ကဏ္ဍ:ကမ္ဘာႏဟံႏသိပ္ပံ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍ "ကမ္ဘာႏဟံႏသိပ္ပံ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။