ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
မိူင်းတႆး
ခမ်းနယ်ႏ
Shan State
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပုင်ႏကို ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပုင်ႏကို ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 21°30′N 98°0′E / 21.500°N 98.000°E / 21.500; 98.000
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ဒေႏသမျန်မာခမ်း အခဝ်ကွဉ်ႏ
ဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻတန်တောင်ႏကီꩻ
အစိုႏရ
 • ​ဝွန်ႏတန်ချုတ်​ဒေါက်တာ​ကျော်ထွန်း
 • အစိုႏရဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ
 • မာꩻဥပဒေႏလွတ်တောႏဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏ
 • တရာꩻလွတ်တောႏဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတရာꩻလွတ်တောႏ
ဧရိယာႏ[၁]
 • ခြွဉ်း၁၅၅၈၀၁.၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၀၁၅၅.၂ စတုရန်းမဲင်ႏ)
ဧရိယာႏအရန်း၁၃
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)[၂]
 • ခြွဉ်း၅,၈၂၄,၄၃၂
 • အရန်း
 • တချ၃၇/km (၉၇/sq mi)
Demographics
 • ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻဖုံႏဖြဝ်ꩻမန်း၊ မန်း−ခယ်ႏ၊ လီဆူဓနုꩻမန်းနောင်အာခါလားဟူတအာင်း(ပလောင်း)ပအိုဝ်ႏတောင်ႏရွိုꩻဂေါ်ရခါး
 • ကိုꩻကွဲႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ၈၁.၇%၊ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ ၉.၈%၊ Animist ၆.၆%၊ အစ္စလာမ်ဘာႏသာႏ ၁.၀%၊ ဟိန္ဒူဘာႏသာႏ ၁.၀၁%၊ ဘာႏသာႏအဝ်ႏတဝ်း ၀.၄%၊ တွမ်ႏ အလင် ၀.၅%
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+06:30)
ကာꩻမတ်ပုံတိဉ်SHN
ဝဲက်သုဲက်shanstate.gov.mm

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ (ဖြဝ်ꩻ: မိူင်းတႆး) (အဲင်းကလေတ်: Shan State) ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီကို ကအဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ခမ်းနယ်ႏတနယ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ နဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ (မျန်မာခမ်းထီအကို ကအဝ်ႏအုံဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အုံꩻအဝ်ႏငီꩻသော့ꩻဒါႏခမ်းနယ်ႏ)ယိုနဝ်ꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီအကို ထွာဒျာႏ အတန်လွိုသွတ်ꩻ (ဧရိယာႏအလုဲင်းသွတ်ꩻ)ခမ်းနယ်ႏဒျာႏသွူ။ ဗိတိသျအစိုႏရစိုးကို ကဟဲ့ꩻဖန်လွေꩻဒျာႏ ပဒေႏသရာဇ်ဖြဝ်ꩻခမ်းဖုံႏယို ခမ်းခြွဉ်းဗူႏမျန်မာခမ်းထီ ထွိုင်ႏလွူးဖွာꩻလွဉ်နဝ်ꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ အခေႏခံဥပဒေႏ အပွိုဒ် ၅ အလꩻ ခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻအကို ကအဝ်ႏလဲဉ်းဒျာႏ "ဝ"နယ်ႏယိုလဲ့ ခြွဉ်းဗူႏလွေꩻငီꩻတွမ်ႏဖြဝ်ꩻခမ်းဖုံႏနဝ်ꩻမ ဟဲ့ꩻဖန်လွေꩻစွဉ်ႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ နုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏယို တောမ်ႏထီထဲ့လဲင်းဖုံႏ ထီတနွိုင်တန်ဖုံႏ ကောင်ရွေꩻဖုံႏ လွိုင်ႏကွုန်ꩻသာႏယာႏငါႏ ခမ်းနယ်ႏတဖြုံႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၄ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ (၆)သန်းရပ်နဝ်ꩻသွူ။

