ပါႏရမီႏဆီပါꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပါႏရမီႏဆီပါꩻ" ၁။ "ပါႏရမီႏ"အဓိပ္ပါယ်ႏ အလောင်ꩻသီး ထာꩻမာꩻကိစ္စ၊ အလောင်ꩻသီး ဥစ္စာႏဒျာႏနောဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "ပါႏရမီႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ (ပရမပုဒ်+ဤပစ္စေꩻ)။ ၂။ "ပါႏရမီႏဆီပါꩻသရုပ်" (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ - ဖေႏလူႏ စွဉ်ꩻကြယ်ꩻစာႏဂ (၂) သီလပါႏရမီႏ - သျောင်ႏရွိုင်ꩻကံဆောက်တယ်ႏ (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ - တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ - ထာꩻသေထာꩻဒါႏ ထာꩻလိမ္မာႏ (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ - လုံꩻလ ကျိုꩻစာꩻ မာꩻသောင်ႏသာ (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ - ယွုန်းယောသယ်ꩻခံႏ ခန္တီႏ (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ - မွေး မဲဉ်ႏစွို့ꩻစွဉ်ႏ (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ - ဆောက်တယ်ႏ ဓိဋ္ဌာန်ႏအဓိဋ္ဌာန်ႏ (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ - ရက်ပဲင်ꩻ (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ - အောဝ်ႏကြွို့ꩻထာႏဝ တရျား။ ၃။ "ပါႏရမီႏဆီပါတွမ်ႏ ပဋိပက္ခတရာꩻ" (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ - လောဘ မစ္ဆရိယ (၂) သီလပါႏရမီႏ - ဒုစရဲက်ထာꩻမာꩻဖုံႏ (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ - ဝတ္ထုကာမ ကိလေသာကာမ (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ - သမ္မောဟတရာꩻ (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ - ထိန မိဒ္ဓ (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ - ဣဋ္ဌာႏရုံႏ အနိဋ္ဌာႏရုံႏအလောင်း ကထွာဒါႏ လောဘ ဒေါသ (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ - မောဟ (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ - တကျင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း သꩻတဖြောဝ်း (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ - ဒေါသ (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ - ဣဋ္ဌာႏရုံႏ အနိဋ္ဌာႏရုံႏ နီဖဲ့ꩻအလောင်းယို အွဉ်ႏသꩻတရျားရျား ညီႏတွာမု။ ၄။ "ပါႏရမီႏဗွေအီ အကျောင်ꩻတရာꩻ (၃)ပါꩻ" (၁) အားထုတ်ဗာႏ၊ မာꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏလစ်ꩻပါꩻ (၂) တွမ်ႏပါႏရမီႏ တခေါဝ်းတောဝ်း ပဋိပက္ခတရာꩻဖုံႏယို ဆင်ႏချင်ႏတွမ်ႏ ပစ္စဝေက္ခဏာႏဉာဏ်ႏတဲင် ပယ်ႏထိုꩻဗာႏ။ (၃) နီနမ်းယို အပ်လူႏဗာႏဘုရာꩻ။ ၅။ "ဘာႏဝနာႏ ၄-ပါꩻ" (၁) ခွိုင်းကားတဲင် ပါႏရမီႏ စာႏဂ စရိယတရာꩻဖုံႏယို ကွီဆုရေႏရွယ်ႏစူꩻဗာႏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏတပါꩻလွုမ်ꩻတွော့ꩻ လို့လို့စင်စင် စျꩻကင်မအွဉ်ႏခါꩻ ကပွါꩻမျာꩻ ဆယ်ꩻဖူꩻဒါႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "သဗ္ဗသမ္ဘာရ ဘာဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ (၂) ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "သက္ကစ္စဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ (၃) စွုမ်ႏဘဝ စွုမ်ႏဇာတ် တပျတ်တောဝ်းတဲင် ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "နိရန္တရဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ (၄) ခိန်ႏခါႏညဆွာꩻ ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "စိရကာလ ဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ ၆။ "စာႏဂငတ်ꩻပါꩻ ထွာဘုရာꩻ (ထာꩻလူႏတန်ငတ်ꩻစွိုး)" (၁) ဓနပရိစ္စာဂ - လူႏရွဉ်ခံꩻ၊ လူႏသေဆင် ခမ်းထီ (၂) ပုတ္တပရိစ္စာဂ - လူႏပိုပေႏ (၃) ဘရိယပရိစ္စာဂ - လူႏမာ (၄) အင်္ဂပရိစ္စာဂ - လူႏသွီႏယာႏ၊ လူႏနမ်းအင်္ဂါႏပေႏတန် (၅) ဇီဝိတပရိစ္စာဂ - လူႏအသက်။ ၇။ "စရိယသွံပါꩻ ထွာဘုရာꩻ(ကျင်ꩻသွံမျိုꩻ)" (၁) လောကတ္ထစရိယ - ကျင်ꩻဖေႏလောကအကျိုꩻ၊ အမျာꩻအကျိုꩻတာႏ (၂) ဉာတတ္ထစရိယ - ကျင်ꩻဖေႏ စွိုးခွိုꩻအကျိုꩻတာႏ (၃) ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ - ယံထွာဘုရာꩻ ကျင်ꩻနမ်းတာႏ ၈။ "သွံဆူႏဘုရာꩻ ချိန်ႏသွံပါꩻ" (၁) ပညာဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ လစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။ (၂) သဒ္ဓါဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ သွစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။ (၃) ဝီရိယာဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ တသီဆူသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။ ၉။ "ဘုရာꩻကထွာ ဆေ့ꩻအာသက်တန်ꩻ" ဆေ့ꩻသွတ်ꩻသက်တန်ꩻတရျာꩻ၊ အာသွတ်ꩻသက်တန်ꩻတသဲဉ် ခိန်ႏခါႏကိုတွင်ꩻ ဘုရာꩻပွင်ꩻ တောင်ꩻဝင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻနော။ ၁၀။ "ပါႏရမီႏအမျာꩻ အပါꩻသွံဆီ (တွက်နယ်အအဲဉ်ႏ)" (၁) ပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ (၂) ဥပပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ (၃) ပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ ခြွဉ်းထွာ (၃၀)နောဝ်ꩻသွူ။ ၁၁။ "ပါႏရမီႏအပျာꩻ အပါꩻသွံဆီ (တွက်နယ်အလုဲင်း)" (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ (၂) သီလပါႏရမီႏ (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ (၁၁) ဒါႏနဥပပါႏရမီႏ (၁၂) သီလဥပပါႏရမီႏ (၁၃) နေက္ခမ္မဥပပါႏရမီႏ (၁၄) ပညာႏဥပပါႏရမီႏ (၁၅) ဝီရိယဥပပါႏရမီႏ (၁၆) ခန္တီႏဥပပါႏရမီႏ (၁၇) သစ္စာႏဥပပါႏရမီႏ (၁၈) အဓိဋ္ဌာနဥပပါႏရမီႏ (၁၉) မေတ္တာႏဥပပါႏရမီႏ (၂၀) ဥပေက္ခာႏဥပပါႏရမီႏ (၂၁) ဒါႏနပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၂) သီလပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၃) နေက္ခမ္မပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၄) ပညာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၅) ဝီရိယပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၆) ခန္တီႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၇) သစ္စာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၈) အဓိဋ္ဌာနပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၂၉) မေတ္တာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၃၀) ဥပေက္ခာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပါႏရမီႏဆီပါꩻ
  2. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