မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဉ်တာလဉ့်ကွိဘာႏသာႏငဝ်းငွါ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အဉ်တာလဉ့်ကွိ
Occidental
Interlingue
Symbol of Interlingue, a black tilde on a circular yellow background
ဖန်ဆင်ꩻသားအယ်ဂါဒယ်ဝါး
မွူးနီꩻ1922
သွုံꩻတွမ်ႏပွုံႏစံႏအခမ်းခမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအစွောင်ႏ
အင်းရေႏချက်
အခေႏခံႏသွူ အဉ်ဒို-ဥရောပဘာႏသာႏငဝ်းငွါတဲင် တဲမ်းထွင်ႏဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
ပွုံႏစံႏအစဝ်းဖဲ့ꩻဖုံႏ
Auli
လဲတ်တဉ်အက္ခရာႏ
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ်ဖုံႏ
en:ISO 639-1ie
en:ISO 639-2ile
en:ISO 639-3ile
ile
en:Glottologinte1260[၁]
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုအကို IPA အငဝ်းထန်ႏအမုဲင်ဖုံႏ ပါနဝ်ꩻသွူ။ စွဲးကမ်းမုꩻအစဲစ်အမဲဉ်ႏ မိဉ်ႏပါတဝ်းနဝ်ꩻ ယူနီကိုဒ်လိတ်ဖြုံႏခြောင်ꩻ ? ဖုံႏကို၊ အဝ်ႏထီႏနွောင်ꩻလꩻဒျာႏ အကွက်ꩻလစ်ꩻစဲင်ႏတွမ်ႏ အမုဲင်အလင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ IPA အမုဲင်မိတ်ဆက်ဖုံႏယို ထွားသွော့ en:Help:IPA ကိုလုဲင်း။

အဉ်တာလဉ့်ကွိဘာႏသာႏငဝ်းငွါ (အိန်းကလေက်: Interlingue) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အခမ်းခမ်းစွုမ်ႏဆဲင်ႏရာꩻ(နုဲင်ငံတကာ)တာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ အစွောင်ႏတဗာႏဒျာႏတဲင် အက်ဂါဒေဝါး တဲမ်းထွင်ႏဖန်ဆင်ꩻခါꩻဖေႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၂၂ ဗာႏကိုသွူ။ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ အိန်းကလေက်အဘိဓာန်ႏကို တဲမ်းမုဲင်ခါꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလဲဉ်(အတု) နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကဖန်ဆင်ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုသား ကထွာဒါႏ အက်ဂါဒေဝါးနဝ်ꩻ အရိုꩻဖေႏကလꩻဗာႏ ဝွေꩻဘာႏသာႏငဝ်းငွါယို အရန်းထိုပုင်ႏမဲဉ်ႏသဒ္ဒါႏ တောမ်ႏ သဘာႏဝလက္ခဏာႏဖုံႏတာႏ ကျိုꩻစာꩻမွေးဗာႏနေးစွဉ်ႏ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻခါꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏအလင်ဖိုင်ႏကို ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ငဝ်းငွါဝေါဟာရ အစွိုးစွိုးဖုံႏတဲင် ထဲမ်သွုပ်ချာငါထွူ အခေႏခံႏ ထူႏသုင်ꩻခါꩻဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။[၂][၃]

အဉ်တာလဉ့်ကွိဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာ အဝ်ႏဒျာႏ ဥရောပအခဝ်တွို့ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယဟန်ႏ ကထွာဒါႏ ရိုမန်သီဘာႏသာႏဖုံႏတောမ်ႏ ဂျာမန်ဝေါဟာရယဟန်ႏဖုံႏကို လင်ꩻလွဉ်ဒျာႏသွူ။[၄] [၅][၆][၇]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Interlingue (Occidental)"Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
  2. Kosmoglott, 1922, p. 1
  3. Cosmoglotta B, 1945, p. 8
  4. Cosmoglotta A, 1946, p. 18
  5. Occidental A, 1946, p. 24
  6. Kosmoglott, 1925, p.40။ “Translation: "I found the most precise sense of "-atu" for example no earlier than 1924 ... maybe with time I will also find the precise sense of "-il, -esc, -itudo", etc."”
  7. Cosmoglotta B, 1947, p. 15