ခန္ဓာႏငတ်ꩻပါꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ခန္ဓာႏငတ်ꩻပါꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ ရုက်ခန္ဓာႏတပါꩻတောမ်ႏ နာမ်ႏခန္ဓာႏလစ်ꩻပါꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ-

  1. ရူပက္ခန္ဓာ - ကုဲပြင်ꩻ(ဖောက်ပြန်ႏ)ဒါႏတရာꩻသီး အစုအခြွောဉ်း (ရုပ် ၂၈-ပါꩻ)။
  2. ဝေဒနာက္ခန္ဓာ - ခံႏစာꩻဒါႏတရာꩻသီးအစုအခြွောဉ်း(ဝေဒနာစေတသိက်)။
  3. သညာက္ခန္ဓာ - မတ်သာꩻ(မုဲတောင်ꩻ)ဒါႏတရာꩻသီး အစုအခြွောဉ်း(သညာစေတသိက်)။
  4. သင်္ခါရက္ခန္ဓာ - မွောဉ်းဖျင်(စီႏရင်ႏ)ဒါႏတရာꩻသီး အစုအခြွောဉ်း (လွိုတဲင် ဝေဒနာ, သညာ ကအဝ်ႏကုဲ စေတသိက်အလင် ပါꩻငတ်ꩻဆီ)။
  5. ဝိညာဏက္ခန္ဓာ - ဝိညာဏ်ႏ(သꩻ)တရာꩻသီး အစုအခြွောဉ်း (စိတ် အအဲန်ႏ ၈၉-ပါꩻ၊ အလုဲး ၁၂၁-ပါꩻ) ယိုငတ်ꩻပါꩻသွူ။

[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အခြပြုသင်္ဂြိုဟ်၊ သမုစ္စည်းပဲင်ꩻ