စဲ့ꩻဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
စဲ့ꩻဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ꩻ
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး – တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
နွို့ပါအသျုက်တရေင် စဲ့ꩻပွယ်ꩻခမ်းကို
အလံႏ
ရုဲင်ꩻတသွိုး၁၉၇၁ (၁၉၇၁)–ယိုခါ
ခံႏထူႏချက်
  • ဖြဝ်ꩻစွိုးခွိုꩻ
  • လွစ်ထန်ႏရေꩻ
အစွိုꩻဖုံႏဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ႏထိုရေꩻပါတီ
နာယကပိုလ်ႏချုတ်တန် ဆေထျဲန်
ဥက္ကဋ္ဌပိုလ်ႏချုပ်တန် စဝ်ပန်ဖ
Spokespersonဗမစိုင်းဆု၊ ဗကစိုင်းဖုန်းဟန် (၂၀၁၇ အရ)
ဌာႏနချုတ်ဝမ်ဟုဲး၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏကေးသီးဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ရုဲင်ꩻတသွိုးဒါႏခင်ႏလမ်းဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏမျန်မာခမ်းထီ
အာႏရဲင်ꩻ၈,၀၀၀+[၁]
ခေးပြုဲင်ႏဖက် မျန်မာ

ခမ်းထီတန် ခွꩻငိမ်ꩻသာႏယာႏရေꩻတောမ်ႏ လွိုင်ႏကွုန်ꩻရေꩻကောင်သီ အစိုႏရ (ဗꩻတွိုႏ ၂၀၁၁)

ခမ်းထီတန်အရန်းမွေးတဝ်း:

တွိုက်ꩻပွယ်ꩻတောမ်ႏ စဲ့ꩻပွယ်ꩻဖုံႏအသျုက်တရေင် စဲ့ꩻပွယ်ꩻခမ်းကို

စဲ့ꩻဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ꩻ (မန်း: ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) (အဲင်းကလေတ်: Shan State Army-North (SSA-N)) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ စူခွုမ်စွိုꩻတစွိုꩻဒျာႏတဲင် ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အထူꩻဒေႏသ-၃ (SSA/SR-3)အစွိုꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ စဲ့ꩻဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ꩻ ခမ်းထီရေꩻပါတီ အစွိုꩻအဗူႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ႏထိုရေꩻပါတီ (Shan State Progress Party- SSPP)ဒျာႏသွူ။ စဲ့ꩻဖြဝ်ꩻခမ်းထင်ꩻ (SSPP/SSA)အစွိုꩻ ဗဟိုႏဌာႏနချုတ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်နဝ် ဝေင်ꩻနယ်ႏကေးသီး ဝမ်ဟုဲင်းဒေႏသမွိုင်ꩻသျူးဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗဟိုႏဌာႏနချုတ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်နဝ်ကိုလဲ့ ရုဲင်ꩻတသွိုးအာဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်ထင်ꩻ တောမ်ႏမဟာႏမိတ်ခမ်းထင်ꩻ စဲ့ꩻပလောင်စွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ရုဲင်ꩻတသွိုးအာခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်ထင်ꩻ နောင်ချိုကျောက်မဲးသီပေါး တောမ်ႏ အခဝ်နဝ်နဝ်ꩻ ကေးသီးမွိုင်းနောင်မွိုင်ꩻသျူးမွိုင်ꩻကွိုင် ဒေႏသဖုံႏဒျာႏသွူ။[၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]