မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တောင်ႏရွိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Taungyo
တောင်ႏရွိုꩻ
တောင်ႏရွိုꩻမူႏဖြား (၁၉၂၂ ဗာႏ)
အဝ်ႏအုံအာဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
မန်းဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါခွိုꩻနွယ်ႏ တောင်ႏရွိုꩻဘာႏသာႏ
ကိုꩻကွဲႏ
ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
ဆွိုက်စပ် ခမ်းရင်ꩻသား အစွိုꩻဖုံႏ
မန်းလိုꩻခွိုꩻရခဲင်ႏလိုꩻခွိုꩻမန်းနောင်လိုꩻခွိုဓနုꩻလိုꩻခွိုꩻ

တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ(မန်း :တောင်ရိုး)ပါသော့ꩻငီႏဒျာႏ တိဗက်တွမ်ႏမန်းအခွိုꩻ ထွာဒျာႏမန်းအခွိုꩻဗူႏကိုသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻ အုံအဝ်ႏခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ထာꩻပြင်ႏဒေႏသကထွာဒါႏ ပွေးလ တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား ထျကဗော့ꩻရာꩻဒေႏသကိုဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ လိုꩻအဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ (၂၂၀၀၀)လွိုꩻနဝ်ꩻသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻယိုယာႏခွမ်လာꩻနဝ်ꩻဗွိုန်ပီဒျာႏ ဖြဝ်ꩻတွမ်ႏပအိုဝ်ႏ ယိုꩻယာႏခွမ်လာꩻနဝ်ꩻသွူ ။ လိုꩻခိုဖုံႏနဝ်ကွဉ်ကꩻဒျာႏ ကွဉ်တရုံးတွမ်ႏ ကတူႏပေါက်၊ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ကွဉ်ကꩻဒျာႏပနီႏတရုံး အွဉ်ႏဒို့ꩻပေ့ꩻခါꩻဒျာႏ ခင်ႏလိန်းတူႏနဝ်ꩻသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻယိုနဝ်ꩻ လွုပ်ꩻမာꩻဒျာႏသွို့ꩻ၊ခြံ၊လုဲင်း၊ဥယျာန်ႏခြံဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ ဝွေꩻသီးလိုꩻခွိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏပအိုဝ်ႏလိုꩻခွိုꩻရိုကီနဝ်ꩻလဲ့ ပါသော့ꩻငီႏဒျာႏခွိုꩻဗူႏအလင်ကိုသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻငေါဝ်းငွါနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏ မန်းလိုꩻခွိုꩻငေါဝ်းငွါနဝ်ꩻသွူ ။ ကိုꩻကွဲႏဒျာႏ လူꩻတွမ်ႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻသွူ ။ စွုမ်ႏလမ်းစွုမ်ႏပါႏကို အွဉ်ႏခါꩻဒျာႏဘုရာꩻကျောင်ꩻတွမ်ႏ ဆဲင်ႏရာꩻလူꩻတနမ်ဟော်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တောင်ႏရွိꩻလိုꩻခွိုꩻဖုံႏယို ထုံမောင်း ယိုယာႏအဒုံႏအအူဖုံႏလဲ့အဝ်ႏဒျာႏသွူ ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၁]

  1. မြန်မာပြည် လူမျိုးများ