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏအဲဉ်ႏလုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏစတုရန်းမဲင်ႏ ၆၀,၁၅၅ မဲင်ႏတဲင် တွိုင်ꩻတောမ်ႏခမ်းနယ်ႏ (၁၄)ဖြုံႏအကို ဟံႏနယ်ႏအလꩻ ထွာဒျာႏ အတန်လုဲင်းသွတ်ꩻ ခမ်းနယ်ႏတဖြုံႏဒျာႏတဲင် အဝ်ႏတတွာလွေꩻစွဉ်ႏ မျန်မာခမ်းထီ တခမ်းလွုမ်းဟံႏနယ်ႏ (၄)ပွန်း (၁)ပွန်းနဝ်ꩻသွူ။ အကျမ်ꩻအနေႏ အပုင်ႏအဝ်ႏဗိုန်လွေꩻ တြိဂံပုင်ႏတဲင် အဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်ဖြယ်လွ့ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်နဝ်၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်ကွဉ်ႏ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်ထင်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏဖဲ့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခင်ခမ်းနယ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏထင်ꩻနဝ်ꩻ ယူနန်ခမ်းနယ်ႏ ခယ်ႏခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ꩻ ယူနန်ခမ်းနယ်ႏ ခယ်ႏခမ်းထီ၊ လာအိုခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်နဝ်ꩻ ထုဲင်ꩻခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻ နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏမန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ အဝ်ႏခူရောင်ꩻခါꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ လတ္တီစျုထင်ꩻ ၁၉° ၂၀' တောမ်ႏ ၂၄° ၉' ခါႏ၊ လောင်စီစျုကွဉ်ႏ ၉၆° ၁၃' တောမ်ႏ ၁၀၁° ၉' အခါႏနဝ်ꩻသွူ။ မျန်မာခမ်းထီ ဖြေꩻစာကူꩻကားကွန်ႏ တောမ်ႏခမ်းကိုခမ်းထန်ႏ (၇၀%)နဝ်ꩻ လꩻဒျာႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမူသယ်ကိုသွူ။

လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တောမ်ႏကောင်ရွေꩻကောင်ဆောင်ႏ တနွိုင်သေင်ႏတခြာ ထီဖူꩻထီခြောင်ဖုံႏ ကအဝ်ႏလွိုင်ႏအာ သာႏယာႏခွꩻငိမ်ꩻဒါႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏယိုနဝ်ꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏအကို ထွာဒျာႏ ဟံႏနယ်ႏအလုဲင်းသွတ်ꩻ ခမ်းနယ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏယို အအဲဉ်ႏအလုဲင်းဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစတုရန်းမဲင်ႏ ၆၁,၁၂၃ မဲင်ႏတဲင် ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၆၇ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ ခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၂.၅)သန်းရပ်လွုမ်ꩻတဲင် (၁)စတုရန်းမဲင်ႏအကို လိုꩻအဝ်ႏဒျာႏ (၄၈)ဖြာꩻနုံꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻအုံအဝ်ႏလမ်းပါႏဖုံႏ အဝ်ႏစꩻတခြင်ဒါႏ ခမ်းနယ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏတဲက်ထွားတောမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏဟံႏနယ်ႏအအဲဉ်ႏအလုဲင်းတောမ်ႏ လိုꩻအုံအဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ လိုꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထွာအဝ်ႏဆေ့ꩻငါႏရိုꩻလဲ့ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ ခမ်းကောင်သားကထွာဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ အဝ်ႏသော့ꩻစွုမ်ႏအာတန်တဲင် ဗိုန်ပီတောမ်ႏ ကဝ်ႏဖုံႏအဝ်းွိုမ်ႏဒါႏ ဥယျာဉ်ႏကဝ်ႏခြံကို ကဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ကထီႏမော့ꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို မိဉ်ႏဖြယ်နေး ကဖွာꩻလင်ꩻလွဉ်ဒါႏ ခွိုꩻဖြယ်တန်စွိုꩻအနေႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ-

၁။ တိဗဲက်-မျန်မာ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ မျန်မာအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. မန်း
 2. ဓနုꩻ
 3. မန်းနောင်
 4. တောင်ႏရွိုꩻ
 5. အဇီး
 6. လရှီ
 7. မရူ
 8. မိုင်းသာ

၂။ တိဗဲက်-မျန်မာ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ လိုလိုအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခယ်ႏလီႏသောႏ (လီသူ)
 2. လားဟူ
 3. အာခါ (ကော်)
 4. နုံ (ဒရူး)

၃။ တိဗဲက်-မျန်မာ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ ခင်အစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခင် (မွေးတဝ်းလဲ့) ဂျိန်းဖော

၄။ ထုဲင်ꩻ(တုဲင်း)-ခယ်ႏ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ ထုဲင်ꩻ(တုဲင်း)အစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဖြဝ်ꩻ
 2. ခယ်ႏဖြဝ်ꩻ
 3. ဒရယ်
 4. ဂုံ (မွေးတဝ်းလဲ့) ခွန်
 5. လူး (လု)
 6. လဝ် (မွေးတဝ်းလဲ့) ယွန်ꩻ
 7. တုဲင်းလင်

