ကဏ္ဍ:စဲ့ꩻယေန်ခွꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍ "စဲ့ꩻယေန်ခွꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။