၂၀၂၂

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
နေင်ႏရေင်ဗူႏ: ၃ နေင်ႏရေင်ဗူႏ
နေင်ႏရျာꩻဗူႏဖုံႏ:
နေင်ႏဆီဗူႏဖုံႏ:
နေင်ႏဖုံႏ:

ဂရီဂေါရီးယန်းပျက္ခဒိန်ႏကို ၂၀၂၂ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏနေင်ႏတနေင်ႏသွူ။

ထာꩻထွာဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လွူးဖွာꩻသားဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သီမားသားဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မွူးနီꩻအုံပဆားနီꩻဖုံႏတောမ်ႏ အထွတ်အမျတ်မွူးနီꩻဖုံႏ။[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]