မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ် အစွိုꩻဖုံႏလိုဂို

ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ် (အဲင်းကလေတ်: Wikimedia project) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အခေႏခံႏ ဝီခီပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻတဗာႏဒျာႏသွူ။ တယ်ႏထောင်ႏခါꩻဒျာႏ ခရစ်နေင်ႏ ၂၀၁၃ ဗာႏ[၁] အမေႏရိကန်ႏခမ်း ကယ်လီဖိုးနီးယားခမ်းနယ်ႏ ဝေင်သန်ဖရန်သစ္စကို ကိုတဲင် ထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ် ပရဟိတအစွိုꩻအဗူႏကထွာဒါႏ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းစွိုꩻ အဝ်ႏစီႏမံႏဖန်းဖြယ်ဖေႏဒျာႏသွူ။ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻစီႏမံႏဖန်းဖြယ်လွေꩻပါ အငိုꩻလို့တဝ်း သော့ဝွဲးတောမ်ႏ အငိုꩻလို့တဝ်း ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

စာႏရင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻ ဇယားကိုနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ Wikimedia SiteMatrix အစဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻဒျာႏသွူ။

လိုဂို မိဉ်ꩻ ဝဲက်သုဲက်လိပ်စာ ဒင်ႏထင်ႏခိန်ႏ အွောန်ႏနယ်ချက် Editions
ဝီခီပီးဒီးယား wikipedia.org ၂၀၀၁-၀၁-၁၅ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖိုင်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၂၉၁ မျိုꩻ
ဝိစ်သိဉ်နရီ wiktionary.org ၂၀၀၂-၁၂-၁၂ အဘိဓာန်ႏ၊ ဝေါဟာရဗေဒ၊ လိတ်ဗိုန်အငဝ်းကြုဲင်ꩻတောမ်ႏ ဘာႏသာႏပြန်ႏဖိုင်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၁၇၂ မျိုꩻ
ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ wikibooks.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များနှင့် သင်ကြားရေးပစ္စည်းများ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၁၂၁ မျိုꩻ
ဝီခီသꩻတင်ꩻ wikinews.org ၂၀၀၄-၁၁-၀၈ သꩻတင်ꩻဖိုင်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၃၃ မျိုꩻ
ဝီခီအာႏကွို wikiquote.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ ရောမ်ဗူႏ ငဝ်းမိန်းငွါအာႏကွိုꩻချက်ဖိုင်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၈၉ မျိုꩻ
ဝီခီရွီးခိုႏ wikisource.org ၂၀၀၃-၁၁-၂၃ ရင်းမြစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဘာသာပြန်များ စုစည်းထားရာ စာကြည့်တိုက် ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၆၅ မျိုꩻ
ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ wikiversity.org ၂၀၀၆-၀၈-၁၅ ပညာႏရေꩻတောမ်ႏ သုတေသန ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၁၅ မျိုꩻ
ဝီခီလွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ wikivoyage.org ၂၀၀၆-၁၂-၁၀
(ထွာWMF ပရောစဲစ်အနေႏ ၂၀၁၃-၀၁-၁၅)
ယီးနယ်လွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ၁၇ မျိုꩻ
ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်း commons.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၀၇ ရောမ်ဗူႏအွောန်ႏသော့ꩻ ဓာတ်ပုင်ႏဖိုင်ႏ၊ အငဝ်းဖိုင်ႏ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်ႏတောမ်ႏ မီဒီယာအစွိုးစွိုးဖိုင်ႏ ခင်ႏလမ်း ၁ (multilingual)
Wikimedia Incubator incubator.wikimedia.org ၂၀၀၆-၀၆-၀၂ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏတာႏ စံꩻသော့ꩻအီ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာ ခင်ႏလမ်း ၁ (multilingual)
မေတာ-ဝီခီ meta.wikimedia.org ၂၀၀၁-၁၁-၀၉ ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ ဗဟိုႏချက် ၁ (multilingual)
ဝီခီခွိုꩻဖြယ် species.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၁၄ သက်မွန် ခွိုꩻဖြယ်ခရာႏအချက်အလျက်ဖိုင်ႏ ၁ (multilingual)
ဝီခီဒေတာ wikidata.org ၂၀၁၂-၁၀-၃၀ အခေႏခံႏ ထာꩻသေပညာႏ ၁ (multilingual)
ဝီခီမနီးယား wikimania.wikimedia.org ၂၀၀၅-၀၈-၀၄ ဝီခီမနီးယား ညီႏလာႏခံႏ ဝဲက်သုဲက် စွုမ်ႏနေင်ႏ တနေင်ႏ ၁ လဲင်ႏ

သော့ဝွဲးပရောစဲစ်ဖိုင်ႏတောမ်ႏ ပရောစဲစ်အလင်ဖိုင်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရောဂျက်များ။ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း။ ၂၀၁၃-၀၉-၀၁ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။