မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဓမ္မ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဓမ္မ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ အတ္တာနံ ဓာရေန္တေ အပါယေ ဝဋ္ဋဒုက္ခေ စ အပတမာနေ ကတွာ ဓာရေတီတိ-ဓမ္မော။ ဖေႏနေးကထဲ့ဗာႏမွုန်း အပါယ်ႏ အဆောင်ႏခါꩻ၊ ပင်ႏထိုဖေႏဒါႏ ကကံကျင်ꩻသားတဲင် ဟဲ့ꩻဗာႏ "ဓမ္မ-တရာꩻ"နဝ်ꩻသွူ။

ဓမ္မ-တရာꩻဂုဏ်ႏတောႏ သူပါꩻ ပါဠိ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သွာက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော, သန္ဒိဋ္ဌိကော, အကာလိကော, ဧဟိပဿိကော, ဩပနေယျိကော, ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ။ (တာဒိသ ဂုဏသမ္ပန္နံ ဓမ္မံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။)


ပါဠိ + လင်္ကာႏပအိုဝ်ႏ ၁။ သွာက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော - ဗွေႏမျတ်ဖရာꩻ၊ ဟောꩻခါꩻယံသေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွောဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ ၂။ သန္ဒိဋ္ဌိကော - နမ်းတောမ်ႏနမ်းချာ၊ ပငါပရာꩻ၊ ထီႏသေငါꩻခွင်ꩻ၊ ထွိုက်သင်ꩻတသေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ ၃။ အကာလိကော - အကျိုꩻဟဝ်ရင်ꩻ၊ တလဲင်ႏချင်ꩻဖေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွောဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ ၄။ ဧဟိပဿိကော - လွောဉ်သွော့ ထွားသွော့၊ ကံကျင်ꩻသွော့ဝင်ꩻ၊ ဖိစ်ပင်ꩻထွိုက်သေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ ၅။ ဩပနေယျိကော - သꩻကိုစူမ်ႏဖြာꩻ၊ ဆောင်ႏခါꩻထွိုက်သေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွောဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ ၆။ ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ - ပညာႏဗွေႏအာ၊ ပငါပရာꩻ၊ ထီႏသေငါꩻထွိုက်၊ ခံႏစာꩻထွိုက်သေႏ၊ မျတ်ဓမ္မေႏ၊ ခွေသွဉ်းရိုႏသေႏ ခေါက်ဝုဲႏဩ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပါထိကဝဂ္ဂပါဠိ၊ လိတ်မဲ့ငါ-၄။ သာသနာလင်္ကာရ(သာႏမဏေႏကျောႏ)ကျောင်ꩻတွိုက်၊ ငဝ်းဝုဲႏဖရာꩻ လိတ်ဖွူꩻ