတ်မဲ့ငါယိုဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာ ကုလသမဂ္ဂအစှိုꩻ ကမာꩻခါꩻဒါႏ လိုꩻအာပြူႏဖြိုတာႏ နေင်ႏခူ လိတ်ဒင်ႏနယ် ၂၀၀၇/၂၀၀၈ သှူ။ ခုမ်တုမ်ႏ ၂၀၀၅ လိတ်ဂဏန်ꩻအထျꩻ (မန်း-စာရင်းအင်း) တှော့ꩻ ထွတ်ထေပန်းစ ၂၀၀၇ ဗာႏနေင်ႏ၊ လာနိုဗဲမ်ဘာ ၂၇ နီꩻကို။ လိတ်ဒင်ႏနယ်နောဝ်ꩻဗာႏကိုနဝ်ꩻ ခမ်းထီ ကနှို့ခါꩻ ကုလသမဂ္ဂအစှိုꩻ ၁၉၂ ခမ်းကို ပါသော့ꩻ ၁၇၅ ခမ်း၊ တုမ်ႏယင်း ခယ်ႏခမ်းရဲပ်အှောန်တဲးဝါးနေး ဒေသ၊ ယင်း ဟမ်ႏနယ်ႏ ပါလဲတ်သတုဲင်း ကရဲပ်အှောန်ဖုံႏ။ ကုလသမဂ္ဂအစှိုꩻနှို့ ၁၇ ခမ်းနောဝ်ꩻ တဲမ်းတောင်ꩻခါꩻ ထာꩻလီလာ အဲန်တောဝ်းတဲင် ပါသော့ꩻတောဝ်း လိတ်ဂဏန်ꩻအထျꩻကို။ ယမ်အှောန်ႏပဲန် ထွားအီတာႏ သော့ꩻသေꩻခါꩻ ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်း ကအောဝ်ႏဒါႏ ခမ်းထီဗူႏဖုံႏ ပန်းလီ (မန်း- ပျမ်းမျှ) လိုꩻအာပြူႏဖြိုꩻတာႏ ဂဏန်ႏယီးနယ် (မန်း- ညွန်းကိန်း)။

လိုꩻအာပြူႏဖြိုတာႏ ဂဏန်ꩻယီးနယ်ယို ထွာ ဂဏန်ꩻ အှောန်ႏပဲန်ထွားခါꩻ ဟမ်ႏတဖြုံႏလို့ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ခမ်းထီကိုသားဖုံႏ သက်ရဲန်ႏ၊ ဒါႏလိတ်၊ ပညာႏတာႏ၊ လိုꩻအုံအောဝ်ႏထာꩻ အဆင်ႏအရန်းဖုံႏ။ ထာꩻနောဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာ တဲက်ဖဝသွီႏယာႏ ယမ်တွာမုဲင်ꩻ၊ ထွာ ထာꩻအှောန်ႏထော့ (မန်း- စံနုန်း) တဲက်အီတဲးဝါး လိုꩻပေႏသီး ဟောဝ်လꩻအီထာꩻတာႏ။ ခုမ်တုမ်ႏ ထာꩻထော့ခါꩻနောဝ်ꩻထှူခါ သေစဲင်းအီနှောင်ꩻ ခမ်းထီတခမ်း ပြူႏဖြိုတောဝ်းနဲ့၊ အောဝ်ႏပြူႏဖြိုကနဲ့၊ ပြူႏဖြိုလꩻလဲန်းနဲ့ထှူ တဲက်နှောင်ꩻအီ ထာꩻဖြေꩻစာနယ်ꩻ ဝါဒဖုံႏဗာႏဒါႏ ဖဝသွီႏယာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ခရာႏသှူ။ ဂဏန်ꩻယီးနယ်နောဝ်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ပါကစ်သတန် ထာꩻဖြေꩻစာ ပညာႏသျင်ႏ မာဘတ် အူလ် ဟတ် တုမ်ႏ အိန္ဒိယ ထာꩻဖြေꩻစာ ပညာႏသျင်ႏ အမာတရာ သန် သီး ဟူႏထေလှောန်ခါꩻ ၁၉၉၀ ဗာႏနေင်ႏကိုသှူ။[၁] အထျꩻခမ်းထီဖုံႏ HDI လောင်းတဲင် ဂဏန်ꩻယီးနယ်ယို ဖꩻခေါနှောင်ꩻ ၃ စား- လိုꩻအာပြူႏဖြိုတာႏ လဲန်း အထိုအထဝ၊ ယင်း အဖှိုႏ

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. About HDRO။ United Nations Development Program (2006)။ 28 October 2006 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 2006-10-30 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။