မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၇ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၇ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၉၇ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၉၇ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။