မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖလိုရဉ်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဖလိုရဉ်း (Fluorine-ဓာတုသင်္ကေတ F) ယို ထွာ တွမ်ႏဒြတ်စင်လို့လို့ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ အီလဲက်ထရွန်ဖုံႏ မာꩻထွာဒါႏ ဓာတ်၊ မာꩻဓာတ်အယမ်သွတ်ꩻသှူ။ အရောင်ႏနောဝ်ꩻ တသီး သဉ်၊ Gaseous halogen ခြှောန်းဗူႏအာႏအောဝ်ႏ (၁)။ ဖလိုရဉ်းယိုတွမ်ႏ ကထွာဒါႏ နိုဘယ်ထာꩻတအှို (Noble gas) နုဲင်း ခရစ်ပတွန်(crypton)၊ သီနွန်(xenon)၊ ရေဒွန်(radon) တွမ်ႏယင်း ဒြတ်စင်လောင်းလင်ဖုံႏ ကအီးထွာ ဒြတ်ခြှောန်းနောဝ်ꩻ ယိုꩻမာꩻတန်သှူ။ နောဝ်ꩻထှူမကာႏ တွမ်ႏ ဖန်၊ သတ္တု၊ ထီ ယင်းထာꩻခြိုꩻလောင်းလင်တဲ့ မာꩻဒါႏဒြတ်။ ဖလိုရဉ်း ထာꩻတအှိုယို မာꩻတန်စဲင်းအီဒါႏ မေႏလျမ်ႏ မေႏဗင်။ အခြှောန်းလက္ခဏာႏ(ခှေါန်/ခွဉ်)(+) ကအောဝ်ႏဒါႏ counterpart တခူးတခေါဝ်တွမ်ႏ ဖလိုရုဲက်ဒ် မဉ်ႏခြှောန်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာဒါႏ ဖလိုရဉ်း ဒြတ်ခြှောန်း။

ဖလိုရဉ်း,  9F
Small sample of pale yellow liquid fluorine condensed in liquid nitrogen
Liquid fluorine at cryogenic temperatures
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတဖလိုရဉ်း, F
အငေါဝ်းထန်ႏ/ˈflʊərn/, /ˈflʊərɪn/, /ˈflɔːrn/
FLOOR -een, FLOOR -in, FLOHR -een
အော်လိုထရိုဖီalpha, beta
အယောင်ꩻgas: very pale yellow
liquid: bright yellow
solid: alpha is opaque, beta is transparent
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို ဖလိုရဉ်း
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)


F

Cl
အောက်သီစဲန်ဖလိုရဉ်းနီယွန်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)9
အဗူႏဘလော့group 17 (halogens)
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  2
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  diatomic nonmetal
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (±) (Ar)18.998403163(6)[၁]
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[He] 2s2 2p5[၂]
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 7
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အတအှို
အခြုံးခြီအီအလျား53.48 K ​(−219.67 °C, ​−363.41 °F)[၃]
အထီဗို့ꩻအီအလျား85.03 K ​(−188.11 °C, ​−306.60 °F)[၃]
အနဲန်းအတဉ်ႏ (သုည °C)1.696 g/L[၄]
(အထီဗို့ꩻအီအလျား )1.505 g/cm3[၅]
သုမ်စဲင်ႏခွဲးခင်ႏလမ်း 53.48 K, ​90 kPa[၃]
Critical point144.41 K, 5.1724 MPa[၃]
အတအှိုထန်ႏအလျား6.51 kJ/mol[၄]
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻCp: 31 J/(mol·K)[၅] (at 21.1 °C)
Cv: 23 J/(mol·K)[၅] (at 21.1 °C)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 38 44 50 58 69 85
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ−1 ​(oxidizes oxygen)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 3.98[၂]
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 1681 kJ/mol
2nd: 3374 kJ/mol
3rd: 6147 kJ/mol
(more)[၆]
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 64 pm[၇]
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ135 pm[၈]
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးကုဗတုံး
Cubic crystal structure for ဖလိုရဉ်း
အလျားတွီကာႏထာꩻ0.02591 W/(m·K)[၉]
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်diamagnetic (−1.2×10−4)[၁၀][၁၁]
CAS Number7782-41-4[၂]
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကဖေႏအမဉ်ꩻသားafter the mineral fluorite, itself named after Latin fluo (to flow, in smelting)
ကထုမ်ႏမော့ꩻသားAndré-Marie Ampère (၁၈၁၀)
ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏအရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏHenri Moissan[၂] (June 26, 1886)
ကဖေႏခါꩻ အမဉ်ꩻသားHumphry Davy
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ ဖလိုရဉ်းသီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ[၁၂]
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
18F trace 109.77 min β+ (96.9%) 0.634 18O
ε (3.1%) 1.656 18O
19F 100% is stable with 10 neutrons
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

မာꩻအီ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဲတ်တမ်ဖဝတွမ်ႏ မောလီဇျူးဖဝကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ဖလိုရဉ်းဖုံႏယို မာꩻ ပလတ်သတစ် တျာႏမေႏစပ်ꩻအီဒါႏကိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ မာꩻ Flat panel ယင်း MEMs ဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ သော့ꩻပါအီဝင်ꩻသှူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]