ဝီခီပီးဒီးယား:Bots

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဗော့ (အဝ်ႏဒျာႏ အဲင်းကလေတ်လိတ်ဖြုံႏ "robot"ကို ထွာလင်ꩻလွဉ်ဒါႏ လိတ်ဖြုံႏ) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဖေႏကခွုမ်မာꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဟဝ်နွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား ကို ကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၇၀၂၅ ဖုံႏယို ဖေႏကခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻ အဝ်ႏလွိုႏကာႏကာႏ(အလိုအလျောက်) မွေးတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏလွိုႏကာႏကာႏ တခူးတခဝ်တာႏ ဖန်ဆင်ꩻမာꩻခါꩻဒါႏ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏဒျာႏသွူ။ ဗော့ဖုံႏနဝ်ꩻ မွိုင်မွိုင်ကြွိုင်ကြွိုင် ခွုမ်မာꩻဖေႏနွောင်ꩻ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻဖုံႏလဲ့ မိဉ်ႏထူႏသုင်ꩻမာႏထိုꩻနဝ်ꩻ ထွာအီဒါႏတေား ဝီခီပီးဒီးယားတာႏ အသျုက်တရေင်နဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် အဝ်ႏအွောန်ႏထွော့ခါꩻဖေႏပါ ထူႏသုင်ꩻဗော့ မူဝါဒ နဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကို ယိုခါနဝ်ꩻ ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ "ဗော့"အနေႏ အကောက်ဖုံႏ အဝ်ႏ ဗာႏသွူ။

ထူႏသုင်ꩻဗော့ မူဝါဒ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikipedia:Bot policy

ဗော့ဖုံႏ ဖေႏကမာꩻနွောင်ꩻမွုန်း အသျုက်တရေင်တောမ်ႏ ထူႏသုင်ꩻအကျိုꩻယံအဝ်ႏအီ၊ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏအဝ်ႏ ယံထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻတာႏတဲင် အဝ်ႏအွောန်ႏထွော့ခါꩻဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယား ထူႏသုင်ꩻဗော့ မူဝါဒ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ထွားထဲင်းအလင်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

Meta