တောႏလမ်းတာႏ အရေꩻတန်ငါႏယိုလစ်ꩻဗာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သဒ္ဓါႏ၊ သီႏလ၊ စာႏဂ၊ ပညာႏ- ယွုမ်းအံႏ၊ နမ်းကျင်ꩻ၊ ဖေႏလူႏတန်ꩻ၊ ဗွိုန်ဝင်ꩻဉာဏ်ႏပညာႏ တောႏလမ်းမင်္ဂလာႏ ယိုလစ်ꩻဗာႏ အရေꩻတန်ငါႏခွန်နင်ꩻ။

  • ၁။ ယွုမ်းအံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ - မာမာဝါꩻဝါꩻ ယွုမ်းအံႏချာငါဝင်ꩻ၊ ထာꩻယွုမ်းအံႏတရာꩻ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ယွုမ်းဘုရာꩻ၊ ယွုမ်းတရာꩻ၊ ယွုမ်းသံႏဃာႏ၊ ယွုမ်းအံႏ ကံႏ ကံႏအကျိုꩻ(ထာꩻမာꩻ ထာꩻမာꩻအကျိုꩻ) ယိုငတ်ꩻမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
  • ၂။ နမ်းကျင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ - မာမာဝါꩻဝါꩻ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ အဝ်ႏဗာႏနုဲင်းနုဲင်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဟဝ်ဗာႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ။ နမ်းကျင်ꩻသီႏလကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻလမ်းသီ စီꩻကန်ꩻ ဥပဒေႏတဖွောင်ꩻ မာꩻသီဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻသက်၊ ထူႏတခွန်ꩻဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻထာꩻခြိုꩻ၊ ပဲစ်မာႏတဝ်း ဝင်ꩻလမ်းပါႏ ဝါꩻခို မာမူႏ၊ ဒေါ့ꩻလိန်ႏလဲဉ်တဝ်းထာꩻ၊ သွုံတဝ်းဒဝ်ထီသူႏရာႏ၊ ယာဖြေင်း၊ ယာဗွာ၊ ယာမား၊ နမ်းကျင်ꩻယိုငတ်ꩻဗာႏ သီႏလယိုငတ်ꩻမျိုꩻ ဗွိုန်ဗာနနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။
  • ၃။ ဖေႏလူႏတန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ - မာမာဝါꩻဝါꩻ ဖေႏလူႏဖေႏတန်ꩻ စွဉ်ꩻကြယ်ꩻစာႏဂ ဒါႏနကုသိုလ်ႏ အဝ်ႏဗာႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ၊ အမာနဝ်ꩻ လူႏတန်ꩻစာႏဂ အဝါꩻနဝ်ꩻ လူႏတန်ꩻစာႏဂတဝ်း၊ အဝါꩻနဝ်ꩻ လူႏတန်ꩻစာႏဂ အမာနဝ်ꩻ လူႏတန်ꩻစာႏဂတဝ်း မဉ်ႏထွာစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အုံညီꩻဝင်ꩻခဝ်းတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ဖေႏလူႏဖေႏတန်ꩻ စွဉ်ꩻကြယ်ꩻစာႏဂ ဒါႏကုသိုလ်ႏ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။
  • ၄။ ဉာဏ်ႏပညာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ - သေအဟဝ်၊ သေအကုဲင်။ သေအမဲဉ်ႏ သေအမာႏ၊ မာꩻထွိုက် မာꩻထွိုက်တဝ်း၊ မာꩻသင်ꩻ မာꩻသင်ꩻတဝ်း ပညာႏစားနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗာႏနုဲင်းနုဲင်းလို့ဝင်ꩻ နဝ်ꩻသွူ။

ထာꩻယွုမ်းအံႏတရာꩻ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ဖေႏလူႏဖေႏတန်ꩻ စွဉ်ꩻကြယ်ꩻစာႏဂ ဒါႏနကုသိုလ်ႏ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ဉာဏ်ႏပညာႏ ဗွိုန်ပီဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ယိုလစ်ꩻဗာႏ ယိုလစ်ꩻခွံ မဉ်ႏပြဲ့ꩻစွုံႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ အုံညီꩻဝင်ꩻအီႏခဝ်း၊ အိန်ႏထောင်ႏရေꩻ အဆင်ႏအီႏပြေႏ၊ အိန်ႏထောင်ꩻရေꩻ အီႏသာႏယာႏ၊ ဘဝယိုမကာႏ သံႏသရာႏအဆွိုက်ဆွိုက် အီႏထွိုက် အီႏမော့ꩻ အီႏရော့ꩻ အီႏကျုံႏဗာႏယင်းဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေနစင်ꩻတန်ကုမာရ(ချꩻလိတ်ကထိက)၊ ကျောင်ꩻနောင်တရား