မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဘိဓာန်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အိဉ်ႏကလေက်]]-အိဉ်ႏကလေက် တောမ်ႏ အိဉ်ႏကလေက်-ပါသီယန်း အဘိဓာန်ႏဖိုင်ႏ

အဘိဓာန်ႏ (အဲင်းကလေတ်: Dictionary)ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဘာႏသာႏတဗာႏ ဝေါဟာရငဝ်းငွါဖုံႏယို အွဉ်ႏရဲဉ်ႏနေး အက္ခရာႏအစဲဉ်ႏထွူတဲင် အခရာႏအဓိပ္ပါယ်ႏတွမ်ႏ ကလိုႏသေဒါႏ အချက်အလျက်အလင်ဖုံႏယို တွမ်ႏဘာႏသာႏနဝ်ꩻတဲ့သင်၊ တွမ်ႏဘာႏသာႏအလင်တဲ့သင် ကအွဉ်ႏနယ်သေꩻခါꩻဒါႏ လိတ်ဖွူꩻမျိုꩻစားသွူ။ အဘိဓာန်ႏအဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻသွူ။[၁]

အဘိဓာန်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအကို ကအဝ်ႏသေꩻခါꩻလဲဉ်း ငဝ်းရာႏဖုံႏယို အခရာႏ၊ အဓိပ္ပါယ်ႏ၊ အထောက်အကမ်း၊ တွမ်ႏကအာႏကွိုꩻခရာႏဖုံႏ အက္ခရာႏစဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ ကမုဲင်တောင်ꩻသေꩻနယ်ဒါႏ ကျမ်ꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻအဘိဓာန်ႏ၊ အဘိဓာန်ႏနဝ်ꩻ မုဲင်ꩻခါခါတဲ့ယဝ်း တထွင်ႏတဝ်းငဝ်းရာႏဆန်ꩻ၊ ကသုံꩻဒါႏအဘိဓာန်ႏအကိုနဝ်ꩻလဲ့ အခရာႏလယိုလစ်ꩻဗာႏအကို ကွပ်ပွိုးအဝ်ႏလိုႏသေ အခရာႏတစွိုးစွိုးနဝ်ꩻမꩻ သုံꩻထွာဗာႏအဘိဓာန်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ အခရာႏလစ်ꩻဗာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ-

  1. မဉ်သေပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏ (ယီးအွဉ်ႏနယ်အသွတ်ꩻပုံႏ၊ ဖခေါ်ဖေႏအပယ်အဗဲဉ်စတဲင်)
  2. မဉ်သေအငဝ်းထန်ႏ
  3. မဉ်သေ အခရာႏအဓိပ်ပါယ်ႏ
  4. မဉ်သေ ငဝ်းရာႏသီးအထျꩻအထောင်ꩻနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

ကွဲႏတွော့ꩻ အဘိဓာန်ႏကျမ်ꩻတွိုင်ꩻ ကမဉ်သေဒါႏ အချက်ကီနဝ်ꩻလစ်ꩻချက် ပါသော့ꩻစွဉ်ႏလို့လို့ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတလꩻတဝ်း၊ ကျောႏနေးစွဉ်ႏကမ္ဘာႏ အဘိဓာန်ႏကျမ်ꩻတန် နုဲင်းအောက်သဖို့အဘိဓာန်ႏနဝ်ꩻတဲး အချက်နုဲင်းကီနဝ်ꩻဖုံႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း အွဉ်ႏနယ်ဗာႏထဲင်းစွဉ်ႏဒျာႏ ငဝ်းရာႏကသုံꩻစဒါႏခေတ်ယင်ကယ်ႏသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Webster's New World College Dictionary, Fourth Edition, 2002