၅။ ထုဲင်ꩻ(တုဲင်း)-ခယ်ႏ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ စောက်ꩻအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပအိုဝ်ႏ(တောင်သူ)
 2. စောက်ꩻ
 3. စောက်ꩻတနျာႏ
 4. တယင်၊ ပတောင်ႏ (ကယန်း)

(တောင်ꩻသေꩻ။ ။ ပအိုဝ်ႏတောမ်ႏစောက်ꩻခွိုꩻ ကပါသော့ꩻဒါႏ စောက်ꩻအစွိုꩻ နဝ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလꩻ ယိုခါအဝ်ႏသော့ꩻခါꩻဒျာႏ တိဗဲက်-မျန်မာ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ စောက်ꩻစွိုꩻ ကိုနဝ်ꩻသွူ။)

၆။ ထုဲင်ꩻ(တုဲင်း)-ခယ်ႏ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ ခယ်ႏအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ကိုးကန့်(ခယ်ႏဟန်)
 2. ယူနန်

၇။ မွန်-ခမာ ခွိုꩻနွယ်ႏ၊ ဝ-ပလောင် အစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. လွယ်လ ၊ ဝ
 2. ထနော့
 3. ခမွတ်၊
 4. တုဲင်းလွီ
 5. ယင်းနက်၊ ယင်းကျား ၊ ယင်းဆက်
 6. တအာင်း(ပလောင်၊ ပလေး)

အိုပ်ချုတ်ရေꩻဟံႏနယ်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ နဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ တွိုႏစဲ့ꩻအစိုႏရစိုနဝ်ꩻ အိုပ်ချုတ်ရေꩻအတာႏ ဖေႏကယိုꩻတဲင် ဖြယ်လွေꩻနေးဟံႏနယ်ႏ စဲ့ꩻတွိုင်ꩻဌာႏနချုတ်ကအဝ်ႏအတွိုင်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်ထင်ꩻ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်ကွဉ်ႏ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်နဝ်တဲင် အခဝ်ထင်ꩻဝေင်ꩻတန်အနေႏ အွောန်ႏထွော့လွေꩻ ဝေင်ꩻလားသျိုး၊ အခဝ်ကွဉ်ႏဝေင်ꩻတန်အနေႏ ဝေင်ꩻကိင်ꩻတွုံ၊ အခဝ်နဝ်ဝေင်ꩻတန်အနေႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ တရာꩻဝင်ႏအနေႏ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ နဝ်ꩻသွူ။

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဖြယ်ခါꩻဟံႏနယ်ႏ(၃)ခဝ် ဟံႏပုင်ႏ

ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ဝေင်ꩻ၊ ရပ်ကွက်၊ အွိုင်ႏ၊ ဒုံဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ ခရဲင်ႏအဝ်ႏ (၂၁)ခရဲင်ႏ၊ တောမ်ႏခရဲင်ႏအရန်းကပီဒါႏ နမ်းပဲင်ႏဒေႏသ(၄)ဖြုံႏ၊ ဟိုပန်ခရဲင်ႏတောမ်ႏမက်မန်းခရဲင်ႏနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏခါꩻ ဝနမ်းပဲင်ႏတွိုင်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻနယ်ႏအဝ်ႏ (၅၅)ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ဝေင်ꩻအဝ်ႏ (၉၃)ဝေင်ꩻ၊ ရပ်ကွက်အဝ်ႏ (၅၀၅)ကွက်၊ အွိုင်ႏအဝ်ႏ (၁၅၆၆)အွိုင်ႏ၊ ဒုံအဝ်ႏ (၁၄၃၃၄)ဒုံ နဝ်ꩻသွူ။[၃][၄]

