မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကလိုရဉ်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကလိုရဉ်းယို ထွာ သင်္ကေတ Cl တုမ်ႏ အဲတ်တမ်အမုဲင် ၁၇ ကိုကအောဝ်ႏဒါႏ ဓာတုဗေဒ ဒြတ်စင်တဗာႏသှူ။ ဟယ်လိုစဲန်ဗူႏကိုနောဝ်ꩻ ထွာ ဒုတိယအဖွီသွတ်ꩻ၊ အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်ကိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ဖလိုရဉ်း တွမ်ႏ ဘရိုမဉ်းခါႏကို၊ ဝွေꩻ ဂုဏ်သတ္တိနောဝ်ꩻကဲႏ တွမ်ႏ ထာꩻနောဝ်ꩻစားဖုံႏ ပေါႏကွာႏအာတောဝ်းဝင်ꩻသှူ။ ကလိုရဉ်းယို အရောင်ႏတသဉ်၊ အလွီးနောဝ်ꩻ သာထာꩻတချအီဒါႏ၊ အထွာ ဓာတ်တအှို ကထှူႏထဲင်းက တလီꩻနောဝ်ꩻသှူ။ ဟယ်လိုစဲန် ဓာတ်တအှိုအဗူႏကို ဓာတ်အုံခြှောန်းငီꩻမှိုင်ဒါႏဝင်ꩻကိုနောဝ်ꩻ ကလိုရဉ်းယို လဲန်း ဒုတိယ။ ခရစ်နေင်ႏ ၁၇၇၄ ဗာႏကိုခါ ကားလ်ဗီဟိမ်း ဆေးလာ မော့ꩻတခြိုလꩻ ကလိုရဉ်း ကအောဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ အောက်သီစဲန်ကို။ ခရစ်နေင်ႏ ၁၈၁၀ ဗာႏကိုခါ ဟမ်းဖရီး ဒဲ့ဗီ (en:Humphrey Davy) ဖေႏအမဉ်ꩻ ကလိုရဉ်း (Cl)ထှူ အှောန်ႏတောင်ꩻသေꩻခါꩻ ဒြတ်စင်တဗာႏ ထာꩻအောဝ်ႏ ထှူတှော့ꩻ ဝွေꩻ ထောင်ထွား စှုမ်းသꩻနေး။ ကလိုရဉ်း Cl ယို အောဝ်ႏလိတ်ဖြုံႏ Chloros ကို ထွာလှောန် အဓိပ္ပယ်ႏနောဝ်ꩻ လꩻ အရောင်ႏသဉ်သှူ။ ကလိုရဉ်းယို ထွာ အဲတ်တမ်နီဖြုံႏ ကပါဒါႏ ဓာတ်တအှို အရောင်ႏတသဉ်။

ကလိုရဉ်း,  17Cl
A glass container filled with chlorine gas
Spectral lines of chlorine
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတကလိုရဉ်း, Cl
အငေါဝ်းထန်ႏ/ˈklɔːrn/ or /ˈklɔːrɪn/
KLOHR -een or KLOHR -ən
အယောင်ꩻpale yellow-green gas
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို ကလိုရဉ်း
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)
F

Cl

Br
သာလဖှာကလိုရဉ်းအာဂွန်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)17
အဗူႏဘလော့group 17 (halogens)
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  3
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  diatomic nonmetal
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (Ar)35.45[၁] (35.446–35.457)[၂]
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[Ne] 3s2 3p5
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 8, 7
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အတအှို
အခြုံးခြီအီအလျား171.6 K ​(−101.5 °C, ​−150.7 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား239.11 K ​(−34.04 °C, ​−29.27 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (သုည °C)3.2 g/L
(အထီဗို့ꩻအီအလျား )1.5625 g/cm3[၃]
Critical point416.9 K, 7.991 MPa
ဖျှူးဆဉ်းအလျား(Cl2) 6.406 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား(Cl2) 20.41 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ(Cl2)
33.949 J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 128 139 153 170 197 239
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 3.16
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 1251.2 kJ/mol
2nd: 2298 kJ/mol
3rd: 3822 kJ/mol
(more)
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 102±4 pm
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ175 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for ကလိုရဉ်း
အငေါဝ်းအမှိုင်206 m/s (gas, at 0 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻ8.9×10−၃ W/(m·K)
တျာႏရဲးကမ်းထာꩻ>10 Ω·m (at 20 °C)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်diamagnetic[၄]
ပသီႏထှို့ꩻ ကခှေါင်းအီဒါႏထာꩻ (χmol)−40.5·10−6 cm3/mol[၅]
CAS Number7782-50-5
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကထုမ်ႏမော့ꩻ ယင်း ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏ အရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏCarl Wilhelm Scheele (1774)
Recognized as an element byHumphry Davy (1808)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ ကလိုရဉ်းသီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
35Cl 76% is stable with 18 neutrons
36Cl trace 3.01×105 y β 0.709 36Ar
ε 36S
37Cl 24% is stable with 20 neutrons
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Chlorine, Gas Encyclopaedia, Air Liquide
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D.R., ed. (2005)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0486-5
  5. Weast၊ Robert (1984)။ CRC, Handbook of Chemistry and Physics။ Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing။ pp. E110။ ISBN 0-8493-0464-4