ဝီခီရွီးခိုႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဝီခီရွီးခိုႏ
Wikisource
The current Wikisource logo
Screenshot
Detail of the Wikisource multilingual portal main page.
Detail of the Wikisource multilingual portal main page.
ဝဲက်သုဲက်အစွိုးအမျိုꩻ
လဲင်းလောင်း ဒီဂျစ်တယ်လိတ်ထွားတွိုက်
ဟော်ꩻထွားလꩻနွောင်ꩻမုꩻMultilingual
ပဲင်ႏဆဲင်ႏသားဝီခီမီဒီယာဖောင်ဒေးသိဉ်း
ဖန်ဆင်ꩻသားUser-generated
ဝဲက်သုဲက်wikisource.org
စီꩻပွာꩻရေꩻမွေးတဝ်း
ဒင်ႏမတ်ပိုင်တိဉ်Optional
ဒင်ႏထင်ႏနိုဝဲင်ဗာ ၂၄၊ ၂၀၀၃; ၂၀ နေင်ႏ ကာႏ (၂၀၀၃-၁၁-24)[၁]
အခေႏနေႏ ယိုခါလဲင်းလောင်း(Online)

ဝီခီရွီးခိုႏ (အဲင်းကလေတ်: Wikisource) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိတ်လုဲင်ꩻအရွီးခိုႏဖုံႏတာႏ လို့တဝ်းအငိုꩻ လဲင်းလောင်းဒီဂျစ်တယ်လိတ်ထွားတွိုက်ဒျာႏတဲင် ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း အဝ်ႏခွုမ်မာꩻတပန်ႏ ထူႏတာႏဝွန်ႏခါꩻဒျာႏသွူ။ ဝီခီရွီးခိုႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဟဲ့ꩻဖန်ဖေႏ စီႏမံႏကိန်ꩻတဖြုံႏလွုမ်းတာႏ နမ်းခြောင်ꩻဝေါဟာရအမိဉ်ꩻဒျာႏသွူ။ နဝ်ꩻဆꩻလ့နဝ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလွောက်ꩻ ဝီခီရွီးခိုႏဖုံႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ စီႏမံႏကိန်ꩻယို အင်းရေႏချက်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ရောမ်ထူႏဗူႏဖေႏ လို့တဝ်းအငိုꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအစွိုးစွိုး လိတ်လုဲင်ꩻကားကအဝ်ႏ၊ ဘာႏသာႏပြန်ႏကားကအဝ်ႏ လို့လို့ဖုံႏတာႏဒျာႏသွူ။ အစနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻအီဒျာႏ သမဲင်ႏဝင်ႏလိတ်လုဲင်ꩻဖုံႏတာႏ မော်ကွန်းတွိုက်အနေႏလွုမ်ꩻလဲ့ ယိုခါနဝ်ꩻ တလဲင်ႏတစိꩻ အဝ်ႏထွာလွဉ်လဲဉ်း အမျိုꩻစွုမ်ႏလိတ်ထွားတွိုက် အနေႏနဝ်ꩻသွူ။ တရာꩻဝင်ႏစီႏမံႏကိန်ꩻအနေႏ ဒင်ႏထင်ႏစလွေꩻဒျာႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၀၃ ဗာႏ၊ နိုဝဲင်ဗာလာ ၂၄ နီꩻကို တောမ်ႏပရောစဲစ် ဂူတဉ်ဗတ်(Project Gutenberg)တဲင် ခြိꩻတဲက်ထူႏယင်းကာရန်တွော့ꩻ ထူႏလွေꩻယင်း ပရောစဲစ် သိုသဗတ်(Project Sourceberg) ကဟဲ့ꩻဒါႏ အမိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အနေင်ႏနဝ်ꩻအကို ထူႏသုင်ꩻပြောင်ꩻလွေꩻယင်း "ဝီခီရွီးခိုႏ" ဒိုမေင်းအမိဉ်ꩻခေါ်နဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Ayers၊ Phoebe; Matthews၊ Charles; Yates၊ Ben (2008)။ How Wikipedia Works။ No Starch Press။ pp. 435–436ISBN 978-1-59327-176-3