ခရဲင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၂၀၂၂ ဗာႏအလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ခရဲင်ႏဖုံႏ (၂၁ ခရဲင်ႏ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ၄ ဖြုံႏ)-
  တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏ
  ကိင်ꩻတွုံခရဲင်ႏ
  လားသျိုးခရဲင်ႏ
  နမ်းစင်ခရဲင်ႏ
  က​လော်ꩻခရဲင်ႏ
  မွိုင်ꩻသျူးခရဲင်ႏ
  လင်ꩻခွိုꩻခရဲင်ႏ
  လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏ
  တာဆီလေက်ခရဲင်ႏ
  မွိုင်း​ယောင်းခရဲင်ႏ
  မူသယ်ခရဲင်ႏ
  ကွတ်ခုဲင်ခရဲင်ႏ
  မွိုင်ꩻတုံခရဲင်ႏ
  မွိုင်ꩻသတ်ခရဲင်ႏ
  မွိုင်းလားခရဲင်ႏ
  မွိုင်းယန်းခရဲင်ႏ
  တန်းယန်းခရဲင်ႏ
  ​ကျောက်မဲးခရဲင်ႏ
  မိုးမေက်ခရဲင်ႏ
  ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ​ဒေႏသ
  ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ​ဒေႏသ
  ပ​လောင်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ​ဒေႏသ
  ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ​ဒေႏသ(လောက်ကုဲင်ခရဲင်ႏ)
  ဟိုပန်ခရဲင်ႏ (ဝ SAD)
  မက်မန်းခရဲင်ႏ (ဝ SAD)

ခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ကိင်ꩻတွုံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကိင်ꩻတွုံဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻခတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻပေင်ꩻ
မွိုင်းယန်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းယန်း
မွိုင်းလားခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းလား
မွိုင်ꩻသတ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻသတ်
မွိုင်ꩻတုံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻတုံ
တာဆီလေက်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတာဆီလေက်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻဖျတ်
မွိုင်းယောင်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းယောင်း
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်း အခဝ်ထင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ကျောက်မဲးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်မဲးဝေင်ꩻနယ်ႏနောင်ချိုဝေင်ꩻနယ်ႏသီပေါးဝေင်ꩻနယ်ႏနမ္မတူ
လားသျိုးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကွန်းလုံဝေင်ꩻနယ်ႏလားသျိုးဝေင်ꩻနယ်ႏတေင်းနီ
တန်းယန်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻယုဲင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏတန်းယန်း
လောက်ကုဲင်ခရဲင်ႏ(ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏဒေႏသ) ဝေင်ꩻနယ်ႏကုံးစျံးဝေင်ꩻနယ်ႏလောက်ကုဲင်
ဟိုပန်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်ဝုဲင်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းမောဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပန်
မူသယ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမူသယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်းခမ်း
ကွတ်ခုဲင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကွတ်ခုဲင်
မိုးမေက်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးမေက်ဝေင်ꩻနယ်ႏမဗေင်း
မက်မန်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်သင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏမက်မန်းဝေင်ꩻနယ်ႏနားဖန်း
ပလောင်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်သန်ဝေင်ꩻနယ်ႏမန်တုံ
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်နဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
လင်ꩻခွိုꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလင်ꩻခွိုꩻဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻပန်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏမောက်ꩻမုဲင်ႏ
လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလွယ်လဲမ်ဝေင်ꩻနယ်ႏရုဲင်ꩻခါးဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻကွိုင်
နမ်းစင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်းစင်ဝေင်ꩻနယ်ႏကွန်ဟေင်းဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻနုဲင်ꩻ
မွိုင်ꩻသျူးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကေးသီးဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻသျူး
တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻနယ်ႏရောက်ꩻစောက်ꩻ
ကလော်ꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကလော်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ႏရွီႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုဲင်ခွန်ႏ
ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ
ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရားဝေင်ꩻနယ်ႏယေႏငန်ႏ

