၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလာႏ
كأس العالم لكرة القدم 2022
Kaʾs al-ʿālam li-kurat al-qadam 2022
Qatar 2022
၂၀၂၂ ကမ္ဘာႏဖလား တရာꩻဝင်ႏ ကသုင်ꩻအီဒါႏ ဗော်လုံးပုင်ႏ
ပွယ်ꩻခေးပြဲင်ႏခရာႏ အချက်လျက်ဖိုင်ႏ
ခမ်းလမ်းဗွေႏ ကာတာ
ရဲဉ်ꩻမာꩻမွူးနီꩻနိုဝဲင်ဗာ ၂၀ — ဒီသိဉ်ဗာ ၁၈
ခေးပြဲင်ႏဒါႏအစွိုꩻ၃၂ (အစွိုꩻချုတ် ၅ ဗာႏ)
ထာꩻခွုမ်ဆိုးခင်၈ (ဝေင်ꩻလမ်းဗွေႏ ၅ ဝေင်ꩻကို)
အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ထာꩻအိုင်ဆွော့ꩻဖိုင်ႏ
ဆျန်ပီယံ အာစိဉ်တီးနား (၃th title)
ဒုတိယ ပိဉ်တိစ်
တတိယ ခရိုအေးသျား
စတုတ္ထ မော်ရိုကို
ပွယ်ꩻခေးပြဲင်ႏခရာႏ ဂဏန်ꩻအချက်လျက်ဖိုင်ႏ
ပွယ်ꩻရဲဉ်ႏ၆၄
ဂိုးဆေ့ꩻအာ၁၇၂ (တပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ၂.၆၉ ဂိုး)
ကေားထွားသားဆေ့ꩻအာ၃၄၀၄၂၅၂ (တပွယ်ꩻ ၅၃၁၉၁ ဖြာꩻ)
သွင်ꩻဂိုး
အအာသွတ်ꩻသား
ပိဉ်တိစ်ခမ်းထီ en:Kylian Mbappé (၈ ဂိုး)
All statistics correct as of ၂၀၂၂ ဒီသိဉ်ဗာ ၁၈.

၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻ (အိန်းကလေတ်: 2022 FIFA World Cup) (မန်း: ၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား) ၂၀၂၂ ဖီဖာကမ္ဘာႏဖလား ပွယ်ꩻပတ်ꩻခေးပြဲင်ႏဗော်လုံး နဝ်ꩻ အဝ်ႏမာꩻလွေꩻဒျာႏ အာသျတွိုက် ခမ်းတခမ်းကထွာဒါႏ ကာတာခမ်းထီကို ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ တယ်ႏလာနိုဝဲင်ဗာ ၂၀ နီꩻ ဗꩻတွိုႏ လာဒီသိဉ်ဗာ ၁၈ နီꩻတဲင် ထွာ အလဲင်ႏ(၂၂)ဗွေ ပွယ်ꩻပတ်ꩻခေးပြဲင်ႏဗော်လုံး ကမ္ဘာႏဖလား ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကာတာခမ်းထီယို အာရပ်အစွိုꩻချုတ် တောမ်ႏ အာရပ်ကမ္ဘာႏခမ်းထီဖိုင်ႏအကို ထွာပထမအရီးသွတ်ꩻ လက်ခံႏမာꩻဖေႏပွယ်ꩻသားနဝ်ꩻသွူ။[၁] ပွယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ တယ်ႏ ကိုးရီးယားခမ်းနဝ်-ဂျပန်သီး ကအဝ်ႏလက်ခံႏ မာꩻလွေꩻဖေႏဒါႏပွယ်ႏ ၂၀၀၂ ဗာႏထွူ အာသျတွိုက်စဲစ်စဲစ်ကို ထွာဒုတိယလဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၁၈ ဗာႏ ရသျားခမ်းထီကို ကမာꩻလွေꩻဒါႏပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ဟံႏနယ်ႏသီး ထွော့မတ်ခါꩻအလꩻ ထွာထိုꩻ အသျတွိုက်စဲစ်လို့တဝ်း နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နွို့ခေးပြဲင်ႏသား အဝ်ႏ ၃၂ စွိုꩻအကို ၂၀၂၂ ပွယ်ꩻယို ထွာအဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻပွယ်ꩻတဲင် မိဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၂၆ နဝ်ꩻ အီႏခေးပြဲင်ႏလွေꩻတောမ်ႏ ၄၈ စွိုꩻနဝ်ꩻသွူ။[၂] ကမာꩻလွောန်ဒါႏ ကမ္ဘာႏဖလားပွယ်ꩻဖုံႏအကို ကာတာပွယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာရွဉ်တောင်ꩻ လို့အာသွတ်ꩻ ပွယ်ꩻဒျာႏတဲင် ရွဉ်လို့အရမ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဉ်ႏ ရွဉ်ဒေါ်လာ ၂၂၀ ဗီလီယံ နဝ်ꩻသွူ။[၃]

Some venues, such as the 68,000-seat Al Bayt Stadium, will have its upper tier of seating removed to reduce capacity after the tournament

ကာတာခမ်းထီနဝ်ꩻ ကောပ်စွောန်ႏ ရာႏသီႏဥတုထာꩻလျားငါႏတဲင် ပွယ်ꩻနဝ်ꩻ အွောန်ႏခြုဲင်းလွေꩻဗာႏတေား နိုဝဲင်ဗာလာတဲင် ထွာအရီးသွတ်ꩻ ထာꩻခွꩻလာအစဝ်းခိန်ႏ ကမာꩻဒါႏ ပွယ်ꩻဒျာႏသွူ။ အရီးသွတ်ꩻပွယ်ꩻရဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ထွာ လမ်းဗွေႏကာတာခမ်း တောမ်ႏ အီဂွေဒေါခမ်း သီး ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻတဲင် အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ပွယ်ꩻခေးပြဲင်ႏ အယံသွတ်ꩻ(ဗိုလ်လု)နဝ်ꩻ အဝ်ႏ ဒီသိဉ်ဗာ ၁၈ နီꩻ ပိဉ်တိစ် တောမ်ႏ အာစိဉ်တီးနား ခေးပြဲင်ႏရိမ်ꩻထူႏဝင်ꩻတဲင် ထွာထိုꩻ ၃-၃ တယေဝင်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ပတ်ꩻဗာႏပေင်နယ်ထီတွော့ꩻ အာစိဉ်တီးနား နွောင်ꩻထိုꩻ ၄-၂ လꩻထိုꩻ အယံသွတ်ꩻ(ချန်ပီယံ)ဆုꩻ နဝ်ꩻသွူ။ အနီꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာကာတာခမ်းထီ စွိုးခွိုꩻမွူးနီꩻ နဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]