မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဆာႏတံꩻခွေါန်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Comet Tempel collides with Deep Impact's impactorComet 67P/Churyumov–Gerasimenko orbited by Rosetta
Comet en:17P/Holmes and its blue ionized tailComet Wild 2 visited by Stardust probe
Hale–Bopp seen from Croatia in 1997Comet Lovejoy seen from orbit
Comets – nucleus, coma and tail:

ဆာႏတံꩻခွေါန်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ (သင်္ကေတ: ☄) ညညတလဲင်ႏကအောဝ်ႏထီႏဖိုဒါႏ မေႏတင်ႏဆဝ်အရောင်ႏကထန်လွဉ်ဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ကင်ဟောဝ်ခြွိုင်းယို ဆာႏတံꩻခွေါန်ႏဖုံႏ အံ့ဩခရာႏဟောဝ်ငါႏသွူ။ ဆာႏတံꩻခွေါန်ႏဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ ပေါ်လွဉ်စွော့စွော့၊ မွူးနီꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလဲ့တရိုꩻတောဝ်း၊ မွူးနီꩻညဆွာꩻလဲ့တရိုꩻတောဝ်း၊ စဲင်းစဲင်းစဲ့စဲ့ အောဝ်ႏထီႏညထွူမꩻ မွူးထျꩻယို ကွဲညာꩻညာꩻ ထန်ႏထိုဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။အွိုးကရီးခါနောဝ်ꩻ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏဆာႏတံꩻခွေါန်ႏယို ယွုမ်းမာႏမုအောဝ်ႏအာတန်သွူ။ဆာႏတံꩻခွေါန်ႏမိဉ်ႏပေါ်ထန်ႏလွဉ်သွူနောဝ်ꩻ ကပ်ရန်ႏဖုံႏယိုကွဲတွိုလွဉ်ဒါႏ လိုꩻဖြားစခါဖုံႏ အောဝ်ႏယွုမ်းအံႏဒျာႏနေးနောဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]