မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
စောက်ꩻ
စောက်ꩻမူႏတဖြာꩻတွမ်ႏယိုꩻယာႏခေါမ်ꩻလာꩻ
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း
၅,၁၅၅,၀၀၀[၁]
အဝ်ႏအုံအာဒါႏခင်ႏလမ်း
 မျန်မာ၃,၆၀၄,၀၀၀[၂]
 ထုဲင်ꩻ၁,၀၀၀,၀၀၀[၃]
 အမေႏရိကန်ႏ၂၁၅,၀၀၀ (၂၀၁၈)[၄]
 ဩသတေးလျ၁၁,၀၀၀+[၅]
 ကနေဒါ၄,၅၁၅[၆]–5,000[၇]
 အေင်ဒိယ (အန်ဒမန်ကွန်ဗူႏ)၂,၅၀၀[၈]
 သွီဒိဉ်၁,၅၀၀
ခမ်းထီအလင်ဖုံႏကို၂၀၀,၀၀၀+
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
သကောစောက်ꩻပိုးစောက်ꩻစောက်ꩻတနျာႏ တွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဖုံႏကပါဒါႏ စောက်ꩻ
ကိုꩻကွဲႏ
ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ၊ စောက်ꩻယိုꩻယာႏထာꩻကိုꩻကွဲႏ
ဆွိုက်စပ် ခမ်းရင်ꩻသား အစွိုꩻဖုံႏ
ခယ်ႏ-တိဘက်နွယ်ႏ
စောက်ꩻစွိုးခွိုꩻအလံႏတောႏ

လိုꩻခွိုꩻဖုံႏ ခꩻလ့ယိုနဝ်ꩻ မျန်မာခမ်းထီ အစိုႏရ တရာꩻဝင်ႏ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏ ကိုကပါဒါႏ ခွိုꩻနွယ်ႏ ၁၁ ခွိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

 • ၁။ စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻ
 • ၂။ စောက်ꩻဗွာလိုꩻခွိုꩻ(ဂေဘားစောက်ꩻ)
 • ၃။ မဲင်ꩻစောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻ(စာဖြူ)
 • ၄။ ပလေကီးလိုꩻခွိုꩻ(ပလေချီး)
 • ၅။ စကောစောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻ
 • ၆။ တလေပွာလိုꩻခွိုꩻ(တလေပွား)
 • ၇။ ပကူးလိုꩻခွိုꩻ
 • ၈။ ဘွဲလိုꩻခွိုꩻ
 • ၉။ မောနေပွားလိုꩻခွိုꩻ
 • ၁၀။ မိုးပွလိုꩻခွိုꩻ(မိုးပွား)
 • ၁၁။ ပိုးစောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻ

စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻကိုယို အဓိကလိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏတန်နဝ်ꩻ စကောစောက်ꩻ တွမ်ႏ ပိုးစောက်ꩻ လိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏတန် ၂ စွိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏတန် ၂ စွိုꩻယိုနဝ်ꩻ စရုဲက် တွမ်ႏ အဒေါ့ꩻအဖြောဝ်ႏငေါဝ်းငွါဖုံႏ ပေါႏဗွိုန်တောဝ်းဝင်ꩻသွူ ။ စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏအကိုယို ပိုးစောက်ꩻ(ခကွဉ်ႏပိုး ၊ ခတွို့ꩻပိုး စောက်ꩻ) တွမ်ႏ စကောစောက်ꩻဖုံႏတဲင် ပကူးစောက်ꩻ ၊ ဘွဲစောက်ꩻ ၊ ဂေခိုစောက်ꩻ ၊ ဂေဘားစောက်ꩻ၊ မောနေပွာစောက်ꩻ ၊ စောက်ꩻဗွာ ၊ ထိုကလိဘောင်စောက်ꩻ ၊ တလေပွာစောက်ꩻ ၊ ပလေချီးပလေကီးစောက်ꩻ စတဲင်ꩻဖုံႏခွိုꩻနွယ်ႏစွိုꩻယိုလဲ့ အဝ်ႏပါဒျာႏ စောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏ ကိုနဝ်ꩻသွူ။ စကောစောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻဖုံႏယို အခိုပေႏ မိဉ်ꩻခငါနဝ်ꩻ သော့ꩻပါဒျာႏ 'စော' တဲင် အမူႏပေႏမိဉ်ꩻခငါနဝ်ꩻ သော့ꩻပါဒျာႏ ' နော်' တဲင် အဝ်ႏဟဲ့ꩻလွေꩻ နဲင်းနဝ်ꩻသွူ ။ ပိုးစောက်ꩻလိုꩻခွိုꩻဖုံႏအကို ခကွဉ်ႏပိုးစောက်ꩻနဝ်ꩻ အခိုမိဉ်ꩻခငါနဝ်ꩻသော့ꩻပါ "စော" တဲင် အမူႏမိဉ်ꩻခငါနဝ်ꩻ သော့ꩻဒျာႏ'နန်း' နဝ်ꩻသွူ။ ခတွို့ꩻပိုးစောက်ꩻနဝ်ꩻ လဲ့ လွောက်ꩻလွေꩻသက်တဲင် ပေါႏအခိုနဝ်ꩻ "စ" တွမ်ႏ "မန်း" ယိုဟဲ့ꩻသော့ꩻလွေꩻတဲင် ပေါႏအမူႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻသော့ꩻလွေꩻဒျာႏ "နမ့်" နဝ်ꩻသွူ။[၉]

စောက်ꩻဒုံးယိမ်းထာꩻကျူႏ

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. People Cluster - Karen။ Joshua Project။
 2. Largest Ethnic Groups In Myanmar။ Reunion Technology။
 3. Karen people။ 4 February 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 4. Jobs and housing lure karen refugees to spread across minnesota
 5. Burmese Community Profile။ 30 December 2016 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 16 September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 6. Census Profile, 2016 Census၊ Statistics Canada၊ 8 February 2017
 7. Karen refugees find freedom, hope in Windsor
 8. "The Karen – A Lesser Known Community of the Andaman Islands (India)" . 
 9. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အစိုးရလက်ထက်တွင် စာရင်းပြုစုပြီး ရရှိလာခဲ့သည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း