မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ခမ်းသားခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍဖြယ် အဝ်ႏဒျာႏလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

ကဏ္ဍ "ခမ်းသားခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၅၁ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၅၁ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။