အပိုလို စီႏမံႏကိန်ꩻဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အပိုလို စီႏမံႏကိန်ꩻ
ခမ်းထီအမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ
အစွိုꩻအဗူႏနာသာ
ရေႏမိုးချက်လိုꩻကပါလွဉ်ꩻဒါႏ ကထင်ႏ"လာ" အလောင်းဖုံႏ
အခေႏနေႏထွူသွတ်ꩻ
စီႏမံႏကိန်ꩻ ရာႏဇဝင်ႏ
ရွောန်လို့
အခိန်ႏကာႏလ၁၉၆၁–၁၉၇၂
ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏ အရီးသွတ်ꩻ
  • SA-1
  • အောက်တိုဗာ ၂၇၊ ၁၉၆၁ (၁၉၆၁-၁၀-၂၇)
လိုꩻကပါလွဉ်ꩻဒါႏ ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏအရီးသွတ်ꩻ
ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ
ထာꩻအောင်ႏမျင်ႏ၃၂
ထာꩻထဲ့သွုမ်ꩻ၂ (အပိုလို ၁ တောမ်ႏ ၁၃)
ထဲ့သွုမ်ꩻတခူးတခဝ်၁ (အပိုလို ၆)
အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏအီဒါႏခင်ႏလမ်း
ယာဉ်အချက်လျက်
လိုꩻကပါဒါႏယာဉ်
ခꩻအွဉ်ႏစွꩻအီဒါႏယာဉ်
Astronaut Buzz Aldrin stands on the Moon
၁၉၆၉ ဗာႏ ဇွန်လုဲင်လာကို ကထင်ႏနွောင်ꩻဒါႏ လာအလောင်း ဒုတိယသား အပိုလို ၁၁ ယာဉ်အစွိုꩻ Buzz Aldrin

ကမာꩻထွင်ႏ အပိုလို ထာꩻမာꩻအခြပ်အရဲဉ်ႏဖုံႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ခရေတ်နေင်ႏ (၁၉၆၈) တောမ်ႏ (၁၉၇၂) အခါႏကာႏလကို အမေႏရိကန်ႏခမ်း အမျိုꩻသာꩻ တလီꩻလောင်း တောမ်ႏ အာႏကာႏသ မို့လောင်းစီႏမံႏဖန်းဖြယ်ရေꩻအစွိုꩻ ကမာꩻဒါႏ ကအွဉ်ႏစွꩻလွေꩻနွောင်ꩻလိုꩻ လာမဲင်းလောင်း ကအောင်ႏမျင်ႏဒါႏ တတိယအလဲင်ႏ အရပ်သားဖဲ့ꩻ(စဲ့ꩻဖဲ့ꩻမွေးတောဝ်း) လိုꩻကထုမ်း အာႏကာႏသယာဉ် ထာꩻမာꩻအခြပ်အရဲဉ်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ အပိုလိုထာꩻမာꩻအခြပ်အရဲဉ်ႏ (အပိုလိုစီမံကိန်း)ယို လိုꩻသမဲင်ꩻအကို အရေꩻပါကရိုꩻနောဝ်ꩻ လုံးမတ်ကျောက်အလောင်း အွဉ်ႏဒင်ႏနွောင်ꩻခါꩻလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။

အပိုလို ၁ ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏကျာꩻ မေႏခိုးထိုꩻတွော့ꩻ ကထုမ်းပါလွဉ်ꩻသားဖုံႏ သီကုဲင်ထိုꩻꩻဗာႏစွဉ်ႏလဲ့ ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏယိင်း အပိုလို ၈ နောဝ်ꩻတဲ လာတဖူꩻဗဲဉ်အလောင်း လေပ်ဗဲဉ်နွောင်ꩻလွေꩻ ပထမသွတ်ꩻ အာကာသယာဉ်တဲင် ၊ ထွိုင်ႏတွိုႏ ကအွဉ်ႏစွꩻထင်ႏ ဖျင် အပိုလို ၁၁ နောဝ်ꩻတဲ နီးလ်အမ်းစထရောင်း ကအွဉ်ဟိုဒါႏအစွိုꩻယို အောင်ႏမျင်ႏစွဉ်ႏတွော့ꩻ အရီးစသွတ်ꩻ လင်ꩻတွိုႏလꩻနွောင်ꩻ ယမ်းလꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏ လာအလောင်း နောဝ်ꩻသွူ။ အပိုလိုစီႏမံꩻကိန်ꩻယို ထူႏတောအီလွဉ်လꩻနွောင်ꩻ (၈၄၂) ပေါင် မိဉ်ႏတမွေးတောဝ်း (၃၈၂) ကီလိုဂရမ် ကထွူႏဒါႏ လုံးတူႏလာအလောင်း ဖုံႏတဲင် ယိင်းသေနာႏလွဉ်အီ လာခမ်ႏဖာႏ ဟမ်ႏဘူမိသဘာဝ တောမ်ႏ ပထဝီႏသဘာဝဖုံႏ နောဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. United States. Congress. House. Committee on Science and Astronautics. (1973). 1974 NASA authorization: hearings, Ninety-third Congress, first session, on H.R. 4567. Page 1271. Washington: U.S. Govt. Print. Off.
  2. What Was the U.S. GDP Then?MeasuringWorth (2022)။ February 12, 2022 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။ United States Gross Domestic Product deflator figures follow the Measuring Worth series.