ဝိပဿနာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏ အလုဲးပါꩻဆီ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နဝ်ꩻထွူ နေးတောမ်ႏ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်ႏတဲင် သိမ်ꩻထူႏဗာႏ နာမ်ႏရုပ်အကျောင်ꩻသွူ။ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်ႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ "နာမ်ႏရုပ်ကထွာဗာႏနဝ်ꩻ ကောပ်ပွိုးအကျောင်ꩻထမုဲꩻ"စဲင်းစဲင်းစဲ့စဲ့ သေနွောင်ꩻထီႏနွောင်ꩻ သိမ်ꩻထူႏနွောင်ꩻ နာမ်ႏရုပ်အကျောင်ꩻ ဉာဏ်ႏနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်ႏ"နဝ်ꩻသွူ။ ယူႏဆင်ႏချင်ႏအွောဉ်ႏထွော့ꩻ အကျောင်ꩻတောမ်ႏ နာမ်ႏရုပ်နုဲးယိုတဲင် ထွားမတ်ဟဝ်ဟဝ် နာမ်ႏရုပ်သီးသဘောꩻခြေင်ခြေင် အထွာအကုဲ အလိုႏအတွိုင်ꩻ တမာꩻနွောင်ꩻတဝ်း အနိစ္စလက္ခဏာႏ၊ ဒုက္ခလက္ခဏာႏ၊ အနတ္တလက္ခဏာႏသီးယိုထွူ ယူႏဆင်ႏချင်ႏ ပဲင်ႏချာꩻဗာႏသွူ။

တနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏ အလုဲး အဝ်ႏပါꩻဆီသွူ။ ဆီပါꩻ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ

 • ၁။ သမ္မသနဉာဏ် = တပေါႏထင်ႏသျာꩻတဝ်းဖေႏကပေါႏထင်ႏသျာꩻ ဉာဏ်ႏ သုင်ꩻသပ်ဆင်ႏချင်ႏ လက္ခဏာရေꩻသိုမ်ပါꩻ၊
 • ၂။ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏထီႏ လက္ခဏာရေꩻ အထွာအကုဲဖုံႏ(ဖိုင်ႏ)၊
 • ၃။ ဘင်္ဂဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏထီႏ စဲင်းစဲ့လက္ခဏာရေꩻ အထွာအကုဲ၊
 • ၄။ ဘယဉာဏ် = ကောပ်ပွိုးထီႏဗာႏ အကုဲဖုံႏ(ဖိုင်ႏ)တဲင် ဉာဏ်ႏငမ်း သင်္ခါရတရာꩻသီးအလောင်း၊
 • ၅။ အာဒီနဝဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏထီႏတဝ်းအဟဝ်၊ထီႏဒျာႏ ဘေꩻ အပဲစ်ခြေင်ခြေင်၊
 • ၆။ နိဗ္ဗိဒါဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏဗွိုႏအန်ꩻထိုꩻ(သင်္ခါရ)၊
 • ၇။ မုဉ္စိတုကမျတာဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏမဲန်လွောစ်ထန်ႏ အဝ်ႏ ဘဝခွိုင်းကားလို့စင် စတဲင်ဖိုင်ႏ၊
 • ၈။ ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ႏ = လွောစ်ထန်ႏထိုꩻတာႏ ဉာဏ်ႏဆင်ႏချင်ႏထဲင်းယင်း လက္ခဏာႏရေꩻတလဲင်ႏ၊
 • ၉။ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏထွားလွိုထိုꩻ သင်္ခါရတရာꩻဖုံႏ၊
 • ၁ဝ။ အနုလောမဉာဏ်ႏ = ဉာဏ်ႏလွောက်ꩻ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအရီးဖုံႏတောမ်ႏ အဆုဲꩻမဂ်ဉာဏ်ႏဖိုင်ႏ ယိုဆီပါꩻသွူ။

ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏနုဲးယို ဆီပါꩻ ထွာမိဉ်ႏထွူ အာႏရုံႏပျုရီးရီးနိဗ္ဗာန်ႏတဲင် ယားကုဲထိုꩻဒါႏ ပုထုဇဉ်ႏခွိုꩻနွယ်ႏထွူ မာꩻထွာဖေႏဒါႏ အရိယာႏခွိုꩻနွယ်ႏတဲင် ဂေါတြဘုဉာဏ်ႏ ပေါႏထွာလွောဉ်သွူ။ နဝ်ꩻထွူ ထီႏသေဖြွောဉ်လေားကီႏတဲင် တောမ်ႏမဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏဖုံႏ တွိုႏလွေꩻထိုꩻ လေားကုတ္တရာႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏလွဉ်အနယ်ꩻဆီပါꩻယိုနဝ်ꩻ ဉာဏ်ႏထာꩻထီႏ တထင်သန်တဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻမꩻ နေင်ႏလာညဆွာꩻ အာႏထွုတ်နွောင်ꩻနေကမꩻ အီႏထွာလွဉ် ပုဂ္ဂိုလ်ႏလꩻမဂ်ꩻဖိုလ်ႏသားနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁)