ကဏ္ဍ:ခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၅ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၅ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "ခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။