မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တနတ် အေက်ကေ စီ-၃၆ ရုဲင်ဖယ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အေက်ကေ စီ-၃၆ ရုဲင်ဖယ်
Heckler & Koch G36 assault rifle
အခွိုꩻတွိုက်ꩻဖွန်ႏရေꩻရုဲင်ဖယ်
ကာဗုဲင် (G36C)
Squad automatic weapon (MG36)
ကထေဒါႏမူလခင်ႏလမ်းဂျာမနီခမ်းထီ
ထူႏသုင်ꩻမုဲင်တန်ꩻ
ထေင်းထမ်ႏတာႏဝွန်ႏခိန်ႏတယ်ႏ ၁၉၉၇- ဗꩻယိုခါ
ထူႏသုင်ꩻသားခမ်း ၄၀ လွို (ထွား ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ)
စဲ့ꩻပွယ်ꩻဖိုင်ႏ
ထေမာꩻမုဲင်တန်ꩻ
ထေအပုင်ႏဒီသုဲင်းသားဟယ်လာ & ကိုတ်(Heckler & Koch)
ထေအပုင်ႏနီꩻ၁၉၉၀-၁၉၉၅
ကေားထေသားဟယ်လာ & ကိုတ်(Heckler & Koch)
en:Santa Bárbara Sistemas
Military Industries Corporation
ထေမာꩻမွူးနီꩻG36: တယ်ႏ ၁၉၉၆- ဗꩻယိုခါ
G36K: တယ်ႏ ၁၉၉၇- ဗꩻယိုခါ
G36C: တယ်ႏ ၂၀၀၁- ဗꩻယိုခါ
ထေထန်ႏဆေ့ꩻအာ၂၆၀,၀၀၀+
ခွိုꩻဖြယ်ဖိုင်ႏထွား ခွိုꩻဖြယ်ဖုံႏ
အချက်လျက်ခရာႏစဲင်း
အယာႏခိန်ႏG36: ၃.၆၃ kg (၈.၀၀ lb)
G36V: ၃.၃၃ kg (၇.၃ lb)
G36K: ၃.၃၀ kg (၇.၃ lb)
G36KV: ၃.၀ kg (၆.၆ lb)
G36C: ၂.၈၂ kg (၆.၂ lb)
MG36: ၃.၈၃ kg (၈.၄ lb)
MG36E: ၃.၅၀ kg (၇.၇ lb)
အဆွာꩻG36, G36V, MG36, MG36E: ၉၉၉ mm (၃၉.၃ in) stock extended / ၇၅၈ mm (၂၉.၈ in) stock folded
G36K, G36KV: ၈၆၀ mm (၃၃.၉ in) stock extended / ၆၁၅ mm (၂၄.၂ in) stock folded
G36C: ၇၂၀ mm (၂၈.၃ in) stock extended / ၅၀၀ mm (၁၉.၇ in) stock folded
ပြောင်ႏ အဆွာꩻG36, G36V, MG36, MG36E: ၄၈၀ mm (၁၈.၉ in)
G36K, G36KV: ၃၁၈ mm (၁၂.၅ in)
G36C: ၂၂၈ mm (၉.၀ in)
အလုဲင်း၆၄ mm (၂.၅ in)
အထိုG36, G36K, MG36: ၃၂၀ mm (၁၂.၆ in)
G36V, G36KV, MG36E: ၂၈၅ mm (၁၁.၂ in)
G36C: ၂၇၈ mm (၁၀.၉ in)

အရာႏခြုံ5.56×45mm NATO
ActionShort-stroke piston, closed en:rotating bolt
ခꩻနွောင်ꩻအရာႏထန်ႏအာႏ750 rounds/min
အရာႏလွေꩻအမွိုင်အာႏG36, G36V, MG36, MG36E: ၉၂၀ m/s (၃,၀၁၈ ft/s)
G36K, G36KV: ၈၅၀ m/s (၂,၇၈၈.၇ ft/s)
G36C, G36CV: ၇၂၂ m/s (၂,၃၆၈.၈ ft/s)
တွိုႏခြောင်ꩻဒါႏ အဗွော့ꩻအညာꩻG36, G36V, MG36, MG36E: ၈၀၀ မီတာ (၈၇၀ ကိုက်)
G36K, G36KV: ၅၀၀ မီတာ (၅၅၀ ကိုက်)
G36C, G36CV: ၂၀၀ မီတာ (၂၂၀ ကိုက်)
အအာသွတ်ꩻ အညာꩻ၂,၈၆၀ မီတာ (၃,၁၃၀ ကိုက်)
တနတ်ရာႏပွိုင်30-round detachable en:box magazine or 100-round C-Mag en:drum magazine
ထာꩻထီႏဖိုင်ႏen:Reflex sight with 1× magnification, telescopic sight with 3× magnification (export version has a 1.5× magnified sight) and back-up fixed notch sight

တနတ် စီ-၃၆ ဟဲ့ꩻ အေက်ကေ စီ-၃၆ ရုဲင်ဖယ် (အဲင်းကလေတ်: G36 / Heckler & Koch G36) စူခွုမ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဂျာမနီခမ်းထီ Heckler & Kochကုမ္ပဏီႏ ကထေမာꩻဒါႏ တွိုက်ꩻဖွန်ႏရေꩻရုဲင်ဖယ် အစွိုးအမျိုꩻဒျာႏတဲင် အပုင်ႏဒီသုဲင်းနဝ်ꩻ တဲမ်းထွို့ꩻစခါꩻဒျာႏ ၁၉၉၀ ဗာႏကျာꩻသွူ။ ဂျာမနီစဲ့ꩻတပ်ကို ကထူႏသုင်ꩻဒါႏ စီ-၃ ရုဲင်ဖယ်ဖုံႏ အလီꩻအယခြောင်ꩻနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻ စီ-၃၆ ယို တယ်ႏစ ၁၉၉၇ ဗာႏ သွူ။

G36 ခွိုꩻဖြယ်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

G36 ခွိုꩻဖြယ်ဖုံႏ တယ်ႏဆꩻကီသွတ်ꩻ လွေꩻလ့သွတ်ꩻ: G36C, G36K, G36V (G36E), G36, MG36 တောမ်ႏ SL8

အခေႏခံႏအနေႏ G36 နဝ်ꩻ အဝ်ႏထေခွုမ်မာꩻ ဖြယ်လွေꩻပုင်ႏစံႏ(၃)စွိုးရပ်သွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မူလ G36၊ စက်တနတ်အဖွီစားပုင်ႏစံႏ တောမ်ႏ ခမ်းထန်ႏဆေꩻကွက်ꩻတာႏပုင်ႏစံႏ ဖုံႏဒျာႏသွူ။

  • MG36(စက်တနတ် အဖွီစား)
  • G36K(ကာဗုဲင်)
  • G36C(အဖွီစား)
  • G36A2
  • G36V(ပသာခမ်းထန်ႏတာႏ)
  • G36KV(ပသာခမ်းထန်ႏတာႏ)

ထူႏသုင်ꩻဒါႏခမ်းထီဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရုက်ပုင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Abbruzzino၊ Francesco (14 November 2016)။ Footage from Bashiqa as Peshmerga engage ISIS up close and personal.။ The Uncensored Report။