နိဂ္ဂဟိတန္တ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နိဂ္ဂဟိတန္တ မကာရန္တ" ကဖေႏ သာႏမဏေႏ သရဏဂမ်ႏခါ ကဒေါ့ꩻဒါႏ နိဂ္ဂဟိတန္တ မကာရန္တနဝ်ꩻ ဆရာႏယဖြာꩻ "နိဂ္ဂဟိတန္တနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဒွေါင်ႏ၊ မကာရန္တနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဆွာꩻ"နေးနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟွုန်၊ အမန်ႏနဝ်ꩻ- "နိဂ္ဂဟိတန္တ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ နိဂ္ဂဟိတ်သဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻနိဂ္ဂဟိတန္တ၊ မသဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻမကာရန္တသွူ၊ နိဂ္ဂဟိတ်သဝ်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ဝဂ္ဂန္တံ ဝါ ဝဂ္ဂေ-သုတ်၊ ထွားဗာႏ နိဂ္ဂဟိတ်သဝ်ꩻဖဲ့ꩻချာ ဗျဉ္ဇန်မုဲꩻအဝ်ႏတဲ့ ထွားဗာႏဗျဉ္ဇန်နဝ်ꩻအသုတ်ꩻငဝ်းနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻနိဂ္ဂဟိတန္တသွူ။ ဥပမာႏ- နိဂ္ဂဟိတ်သဝ်ꩻဖဲ့ꩻချာ ကခဂဃင-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏငသဝ်ꩻငဝ်း၊ စဆဇဈည-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏဉသဝ်ꩻငဝ်း၊ ဋဌဍဎဏ-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏဏသဝ်ꩻငဝ်း၊ တထဒဓန-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏနသဝ်ꩻငဝ်း၊ ပဖဗဘမ-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏမသဝ်ꩻငဝ်း၊ ယရလဝသဟဠ-မီႏအဝ်ႏ ထန်ႏချာ ယရလဝသဟဠသဝ်ꩻငဝ်း။ "ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ = အီႏဒေါ့ꩻတောမ်ႏ နိဂ္ဂဟိတန္တငဝ်း" ဗုဒ္ဓန် သရဏင် ဂစ္ဆာမိ - ဒေါ့ꩻထန်ႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "မီႏဒေါ့ꩻတောမ်ႏ မကာရန္တငဝ်း=" ဗုဒ္ဓမ် သရဏမ် ဂစ္ဆာမိ-ဒေါ့ꩻဗာႏနေးနဝ်ꩻ။ "နိဂ္ဂဟိတန္တနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻမွိုင်ဖွီ၊ မကာရန္တနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻထွူႏယွိုက်ꩻ"နေးနဝ်ꩻ မွေးတဝ်း။ ယမ် မင်္ဂလန် ဒွါဒသဟိ၊ စိန်တယိန်သု သဒေဝကာ ။ သောတ္ထာနံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ၊ အဋ္ဌတိံသဉ္စ မင်္ဂလံ ။ နိဂ္ဂဟိတ်သဝ်ꩻ ကအဝ်ႏဒါႏ ဝင်ꩻအနာအသုတ်ꩻကိုနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဗာႏ မသဝ်ꩻငဝ်း၊ သဒ္ဒါႏကို ကဒေါ့ꩻဒါႏ ဌာန်ကရဏ်း ပယတ်နဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻအီပါဠိငဝ်းတာႏ၊ ကလာꩻငဝ်းတာႏဒျာႏ၊ မန်းငဝ်းအဲန်ထဝ်း၊ မန်းဒေါ့ꩻတဒါႏတဝ်းနဝ်ꩻမꩻ တပဲ့ꩻအလောင်း အသွောန်ဖေႏတငီႏတငါထာꩻ၊ ပအိုႏပေႏဖိုင်ႏ ဟွုန်ဖိုတဝ်းကလာꩻငဝ်း၊ ထင်းဒျာႏအမွေး၊ ဒါႏလွဉ်ꩻတငီႏတငါနုဲင်းနေးနဝ်ꩻဒျာႏ။ လေက်ပါဠိယို မီႏဖတ်ထန်ႏကလာꩻနေးနဝ်ꩻ ထွာအီနီပအိုႏငဝ်း အထောက်အပမ်းအာတန်၊ ဣက္ခတိ=ဗဟူအိက်၊ လိင်္ဂ=သျင်ႏလိင်ႏ၊ ဥလ္လိတ္တ=လိတ်ꩻဗာႏ၊ ဗိန္ဒုသာရ=ထာꩻဗိန်ႏထာꩻဗꩻ၊ ခိပ္ပမေဝ=ခင်ႏလိပ်ꩻ၊ ဗိမ္ဗိသာရ=ဗိမ်သော့ꩻထီကို နဝ်ꩻ မန်ဖတ်ဒျာႏ "အေက်ခတိ၊ လေင်က၊ အိုင်လေက်တ၊ ဗေင်ဒုသာရ၊ ခေက်ပမေဝ၊ ဗေင်ဗိသာရ"။ "အိက်-လိင်-လိပ်-ဗိမ်"ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ မန်းငဝ်းအဲန်ထဝ်း၊ ပအိုႏပေႏဗဟုသုတဆေ့ꩻ၊ ကယွုမ်းတမွိုꩻဒါႏ မန်းငဝ်းသားနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻဒေါ့ꩻလွောန်ꩻဗော့ꩻ အဆရာႏကသွောန်အတွိုင်ꩻ၊ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻယို အိုင်ဒင်ႏသွူ ခမ်ꩻပုမ်ႏလောင်းတဲ့ အဝ်ႏဆင်ꩻရယ်ꩻစွူစွူဒျာႏ။ ဥဖဲ့ꩻလဲ့ပီပီ- ဥက္ကဋ္ဌ=ဒဲန်ဗွာအုက်ꩻ၊ ဥလုင်္က=ကီႏကိုက်လုင်ꩻ၊ သမ္ပယုတ္တ=ဂါႏထာႏသွီႏယုတ်ꩻ၊ သမ္ပုဏ္ဏ=တောင်ပုန်ꩻ/ပုန်ꩻတဖြွီꩻ၊ ခုပ္ပိပါသ=လိုꩻပေႏအစုပ်ယို၊ ကုမ္ဘဃောသက=ခုမ်တိန်ႏတိန်ႏ-ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ မန်းငဝ်းအဲန်ထဝ်းတဲင် မန်းဒေါ့ꩻဒျာႏ "အိုက်ကဌ၊ ဥလိုင်က၊ သန်ပယိုက်တ၊ သန်ပိုင်ဏ၊ ခိုက်ပိပါသ၊ ကိုင်ဘဃောသက"။ ဧလဲ့ပီပီ- ဥပေက္ခာ=တနေက်ꩻထီ၊ ခေတ္တ=ခေတ်ꩻချာခေတ်ꩻငါ၊ ဥပေန္ဒဝဇိရာ=ထီလေန်ꩻ၊ ဃေပ္ပတိ/လေပ္ပတိ=လေပ်ခူသိုမ်ပြန်ႏ မန်းငဝ်းအဲန်ထဝ်း၊ မန်းဒေါ့ꩻတေားဒျာႏ "ဥပဲက်ခါ၊ မဲတ်တာ၊ ဥပေင်ဒဝဇိရာ၊ ဃေက်ပတိ/လေက်ပတိ။ ဩလဲ့ပီပီ- ပါမောက္ခ=ကာꩻမောက် မန်းငဝ်းအဝ်ႏတဲင် ဗိုန်ပအိုႏ။ ပေါတ္ထက-ပေါတ်ဖွိုင်ꩻဝန်ႏ၊ ပပ္ပေါန္တိ-ထီပေါန်၊ ယောဗ္ဗန-တရောပ်ကို၊ ခေါမ္ဘ-ခေါမ်ꩻတန်လွူးတန် မန်းငဝ်းအဲန်ထဝ်းတဲင် မန်းဒေါ့ꩻ "ပုတ်ထက၊ ပပ်ပုန်တိ၊ ယွပ်ဗန၊ ခုမ်ဘ"။ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုႏယို အလိုꩻမျိုꩻတော အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻလဲ့ အဗွေႏတသေတဝ်း၊ ယွုမ်းအံႏဗော့ꩻဒျာႏ မန်းတောမ်ႏလိုꩻအမ်ႏလွောန်ꩻမန်းသားငဝ်း။ မီႏချင်းဗာႏငါႏ မန်းနဝ်ꩻက ပအိုႏအဝ်ႏလိုႏကွောန်ကꩻတဝ်းဒွုမ် ခေါမ်ꩻလာꩻဖြေင်း၊ အဝ်ႏလိုႏအိုင်တဝ်းဒွုမ်ကောင်ခြာ၊ လင်ꩻအိုင်လို့လို့ မန်းခမ်းတဲင် လင်ꩻအမ်ႏငီꩻခန်းဝင်ꩻဒဲန် တောမ်ႏမန်းနဝ်ꩻ။ လိုꩻယို မီႏရက်လို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ သွꩻအီႏအံႏသန် (တသီႏသီ)ဒေါ့ꩻနယ်ဗာႏ၊ ရဲးဗာႏ၊ သွꩻကမက်ဒါႏထာꩻမျိုꩻ ပသာထေ့ကုဲးဗာႏ၊ အလိုꩻအသွောန်းနဝ်ꩻ လွေꩻထွာခရာႏ တလိုႏတဝ်း၊ သွꩻတဲ့ အိုင်လမ်းတန်၊ နီတဲ့ မီႏအိုင်ဗာႏလမ်းတန်နဝ်ꩻမꩻ သွꩻတဲ့ဂုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏ၊ နီတဲ့ ဂုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏ၊ သွꩻအမ်ႏငပိ နီတဲ့ အမ်ႏနုဲင်းငပိ မာꩻဗာႏတဝ်းနေးနဝ်ꩻ။ နီအီႏအမ်ႏငပိ အဝ်ႏမုဲꩻကိုထီ၊ အဝ်ႏမုဲꩻထပေႏ၊ အဝ်ႏဒျာႏကောင်ကိုနဝ်ꩻ သွꩻအမ်ႏငပိ နီအမ်ႏဗေသေင်၊ နဝ်ꩻမꩻ သဘာဝကသွူ။ မန်းလိုꩻမျိုꩻယို လိုꩻဖြာꩻလဲ့အာ၊ ပညာႏလဲ့တန်၊ နဝ်ꩻမꩻ အိုပ်ချုက်ဗာႏခမ်းထီ၊ အိုပ်ချုက်ခမ်းထီ ကလိုႏအပ်ဒါႏ လောကီလောကုတ္တရာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဖေႏပညာႏထာꩻသေ(ဖြယ်ဝါႏဒ) ထာꩻမာꩻတွက်တာႏ အဝ်ႏလိုႏငါႏလေက်၊ ငဝ်းဒေါ့ꩻကအီႏအွောန်ႏကွုတ်ထွာလွေꩻလိက်နဝ်ꩻ အရေꩻတန်၊ လိက်အီႏတဲမ်းအီ မန်းငဝ်းတာႏနဝ်ꩻ ပွိုးဝင်ꩻလိုꩻဒါႏဖိုင်ႏ မာꩻခါꩻလွောန်နေင်ႏပေါင်ꩻအာလဲန်း နီပအိုႏနဝ်ꩻမꩻ အစုင်ႏလင်ႏမွေးတဝ်း၊ အာတွိုႏစွောန်ႏ တခွုင်းမုဲꩻနဲးတဲင် စုမ်ႏဖြာꩻလိုꩻ မန်းခမ်းကို ဒါႏတဝ်းမန်းလိက် မဲ့နားလေတဝ်း၊ စုင်ႏလင်ႏစွောန်ႏ တွာနဝ်ꩻ။ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻယို မဲ့နားလေတဲင် ထွိုင်ႏချာထာꩻနဝ်ꩻ စလꩻဗော့ꩻအနေင်ႏပေါင်ꩻ (တရေင်)လွိုပေႏနဝ်ꩻမꩻ ထွꩻနွောင်ꩻတဝ်းမန်း၊ လိုꩻလွူးနမ်းတောမ်ႏလိက်သားတဲ့ဆေ့ꩻ၊ မဲ့နားကမဲန်လေမွေးသားနဝ်ꩻ ထွားလို့ဗာႏဒျာႏမန်းလိက်၊ နဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီပအိုႏအာႏဆေ့ꩻချက်သွူ။ ပအိုႏလိက်စခါ လိက်မွူစောင်ႏလဲ့ တအဲန်ထဝ်း၊ ခွုမ်ဗော့ꩻမန်းလိက်မွူးစောင်ႏတဲင် အငဝ်းထန်ႏ ကဗိုန်ဗိုန်ဒျာႏ ပအိုႏငဝ်းတာႏ၊ သုင်ꩻကလꩻဒါႏ အငဝ်းထန်ႏကဗိုန်ဗိုန်ဒါႏ ပအိုႏနဝ်ꩻ ထူႏစူꩻဗော့ꩻနဝ်ꩻ၊ ကလိုႏလိုႏထဲင်းနဝ်ꩻ ကျမ်ႏဖန်ႏသော့ꩻယင်းဗော့ꩻနဝ်ꩻ၊ ကောပ်ပွိုးအစခါ ပအိုႏလိက်ကပေါႏစခါ ပေါႏလွောန်ဒျာႏ တောမ်ႏအနယ်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ပအိုႏဖိုင်ႏ မော့ꩻဆုဲꩻလွောန်ꩻဗာႏ ထာꩻယပ်ꩻဖိုင်ႏ။ ထွာပအိုႏ ကအီႏဒါႏဝင်ꩻလိက်တောမ်ႏရိုꩻမွုန်း အပအိုႏလိက်ချာငါတဲ့ အတဒါႏချာတဝ်း၊ အလွူးနမ်းတဲ့ သမ်းတလွူးအီတဝ်းဒျာႏရင်ꩻ တောမ်ႏလိက်လုဲꩻပညာႏရေꩻတဲင် လိုꩻဒါႏလိက်သားတဲ့ ဆေ့ꩻငါႏဒျာႏရင်ꩻ။ မီႏနုဲင်းပဲယိန်းတောင် ဆရာႏတောႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ပအိုႏလိက်ကပေါႏလွောန်ထာꩻနဝ်ꩻ စတဲႏဗော့ꩻ မန္တလေꩻခေတ် မင်ꩻတုင်ꩻစိုး၊ မွိုင်ꩻပျိုꩻ၊ တောင်ကီးကျပ်၊ မျောက်မေႏချား စင်ꩻသိုမ်ပါꩻ လင်ꩻသွောန်လိက်မန္တလေꩻ၊ အွောန်ႏသဲင်ꩻပျုသာႏသနာႏခမ်းကောင်၊ တွမ်ႏဖြဝ်ꩻဖိုင်ႏ ထွာဝင်ꩻပျဿနာႏ၊ ထွာထိုꩻပအိုႏတောႏလန်ႏဝွေꩻသီး၊ မဲန်အိုင်တဝ်းဝွေꩻသီးခလ၊ ထွာပျဿနာႏ တွိုႏလင်ꩻဗာႏမန္တလေꩻ၊ လင်ꩻမော့ꩻခွန်မင်ꩻတုင်ꩻ တောမ်ႏဆရာႏတောႏတန်၊ ဆရာႏတောႏတန် ထင်ႏဒေါ့ꩻဖေႏခန်းမꩻ ပျဿနာႏထွူ။ ဆရာႏတောႏတန်တောမ်ႏ ခုန်မင်ꩻတုင်ꩻ ထင်ႏဒေါ့ꩻခါꩻမꩻ စောက်ꩻဖါးတဲ့ ကေႏနပ်ခန်းမꩻ မွိုင်ꩻပျိုꩻသဲင်ꩻပျုသာႏသနာႏကွဲးလꩻ၊ တဲမ်းဗာႏဟဝ်ခန်းလိက်၊ ပျုဗာႏဟဝ်ခန်းသာႏသနာႏ၊ တဲႏနဝ်ꩻမာꩻငါမꩻ ပအိုႏဖိုင်ႏ မဲ့နားကွဲးလေ၊ ထိုင်မောင်းငဝ်းတဲ့ ကွဲးသင်ႏယင်းထာꩻ။ (အောင်ကျော်ချမ်းအေး မန္တလေး)ငဝ်းအတွိုင်ꩻ မင်ꩻတုင်ꩻခုန် တဲႏမန္တလေꩻနေင်ႏ (၁၂၂၁)။ (ဦးကောင်းလိမ်ထုတ် သီပေါပြုတ်)ငဝ်းအတွိုင်ꩻ ခုန်သီပေါ ဝင်ꩻကဆောမ်ꩻထိုꩻနေင်ႏနဝ်ꩻ (၁၂၄၇)။ (အောင်ဇေယျတု-ပါပခေတ်လို့)ငဝ်းအတွိုင်ꩻ ပါပခေတ်နွို့စ ၁၂၄၇-မာꩻငါနဝ်ꩻ ခုန်အင်္ဂလိပ်အိုပ်ချုက်၊ ၁၃၁၇-မာꩻငါနဝ်ꩻ ခုန်မန်းအိုပ်ချုက်၊ ၁၃၄၇-အနေင်ႏတရျာꩻဗွေမာꩻငါနဝ်ꩻ ခေတ်ငတ်ꩻခေတ်လို့ သဲင်ꩻတဲႏချာယင်း ဝိမုတ္တိယုဂခေတ်။ ပါပခေတ်ကို ပအိုႏမွိုးဖါ အွောန်ငါပိုလီꩻ လꩻရာꩻလွူးနီ လိက်မွူးနဝ်ꩻ ရော့ꩻရော့ꩻမာႏမာႏ ကထွာပိုလီꩻ ဒါႏအီထီႏအီ တွိုႏအီႏလယိုခါ၊ ယိုခါနဝ်ꩻ ထီႏအီသေအီလဲန်း လိက်မွူးပအိုႏသဒ္ဒါႏနယ်ꩻမဲန်ႏ၊ ပအိုႏပေႏစုမ်ႏဖြာꩻ မီႏတအမ်ႏဖေင်ꩻတဝ်း မွိုးဖါကေꩻဇူꩻ၊ မီႏမဲန်ဖြော်ချာ မွိုးဖါကေꩻဇူꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏစဲတ်ဆေꩻချာလဲန်း နီလိက်၊ အဝ်ႏလိုႏထူႏသုင်ꩻလဲန်းသွူ လိက်ယမ်သုတ်ꩻမူအကျောင်ꩻ(အဂ္ဂဓမ္မဒေါ့ꩻ)။ လိက်လွောင်ႏဗူႏတာႏ သဲင်ꩻဒေါ့ꩻရီပါ ဗိုန်ဖြားဦးနေမိ၊ သံဃာႏပအိုႏ ဗဟိုႏသွဉ်တန်ꩻ တဲႏစလွေꩻခန်း ၁၃၄၈။ သံဃာႏခမ်းကောင်နဝ်ꩻ တထီႏတဝ်းလိက်လွောင်ႏဗူႏအနေႏ၊ ထာꩻထီႏတသျင်ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻတဲင် ဒေါ့ꩻခန်းနုဲးမုဲꩻတဲ့ သံဃာႏခမ်းကောင် အဝ်ႏစူꩻစွူစွူဒျာႏ လိက်ထီသိမ်ႏ။ လိက်ထီသိမ်ႏယိုနဝ်ꩻ ပွိုးစူꩻလွောန်ꩻလိက်မန်း (၈၀)ယာခဲင်နိုင်းတဲင် တဲမ်းအီပအိုႏငဝ်း တမဲန်ႏတဝ်း၊ တစုမ်ႏတဝ်း၊ တထွူတဝ်းအကျောင်ꩻ ဖေႏဗွေႏသံဃာႏဖိုင်ႏ ကသေစဲစ်ဆေꩻချာ ဣန္ဒာစရိယ အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻလွေꩻအကျောင်ꩻ လဝ်းဟွုန်ထင်ႏဗာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏခမ်းကောင်နဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်ပွိုးဒေါ့ꩻထာꩻ တဒါႏတဝ်း၊ တခဝ်းတဝ်းဝင်ꩻနားတဲင် အဝ်ႏကျမ်ႏစဲႏဒေါ့ꩻရော့ꩻရော့ꩻ၊ အဝ်ႏမောင်ꩻကော့ꩻပါ ဝင်ꩻနေးနာႏတဲင် မဲန်အွောန်ႏလွောင်ႏဗူႏငါႏ၊ လိက်ပအိုႏမီႏလွောင်ႏဗူႏနဝ်ꩻ မီႏနုဲင်းနီသွောန်းကသေခါꩻအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻယို အီႏထွာလွောန်လိုꩻအယမ်သုတ်ꩻ၊ လိက်အမဲန်ႏသုတ်ꩻ။ ပအိုႏယို ပွိုးအဇာတိ မာꩻထွာလွောန်ဒျာႏနဝ်ꩻမꩻတဲင် ကထိုမ်ႏခါနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏဒျာႏလိက်ပအိုႏ၊ ကထင်ႏမော့ꩻခါနဝ်ꩻ မော့ꩻပါတေားဒျာႏ လိက်မဲန်ႏစုမ်ႏထွူ။ ကဟဲ့ꩻဗာႏ"လိက်တန်"နဝ်ꩻ ပွိုးသရဗျဉ္ဇန်ဖိုင်ႏ မာꩻလို့ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻမꩻ ထွာဗာႏ"လိက်တန်"၊ ကမော့ꩻလွောန်ဗာႏ သရဗျဉ္ဇန်ဖိုင်ႏ မာꩻလို့ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻတဲ့ ယူႏချာလိက်စခါ၊ လိက်ထီသိမ်ႏ၊ လိက်အခြဲမ်တရျာꩻကို အွောန်ႏလွောင်ႏဗူႏ၊ တဗွစ်ꩻကြူးရော်ꩻဝင်ꩻတဲင် မော့ꩻအီဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ"လိက်လွောင်ႏဗူႏ"၊ နမ်းလဲ့ သမ်းထွာဒျာႏရင်ꩻ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ"လိက်ပအိုႏ"နဝ်ꩻသွူ။ မဲန်ႏတဲ့မဲန်ႏ၊ စုမ်ႏတဲ့စုမ်ႏ၊ ပျင်ထဲင်းခရာႏ တအဝ်ႏတဝ်းဒုမ်နဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဖန်ဗာႏ "အထွူ"နဝ်ꩻသွူ၊ ဗွေႏသံဃာႏသီး နေးတောမ်ႏနီဗွေႏသီးသုတတဲင် စဲစ်ဆေꩻဒျာႏနဝ်ꩻသနယ်ဗွေႏ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗိုန်ဖြား-သုဲင်ꩻခဝ်
  2. ဤသို့လေ့လာ၍ ဤသို့တွေ့ပါသည်