ထရိုမ်းလိုꩻခွိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖုဲင်:526658 559700617397738 1723624186 n.jpg
တဖူးဝေး မော့ꩻခွဲကျုံႏလို့ဝင်ꩻကျာꩻ ဒင်ႏခါꩻမတ်တန်ꩻ။  အမော့ဖဲ့ꩻစေႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ အဝေးမူႏအတန်သွတ်ꩻ သက်လ့ꩻ (၆၄)နေင်ႏ၊ အထာႏဝကိုနဝ်ꩻ ဖူးမူႏပေႏအပေႏသွတ်ꩻ အသက်လ့ꩻ (၅၈)နေင်ႏ တောမ်ႏ အသက်လ့ꩻ (၆၀) ထရုံခိုဖြားတဖြာꩻ။ ဓာတ်ပုံ- ထူးဖောင်ဒေးရှင်း

ထရိုမ်းလိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မျန်မာခမ်းရင်ꩻသား ခင်ခွိုꩻနွယ်ႏဗူႏကို ကပါဒါႏ လိုꩻနမ်းဖွိုႏ(၄.၃ ပေ) လိုꩻမျိုꩻပေႏတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ ထရိုမ်းခွိုꩻနွယ်ႏအစဲစ်ယိုခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏကွို့ꩻ (၃)ဖြာꩻလွုမ်ꩻသွူ။ အုံအဝ်ႏလွ့ဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ အခဝ်ထင်ꩻသွတ်ꩻ ခင်ခမ်းနယ်ႏ ခါကာဗိုရာသီထီဝ(ရေခဲ)ကောင် ကောင်ခင်ႏထျꩻသွူ။

အုံအဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထရိုမ်းလိုꩻခွိုꩻသီးနဝ်ꩻ အုံအဝ်ႏလွဒျာႏ ခင်ခမ်းနယ်ႏ၊ ခါကာဗိုရာသီကောင်ခင်ႏထျꩻသွူ။

အဝ်ႏထရိုမ်ခြောင်တန်ဒေႏသကို ထိုꩻလင်ꩻလွဉ်တဲင် အမိဉ်ꩻတွင်ႏလ့ꩻတငါခန်း ထရုံလိုꩻခွိုꩻသွူ။ အဝ်ႏအရပ်ဒေႏသနဝ်ꩻကို ထိုꩻလင်ꩻလွဉ်တဲင် ကလင်ꩻအုံခမ်တငါဒါႏ ခင်ခမ်းနယ်ႏကိုယိုနဝ်ꩻ လ့ꩻလဲဉ်း နေင်ႏပေါင်ꩻ ၂၀၀ရပ်အကျောင်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ။

အပွုံႏအငုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထရိုမ်းလိုꩻခွိုꩻဗူႏသီးအနမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏကွို့ꩻ ၁၁၀ သိဉ်တီမီတာရပ်လွုမ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ ဆုဲင်ꩻယိုနဝ်ꩻ တောႏလံးတောႏပါႏယင်းတွမ်ႏ လိုꩻခွိုꩻအလင်ဖုံႏတဲင် အနမ်းပွိုင်လဲ့ ထိုလွဉ်တိုꩻလဲဉ်းသွူ။

ထရုံခွိုꩻနွယ်ꩻယိုခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏကွို့ꩻ (၃)ဖြာꩻလွုမ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]