ကဏ္ဍ:နက္ခတ္တဗေဒ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၅ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၅ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "နက္ခတ္တဗေဒ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၀ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၀ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။