အောင်ဆန်းစုကြည်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

အောင်ဆန်းစုကြည်

အောင်ဆန်းစုကြည်
ခမ်းထီတန် အတွိုင်ႏပင်ႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ
အဝ်ႏထေင်းထံႏကတာႏဝွန်ႏ
ထေင်းထံႏစတာႏဝွန်ႏ
၆ ဧပီ ၂၀၁၆
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးထင်ကျော်
ဦးဝင်းမြင့်
လိုꩻလီꩻဦးသိန်းစိန် (ဝွန်ႏတန်ချုတ်အနေႏ)
အဖြာꩻ ၂၀ ကို ခမ်းထန်ႏရေꩻဝွန်ႏတန်
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၃၀ မတ် ၂၀၁၆ – ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးထင်ကျော်
{{<<>>}}
ဦးဝင်းမြင့်
လိုꩻလီꩻဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်
သွုပ်ခံႏသားဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်
ခမ်းနမ်းဗွေႏရွုမ်ꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏန ဝွန်ႏတန်
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၃၀ မတ် ၂၀၁၆ – ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးထင်ကျော်
{{<<>>}}
ဦးဝင်းမြင့်
လိုꩻလီꩻဦးသိန်းညွန့်
ဦးစိုးမောင်
ဦးစိုးသိန်း
ဦးအောင်မင်း
ဦးလှထွန်း
ပညာႏရေꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏန ဝွန်ႏတန်
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၃၀ မတ် ၂၀၁၆ – ၅ ဧပီ ၂၀၁၆
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးထင်ကျော်
လိုꩻလီꩻဒေါ်ခင်စန်းရီ
သွုပ်ခံႏသား​ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး
တျာႏမေႏတောမ်ႏစွန်ꩻအာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန ဝွန်ႏတန်
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၃၀ မတ် ၂၀၁၆ – ၅ ဧပီ ၂၀၁၆
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးထင်ကျော်
လိုꩻလီꩻဦးခင်မောင်စိုး (တျာႏမေႏစွန်ꩻအာႏ)
ဦးဇေယျာအောင် (စွန်ꩻအာႏ)
သွုပ်ခံႏသားဦးဖေဇင်ထွန်း
စွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေသီအစွိုꩻချုတ် ဥက္ကဋ္ဌ
အဝ်ႏထေင်းထံႏကတာႏဝွန်ႏ
ထေင်းထံႏစတာႏဝွန်ႏ
၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
စွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေသီအစွိုꩻချုတ် အစွိုးစွိုး အွဉ်အကိုရေꩻကယ်ႏ
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၂၇ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ – ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
လိုꩻလီꩻထူႏစအရာႏ
သွုပ်ခံႏသားယားကုဲင်အရာႏ
ခေးပြဲင်ႏခံႏအွဉ်ငါ
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၂ မေ ၂၀၁၂ – ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆
ခမ်းနမ်းဗွေႏဦးသိန်းစိန်
လိုꩻလီꩻစိုင်းလှကျော်
ခမ်းသားလွတ်တောႏ နမ်းခြောင်ꩻတန်
ဝေင်ꩻနယ်ႏကော့မူး
တာႏဝွန်ႏသက်တန်ꩻ
၂ မေ ၂၀၁၂ – ၃၀ မတ် ၂၀၁၆
လိုꩻလီꩻဦးစိုးတင့်
ကနွောင်ꩻဒါႏမဲးဆေ့ꩻအာ၄၆,၇၃၀ (၇၁.၃၈%)[၁]
နမ်းရေꩻအချက်အလျက်ဖုံႏ
လွူးဖွာꩻ (1945-06-19) ၁၉ ဇွန်၊ ၁၉၄၅ (သက် ၇၈)
ဝေင်ꩻရန်ႏတကွုန်ႏဗိတိသျမျန်မာခမ်းထီ
ခမ်းထီရေꩻပါတီစွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေသီအစွိုꩻချုတ်
လမ်းသား(ဖုံႏ)မိုက်ကယ် အဲရစ်
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၂ - ၂၇ မတ် ၁၉၉၉ (ဗꩻတွိုႏ မိုက်ကယ်အဲရစ် ကသီမားထိုꩻခိန်ႏ)
ဖူးဝေးမွိုးဖာပိုလ်ႏချုတ်အောင်သန်း (ဖါဗွေႏ)
ဒေါ်ခင်ကြည် (မွိုးဗွေႏ)
ပိုဖုံႏမြင့်ဆန်းအောင်
ထိန်လင်း
အုံအဝ်ႏခင်ႏလမ်းခြံအမုဲင်(၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ႏယေက်တာတဖူꩻ
ကျောင်ꩻလီꩻဒေလီတက္ကသိုလ်ႏ
သေက်ဟျူးကေားလေက် (အောက်စဖို့ဒ်)
လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ႏ
ကလꩻဒါႏဆုꩻဖုံႏသိုးရော်ဖ် ရဖ်တို ဆုꩻ
စက်ခါရော့ဗ်ဆုꩻ
နိုဘဲလ် ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻဆုꩻ
ဂျဝါဟာလာနေရူးဆုꩻ
International Simón Bolívar Prize
အိုလွတ်ဖ် ပါလ်မယ် ဆုꩻ
Bhagwan Mahavir World Peace
ကွန်ဂရက်ခံꩻတံဆိပ်ဆုꩻ
ကိုꩻကွဲႏဘာႏသာႏထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
စူမုဲင်
ဝဲက်သုဲက်ပါတီဝဲက်သုဲက်

