မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား
FIFA World Cup
Organising bodyဖီဖာ
တယ်ႏထောင်ႏ၁၉၃၀; ၉၄ နေင်ႏ ကာႏ (၁၉၃၀)
ခင်ႏလမ်းဒေႏသInternational
အစွိုꩻဆေ့ꩻအာ32 (finals, 48 from 2026)
ချန်ပီယံ ယိုခါကျာꩻ ပိဉ်တိစ် (2nd title)
(2018)
အအောင်ႏမျင်ႏသွတ်ꩻအစွိုꩻ ဗရာသီး (5 titles)
ဒင်ႏအွောန်ႏစွꩻရုက်မွန်သားဖိုင်ႏList of broadcasters
ဝဲက်သုဲက်fifa.com/worldcup
၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻ
ပိဉ်တိစ်, လꩻကမ္ဘာႏဆျန်ပီယံပုင်ႏ၊ ၂၀၁၈
ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ

ဖီဖာ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻ (အိန်းကလေတ်: FIFA World Cup) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခမ်းစွုမ်ႏနုဲင်ငံတကာ ဗော်လုံးအစွိုꩻချုတ် (ဖီဖာ) အစွိုꩻနွို့ခမ်းထီဖုံႏ ကအဝ်ႏနွို့ခေးပြဲင်ႏဒါႏ ခမ်းစွုမ်ႏနုဲင်ငံတကာ ဗော်လုံးပွယ်ꩻဒျာႏသွူ။ ကမ္ဘာႏဖလား (World Cup) နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻတယ်ႏစလွေꩻ ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၃၀ ဗာႏတဲင် အဝ်ႏမာꩻလွေꩻ (၄)နေင်ႏတလဲင်ႏလဲ့ တွိုႏ ၁၉၄၂ တောမ်ႏ ၁၉၄၆ ဗာႏနဝ်ꩻ ပွိုးဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻတဲင် အွောန်ႏဆွိုးထိုꩻ မာꩻဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

အရီးသွတ်ꩻ ၃ နေင်ႏ ခိန်ႏခါႏကာႏလအကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏမာꩻလွေꩻ တွိုက်တန်အလွောက်ꩻ ခြေစစ်ပွဲဖုံႏသွူ။ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ကအောင်ႏနွောင်ꩻလꩻဒါႏ အစွိုꩻဖုံႏတောမ်ႏ ကမာꩻဖေႏဒါႏ ကမ္ဘာႏဖလား အိမ်ရှင်ခမ်းထီအစွိုꩻဖုံႏ ခြွောန်းဗူႏ ကအဝ်ႏဒါႏ ၃၂ စွိုꩻ အဝ်ႏမာꩻလွေꩻ အခိန်ႏတလာ ကညဒါႏ ကမ္ဘာႏဖလား ဗော်လုံးပွယ်ꩻတဲင် အဝ်ႏနွို့ခေးရိမ်ꩻလွေꩻဝင်ꩻ ဗိုလ်လုနဝ်ꩻသွူ။

ပွယ်ꩻပတ်ꩻခေးပြုဲင်ႏဗော်လုံး ကမ္ဘာႏဖလားနဝ်ꩻ တကမ္ဘာႏလွုမ်း လိုꩻထွားအာသွတ်ꩻ ထာꩻခွုမ်ဆိုးတစွိုးဒျာႏနေနေသွူ။ ၂၀၀၆ ဗာႏ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ စျာမနီခမ်းထီကိုနဝ်ꩻ လိုꩻလွောန်ထွားသား အဝ်ႏစွောန်ႏ အဖြာꩻ ၇၁၅ သန်းရပ်သွူ။[၁] ဗꩻတွိုႏဟန်ႏသနီꩻ ပွယ်ꩻခေးပြဲင်ႏကမ္ဘာႏဖလားယို ကအဝ်ႏလက်ခံႏ မာꩻလွေꩻဖေႏဒါႏ အိမ်ရှင်ခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလဲဉ်း ၁၇ ခမ်းတဲင် ဗရာသီး၊ ပိဉ်တိစ်၊ စျာမနီ၊ အီတလီ၊ မဲတ်သီကို ခမ်းဖုံႏနဝ်ꩻ (၂)လဲင်ႏစီႏ၊ ဥရုဂွေး၊ သွိသာလန်၊ သွီဒိဉ်၊ ဆီလီ၊ အိဉ်ဂလန်၊ အာစိဉ်တီးနား၊ သပေင်၊ အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ၊ ဂျပန်-ကိုးရီးယားခမ်းနဝ် (မာꩻညီꩻ)၊ အာဖရိကနဝ်၊ ရသျား ခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလက်ခံႏမာꩻလွေꩻဖေႏလဲဉ်း တလဲင်ႏစီႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာႏဖလားယို ကာတာခမ်းထီ အဝ်ႏလက်ခံႏမာꩻလွေꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၂၆ နဝ်ꩻ ကနေဒါ-အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ-မဲတ်သီကို (၃)ခမ်း အီႏမာꩻလွေꩻညီꩻဝင်ꩻတဲင် မဲတ်သီကိုအစွိုꩻနဝ်ꩻ အီႏထွာလွေꩻ လက်ခံႏမာꩻလွေꩻဖေႏပွယ်ꩻ အိမ်ရှင်ခမ်းထီအကို အီႏပဲင်ႏဆဲင်ႏဗာႏ (၃)လဲင်ႏဗွေနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. 2006 FIFA World Cup broadcast wider, longer and farther than ever before Archived 14 June 2010 at the Wayback Machine., FIFA.com. Retrieved on October 11, 2009.