ဓုတင်္ဂ၁၃ပါꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဓုတင် (ဓုတင်္ဂ) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပယ်ႏယားမာꩻဆေ့ꩻထိုꩻ ကိလေႏသာႏ အကျင်ꩻတရာꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။ အကျမ်ꩻအနေႏ ဓုတင်အဝ်ႏ ၁၃ ပါꩻသွူ။ ကိလေသေ ဓုနောတီတိ ဓုတော-လိုꩻကပဲႏယားဒါႏ ကိလေႏသာႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ဓုတ"၊ ပဲႏယားအီကိလေႏသာႏ ကုသိုလ်ႏစေႏတနာႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ဓုတင်"။

ပံသုကူဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဂဟပတိဒါနစီဝရံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသင်္ကန်ꩻဝင်္ကလူႏ၊ ပံသုကူလိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏလိုꩻသုင်ꩻသင်္ကန်ꩻဟမ်ႏခိုႏအကျင်ꩻ

တိစီဝရိက်ဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စတုတ္ထစီဝရံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသင်္ကန်ꩻဗွေလိတ်ꩻဖွူꩻ၊ တေစီဝရိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏလိုꩻသုင်ꩻသင်္ကန်ꩻ ဗွေသိုမ်ဖွူꩻအကျင်ꩻ။

ပိဏ္ဍပါတ်ဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အတိရေကလာဘံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏထာꩻလꩻလွို၊ ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏလိုꩻတုင်ꩻအမ်ႏနေးသောမ်ꩻအကျင်ꩻ။

သပဒါနဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လောလုပ္ပစာရံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏနေးရေꩻလောဘꩻ ကာဗꩻလမ်းရဲန်ႏ၊ သပဒါနစာရိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏအုံထွိုင်ႏစုမ်ႏလမ်း ကလꩻဒါႏသောမ်ꩻအကျင်ꩻ။

ဧကာသနိကဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာနာသနဘောဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသုင်ꩻခင်ႏလမ်းအာ၊ ဧကာသနိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏသုင်ꩻတအုံလင်ꩻအကျင်ꩻ။

ပတ္တပိဏ်ဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဒုတိယကဘောဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသုင်ꩻဝန်ႏအာ၊ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏသုင်ꩻဝန်ႏတဗီႏကိုအကျင်ꩻ။

ခလုပစ္ဆာဘတ္တိဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အတိရိတ္တဘောဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသုင်ꩻအထဲင်း၊ ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏ(မဲန်ႏလဲန်းပဲႏထွူကွို့ꩻတဝ်း)ထူႏထဲင်းအလောင်ꩻအကျင်ꩻ။

အရညကင်ဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဂါမန္တသေနာသနံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏအုံကျောင်ꩻဒုံ၊ အရညိကကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏအုံတခြာကိုအကျင်ꩻ။

ရုက္ခမူဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဆန္နံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏကျောင်ꩻအဆေင်ႏအသꩻအဝ်ႏစား၊ ရုက္ခမူလိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏအုံကျောင်ꩻသေင်ႏမွူးခလအကျင်ꩻ။

အဗ္ဘောကာသိကဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဆန္နဉ္စ ရုက္ခမူလဉ္စ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏကျောင်ꩻဆေင်ႏသꩻပါ သေင်ႏခလပါ၊ အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏအုံထာꩻပြင်ႏဟာကိုအကျင်ꩻ။

သုသာနဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

န သုသာနံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏသင်ႏခဲင်ꩻတမွေးတဝ်း၊ သောသာနိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏအုံသင်ႏခဲင်ꩻကိုအကျင်ꩻ။

ယထာသန္တတိဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သေနာသနလောလုပ္ပံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏလောဘခင်ႏလမ်းဟဝ်၊ ယထာသန္တတိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏရွေꩻတဝ်းကျောင်ꩻအကျင်ꩻ။

နိသဇ်ဓုတင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သေယျံ ပဋိက္ခိပါမိ-ပဲႏထာꩻဗေင်ဣရိယာပထ၊ နေသဇ္ဇိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ-ထူႏဣရိယာပထ အလင်သိုမ္ပါꩻအကျင်ꩻ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗိုန်ဖြားကျောင်ꩻတန်သုဲင်ꩻခဝ်
  2. သာမဏေရဝိနယ