အောင်ဆန်းစုကြည် (အိန်းကလေတ်: Aung San Suu Kyi) (မန်း: အောင်ဆန်းစုကြည်) အောင်သန်းသုစီယို ထွာဒျာႏ ခမ်းထီအကယ်ႏတန် လိုꩻမူႏယံတဖြာꩻဒျာႏသွူ။ နေင်ႏ ၁၉၉၁ ဗာႏ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏ ခွိုꩻရက်လိုꩻတဖြာꩻအနေႏတဲင် လꩻလွေꩻခန်း ကမ္ဘာႏငြိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻဆုꩻနိုးဘဲယ် သွူ။ ဝွေꩻမူႏယိုနဝ်ꩻ ထွာကွို့ꩻ ခမ်းထီအွဉ်ငါတန် တဖြာꩻလွုမ်ꩻတဲ့ တမွေးတောဝ်ႏ တဖဲ့ꩻနဝ်ꩻလဲ့ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏလဲအောဝ်ႏထွာဒျာႏသွူ၊ ဝွေꩻမူႏယိုခါနဝ်ꩻ အောဝ်ႏထွာခွုမ်ထူႏလွေꩻဖေႏ စွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေသီအစွိုꩻချုတ် အတန်အကယ်ႏသွူ၊ နဝ်ꩻထွူတကာႏတောဝ်ႏ အောဝ်ႏထွာပါနေက ခမ်းထီတန်အတွိုင်ႏပင်ႏခံႏ အတန်အကယ်ႏနဝ်ꩻသွူ။[၂] ၂၀၂၁ လာဒဲဉ်ကံလာ စဲ့ꩻမန်းတပ်မတောႏ စဲ့ꩻပိုႏ မင်းအောင်လိုင်ယို ထူႏသိမ်ꩻထိုꩻအာႏဏာႏတဲင် ဆွမ်ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏဝွေꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻမူႏယိုနဝ်ꩻ ၂၁ နေင်ႏတွင်ꩻကို အုံသော့ꩻဗာႏဒျာႏလမ်းထောင်ႏကိုနဝ်ꩻ ညစွဉ်ႏနေင်ႏပေါင်ꩻ ၁၅ နေင်ႏသွူ။ ၁၉၉၀ နေင်ႏတွင်ꩻကို ကွပ်ပွိုးဝွေꩻမူႏယို အွဉ်ငါတဲင် မာꩻလွေꩻလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻ နွောင်ꩻလို့ခန်းဒျာႏသွူ၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ကထွိုင်ႏနွောင်ꩻခန်းစွဉ်ႏလဲ့ꩻ စဲ့ꩻသီးဖုံႏဖေႏတောဝ်ႏအာႏဏာႏသွူ။

နွို့ꩻပြဲင်းထဲင်ယင်း လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၂၀၁၂ နေင်ႏကိုလာ ဒဲဉ်သီႏဆန်ꩻ ၁ နီꩻ နဝ်ꩻနွို့ပြဲင်ႏထဲင်ႏယင်း လွိုက်ရွေꩻပွယ်တဲင် ဝွေꩻမူႏနဝ်ꩻနွို့ပြဲင်ႏလွေꩻခန်ႏ ကော့ꩻမူး ဝေင်ꩻနယ်ႏတဲင်တွော့ꩻ ထွာလွဉ်ခန်းဒျာႏ ရန်ႏကုန်ႏတွိုင်ꩻကို လွတ်တော်ႏအမတ်နဝ်ꩻသွူ။

မိဉ်ꩻနာꩻမ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အောင်ဆန်းစုကြည် ကရိုꩻဒါႏမဉ်ꩻ ယိုထွာဒျာႏ အောဝ်ႏအွိုႏအဖါမဉ်ꩻကိုတွော့ ဖန်သွုပ်ငါလွေꩻဖေႏထဲင်ႏယင်ႏဒျာႏသွူ၊

ဖဝပေႏပေႏခါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မန်ႏခမ်းလွစ်ထန်ႏရေꩻ အတန်အကယ်ႏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တွမ်ႏ နင်ႏခင်ကြည် သီးယိုပိုမူႏ လွူးဖွာꩻလင်ꩻဖေႏ ၁၉၄၅ နေင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. "Myanmar election commission announces NLD wins overwhelmingly in by-elections"၊ 2 April 2012။ 2 April 2012 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ 
  2. 7 Day Daily Newspaper ဆောင်းပါး