မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Favicon of Wikipediaပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား
Screenshot
ဝဲက်သုဲက်အစွိုးအမျိုꩻ
အဉ်တာနဲတ် ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ
ဟော်ꩻထွားလꩻနွောင်ꩻမုꩻပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
တယ်ႏထောင်ႏ၂၀၂၁ ဗာႏ သဲက်တဉ်ဗာ ၁၇ (အစမ်ꩻ)
ပဲင်ႏဆဲင်ႏသားဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း
ဖန်ဆင်ꩻသားအဉ်တိုဗဲသ တောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားအစွိုꩻ
ဝဲက်သုဲက်blk.wikipedia.org
စီꩻပွာꩻရေꩻမွေးတဝ်း
ဒင်ႏမတ်ပိုင်တိဉ်Optional
ဒင်ႏထင်ႏဇွန်လုဲင်င် ၁၉၊ ၂၀၂၂; ၂၂ လာ ကာႏ (၂၀၂၂-၀၇-19) (အတီႏ)

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား (အဲင်းကလေတ်: Pa'O Wikipedia) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝီခီပီးဒီးယား ဝဲက်သုဲက်(Website)အဉ်တာနဲက်လိတ်မဲ့ငါကို တဲမ်းအီတောမ်ႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ လဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏဒျာႏသွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏဗွောင်လွေꩻဒျာႏအစမ်ꩻ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၁ ဗာႏ လာသဲက်တဉ်ဗာ ၁၇ နီꩻတဲင် ယိုခါ(ဗꩻတွိုႏ ဇွန် ၂၀၂၄)နဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါရောမ်ဖြုဲင်ꩻ တဲမ်းသော့ꩻခါꩻအဝ်ႏလဲဉ်း (၂၆၇၅)ပုဒ်သွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါကို လိတ်ဖြုံႏဖုံႏနဝ်ꩻ တဲမ်းသုင်ꩻအီဒျာႏတောမ်ႏ ယူနီကိုဒ်စံစနစ် လိတ်ဖြုံႏဖောင့်သွူ။

ထွာလွဉ်ဗာႏ အကျောင်ꩻခရာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၁ ဗာႏ သဲက်တဉ်ဗာလာ(၁၆)နီꩻနဝ်ꩻ ယံကဗွောင်နွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီလိတ်မဲ့ငါတာ စူနီဆီခဲအိ(စုကဲ့) သွုပ်ဆွိုက်ဒေါ့ꩻရီလွောန် နီသွောန်းသီးထျꩻတဲင် ဒေါ့ꩻရီအိုင်ကိုမ်စဲင်းထဲင်း အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏသဲက်တဉ်ဗာ(၁၇)ဟာနဝ်ꩻ စုကဲ့တောမ်ႏ အဉ်တိုဗဲသ သီးအစွိုꩻ ဗွောင်လွေꩻဖေႏခန်း လိတ်မဲ့ငါအစမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ သဲက်တဉ်ဗာ(၁၈)နီꩻနဝ်ꩻ နီသွောန်းသီး ဒေါ့ꩻရီကွီခွင်ꩻလဝ်းလွေꩻထေ့ပါ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသင်ႏဃာႏစွိုꩻ ဥက္ကဋ္ဌ ဗွေႏဗိုန်ကောဝိဒ ဝေင်ꩻသထုင်ႏပေႏသီႏသဲင်ႏ တောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတောမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ(ဗဟိုႏ) ဥက္ကဋ္ဌ ဖြားခွန်ဝင်းကို ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻသီးထျꩻတဲင် လꩻလွေꩻခန်းအခွင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏစလွေꩻနဝ်ꩻမာꩻငါ ပအိုဝ်ႏဗွေႏခွန်နာင်ꩻသီးလဲ့ အွောန်ဝင်ꩻနွို့စွဲးကမ်းထွားကို တဖဲ့ꩻတခဝ် ဗꩻတွိုႏဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်စွောန်ႏ ခွိုꩻရက်ဗွေႏခွန်နာင်ꩻသီး ခွုန်းကနွောင်ꩻရာꩻ စွဲးကမ်းရောင်ကို အဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻတဲင် တညတဝ်းအခိန်ႏကို ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါယိုလဲ့ ထင်ႏထိုဖြိုတန်လွောန်စွောန်ႏ တနီꩻတစိꩻစိꩻနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ဖေဖော်ဝါရီလာကို(ညလꩻငတ်ꩻလာအခိန်ႏကို)နဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဗွေစွောန်ႏ အပုဒ်(၁၀၀၀)လွိုနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ လာဇွန် ၁၆ နီꩻနဝ်ꩻ လꩻလွေꩻခန်း Approvedတဲင် အောင်ႏမျင်ႏလꩻထိုꩻခန်းတဲင် ဖေႏကလꩻလွေꩻ နမ်းပဲင်ႏဒိုမေင်းဝဲက်သုက်လိပ်စာတာႏ ဝီခီတာႏဝွန်ႏသားလဲ့ အဝ်ႏဖန်ဆင်ꩻမာꩻလွေꩻဖေႏထဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ဇူလုဲင်လာ ၁၉ နီꩻနဝ်ꩻ ဝီခီတာႏဝွန်ႏသား ဖန်ဆင်ꩻဒင်ႏထင်ႏလွေꩻဖေႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီယား လိတ်မဲ့ငါဝဲက်သုဲက်အတီႏတဲင် လꩻလွေꩻခန်း နမ်းပဲင်ႏဒိုမေင်း ဝဲက်သုဲက်လိပ်စာနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကဒင်ႏထင်ႏလွေꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား ဝဲက်သုဲက်လိတ်မဲ့ငါ(အတီႏ) အခိန်ႏမွူးနီꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ လာဇွန်လုဲင် ၁၉ နီꩻ နဝ်ꩻသွူ။

