ပသီႏခေတ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ပသီႏခေတ် (အိန်းကလေတ်: Iron Age) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻအသုင်ꩻအဆောင်ႏတခြိုꩻတောမ်ႏ စူခွုမ်ကရိယာႏဖုံႏနဝ်ꩻ တယ်ႏကမာꩻထူႏအီစတောမ်ႏပသီႏ အခိန်ႏကာႏလနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻပသီႏခေတ်(ပသီႏစိုး)နဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻအလꩻ ပသီႏခေတ်နဝ်ꩻ ခေတ်တန်သိုမ်ခေတ် (လုံးခေတ်တောင်ꩻခေတ်၊ ပသီႏခေတ်) အကို ထွာဒျာႏ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻခေတ်နဝ်ꩻသွူ။ ဟံႏပထဝီႏခင်ႏလမ်းအခေႏနေႏအလꩻ ပသီႏခေတ်ယို ကထွာစဒါႏ အခိန်ႏကာႏလနဝ်ꩻ တခမ်းတောမ်ႏတခမ်း ကွာႏအာဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ ပသီႏခေတ်ယို ကအီႏထိုꩻမားလို့ထိုꩻခိန်ႏ မွူးနီꩻနဝ်ꩻ အစဲင်းတဗာႏ အွောန်ႏနယ်ခါꩻ အဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းသွူ။

ထွာလွဉ်စ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယေဘုယျအနေႏ ပသီႏခေတ် ကသုင်ꩻ ထွာလွဉ်စခိန်ႏနဝ်ꩻ ဗီသီ ၂၁ ရျာꩻဗူႏကို သုင်ꩻစဒျာႏ ကမ္ဘာႏအခဝ်ကွဉ်ႏ၊ ပါသျား၊ အေင်ဒိယတောမ်ႏ ဂရိ ရပ်ခင်ႏလမ်းကိုသွူ။ ဥရောပနဝ်ꩻတဲ့ ထဲ့ဆုဲင်ꩻထဲင်းဒါႏနဝ်ꩻတဲင် ထွာဒျာႏ ဥရောပ အခဝ်ထာႏဝနဝ်ꩻ ဗီသီ ၈ ရျာꩻဗူႏတောမ်ႏ ဥရောပ အခဝ်ထင်ꩻနဝ်ꩻ ဗီသီ ၆ ရျာꩻဗူႏ ရပ်ကိုသွူ။ အာဖရိကကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဗီသီ ၁၂၀၀ ခိန်ႏကို ကထူႏသုင်ꩻစဒါႏ ဒွိုႏသုင်ꩻပသီႏအထီတခြိုꩻဖုံႏအလꩻ ယူႏရမ်ꩻလွေꩻဗာႏဒျာႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. သံခေတ်