ဝီခီပီးဒီးယား:ရုဲင်းဟန်သွော့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဝီခီပီးဒီးယားဆောင်ႏအွံ(ဆောင်ပုဒ်)နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ 'ရုဲင်းဟန်သွော့' သွူ။ တယားကုဲင်နွောင်ꩻတဝ်း ဝီခီပီးဒီးယားသွူဩ။ နဝ်ꩻမꩻ မိဉ်ႏစွဲးကမ်းကူႏညီႏကိုနဝ်ꩻ တောမ်ႏငမ်းမွုန်း။ ဝီခီပီးဒီးယားယို စနိစ်ဖုံႏအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်ဖုံႏတောမ်ႏ ဒေါ့ꩻရီအိုင်ကိုမ်တောမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသားအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအနယ်ꩻယံနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမာꩻသျုက်တရေင်ခန်းဗာႏလဲ့ နာꩻမွေးတဝ်းလဲ့ လိုꩻလင်တဖြာꩻ မွဉ်းဖျင်ပြောင်ꩻချာဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

ရုဲင်းဟန်သတ္တိအဝ်ႏသွော့!

တမ်းပလေက်:ဝီခီပီးဒီးယား မူဝါဒဖုံႏတောမ်ႏ ယီးနယ်ချက်ဖုံႏ