ကပါသော့ꩻဒါႏ ဝေင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ
 2. ဝေင်ꩻကျောက်တလွုံꩻတန်
 3. ဝေင်ꩻခွꩻသာႏယာႏ
 4. ဝေင်ꩻသွေညောင်
 5. ဝေင်ꩻညောင်ႏရွီႏ
 6. ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ
 7. ဝေင်ꩻသထွုံႏပေႏသီႏသဲင်ႏ
 8. ဝေင်ꩻကလော်ꩻ
 9. ဝေင်ꩻအောင်ႏဗန်း
 10. ဝေင်ꩻဟုဲင်ꩻဟိုꩻ
 11. ဝေင်ꩻပင်ႏတရား
 12. ဝေင်ꩻယေႏငန်ႏ
 13. ဝေင်ꩻရောက်ꩻစောက်ꩻ
 14. ဝေင်ꩻအဉ်တော
 15. ဝေင်ꩻပင်လောင်ꩻ
 16. ဝေင်ꩻနောင်တရား
 17. ဝေင်ꩻဖောင်ႏလောင်ႏ
 18. ဝေင်ꩻဖုဲင်ခွန်ႏ
 19. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပြုဲင်ꩻ
 20. ဝေင်ꩻလွယ်လဲမ်
 21. ဝေင်ꩻပင်ႏလုံ
 22. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပွဉ်
 23. ဝေင်ꩻရုဲင်ꩻခါး
 24. ဝေင်ꩻနမ်းစင်
 25. ဝေင်ꩻခိုလမ်
 26. ဝေင်ꩻကွန်ဟေင်း
 27. ဝေင်ꩻကာလိ
 28. ဝေင်ꩻကေးသီး
 29. ဝေင်ꩻမွိုင်းနောင်
 30. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻကွိုင်
 31. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻသျူး
 32. ဝေင်ꩻမွိုင်းသန်(မုန်းဆန်း)
 33. ဝေင်ꩻလင်ꩻခွိုꩻ
 34. ဝေင်ꩻဟိုမွိုင်ꩻ
 35. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻနုဲင်ꩻ
 36. ဝေင်ꩻကိင်ꩻတောင်ꩻ
 37. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပန်ႏ
 38. ဝေင်ꩻမောက်ꩻမုဲင်ႏ
 39. ဝေင်ꩻပင်သင်ꩻ
 40. ဝေင်ꩻဝေင်းကောင်
 41. ဝေင်ꩻမန်ကန်
 42. ဝေင်ꩻမက်မန်း
 43. ဝေင်ꩻပန်ယန်း
 44. ဝေင်ꩻနားဖန်း
 45. ဝေင်ꩻပန်ဝုဲင်
 46. ဝေင်ꩻမွိုင်းမော
 47. ဝေင်ꩻဟိုပန်
 48. ဝေင်ꩻပန်လုံ
 49. ဝေင်ꩻနမ်းတစ်
 50. ဝေင်ꩻကုံးစျံး
 51. ဝေင်ꩻမော်ထုဲက်
 52. ဝေင်ꩻလောက်ကုဲင်
 53. ဝေင်ꩻဆဉ်းသွေဟော်
 54. ဝေင်ꩻမူသယ်
 55. ဝေင်ꩻမုံးကိုး
 56. ဝေင်ꩻမန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး)
 57. ဝေင်ꩻပန်သုဲင်း (စျူကုတ်)
 58. ဝေင်ꩻနမ်းခမ်း
 59. ဝေင်ꩻကွတ်ခုဲင်
 60. ဝေင်ꩻတာမိုးညဲ
 61. ဝေင်ꩻမိုးမေက်
 62. ဝေင်ꩻမဗေင်း
 63. ဝေင်ꩻကွန်းလုံ
 64. ဝေင်ꩻလားသျိုး
 65. ဝေင်ꩻတေင်းနီ
 66. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻယုဲင်ꩻ
 67. ဝေင်ꩻတန်းယန်း
 68. ဝေင်ꩻကျောက်မဲး
 69. ဝေင်ꩻမွိုင်းငေါ့
 70. ဝေင်ꩻမွိုင်းလုံ
 71. ဝေင်ꩻနောင်ချို
 72. ဝေင်ꩻသီပေါး
 73. ဝေင်ꩻနမ္မတူ
 74. ဝေင်ꩻနမ်သန်
 75. ဝေင်ꩻမန်တုံ
 76. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻသတ်
 77. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻခုတ်
 78. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻတုံ
 79. ဝေင်ꩻပုံပါစဉ်
 80. ဝေင်ꩻမုံးထ
 81. ဝေင်ꩻတာဆီလေက်
 82. ဝေင်ꩻကျိုင်းလပ်
 83. ဝေင်ꩻတာလေ
 84. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻဖျတ်
 85. ဝေင်ꩻမွိုင်းယောင်း
 86. ဝေင်ꩻမွိုင်းယု
 87. ဝေင်ꩻကိင်ꩻတွုံ
 88. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻခတ်
 89. ဝေင်ꩻမွိုင်ꩻပေင်ꩻ
 90. ဝေင်ꩻတုံတာ
 91. ဝေင်ꩻမွိုင်းယန်း
 92. ဝေင်ꩻမွိုင်းပေါက်
 93. ဝေင်ꩻမွိုင်းလား

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. Union of Myanmar။ City Population။ 2008-12-25 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
 2. Census Report။ Ministry of Immigration and Population (May 2015)။
 3. နေပြည်တော် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဦးရေ စာရင်းချုပ် (၁၆. ၂. ၂၀၁၆)
 4. ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်အမည်များ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း