အခိန်ႏမွူးနီꩻမုဲင်တန်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁၇.၆.၂၀၂၁ - ဗွောင်စပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါ(အစမ်ꩻ)။
 • ၉.၁၁.၂၀၂၁ - ချာႏပြန်ႏအရေꩻတန် ဝီခီဘာႏသာႏပြန်ႏလိတ်မဲတ်သေ့ ထွူအောင်ႏလꩻ။
 • ၂၆.၁၁.၂၀၂၁ - လꩻလွေꩻ Verified as eligible။
 • ၅.၁.၂၀၂၂ - လိတ်မဲ့ငါဗွေ အပုဒ်(၁၀၀၀)။
 • ၂.၆.၂၀၂၂ - ပအိုဝ်ႏစဲစ်ဆေꩻလိတ်မူပညာႏသျင်ႏသားစွိုꩻ စဲစ်ဆေꩻထွူလဲဉ်းလိတ်မူအကျောင်ꩻ ပသာပြန်ႏချာ ဝီခီတာႏဝွန်ႏသားအီးမေး။
 • ၃.၆.၂၀၂၂ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားယဟန်ႏ ပထမအလဲင်ႏ မော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၇:၀၀ ဆင်ႏ ဗꩻ ၈:၀၀)။
 • ၁၂.၆.၂၀၂၂- မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ(edit) အလဲင်ႏပေါင်ꩻ ဗွေ(၁၀,၀၀၀)
 • ၁၆.၆.၂၀၂၂- အောင်ႏလꩻလွေꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻအရန်း လꩻလွေꩻ Approved။
 • ၂.၇.၂၀၂၂ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားယဟန်ႏ ဒုတိယအလဲင်ႏ တောမ်ႏ သꩻဝင်ႏစာꩻဒါႏဝီခီသားယဟန်ႏ အပါꩻအဖြာꩻ(၁၀) မော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၈:၀၀ ဆင်ႏ ဗꩻ ၁၀:၃၀)။
 • ၁၉.၇.၂၀၂၂ - ဖန်ဆင်ꩻဒင်ႏထင်ႏလွေꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီယား လိတ်မဲ့ငါဝဲက်သုဲက်အတီႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ၂၀.၈.၂၀၂၂ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားယဟန်ႏ အပါꩻအဖြာꩻ(၇) မော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၇:၅၅ ဆင်ႏ ဗꩻ ၁၀:၂၀)။ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီလွေꩻ တဲမ်းသုင်ꩻပအိုဝ်ႏဝီခီခရာႏ၊ ခြုဲင်းနယ်ဝီခီခရာႏ၊ ငဝ်းရီငဝ်းစေကဏ္ဍဖုံႏသွူ။
 • ၃၀.၈.၂၀၂၂ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားယဟန်ႏ အပါꩻအဖြာꩻ(၅) မော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၇:၅၅ ဆင်ႏ ဗꩻ ၉:၂၅)။ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီလွေꩻ အီႏလွောင်ႏဗူႏ "သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီသားစွိုꩻ" တာႏ အစွိုꩻမိဉ်ꩻ၊ ရေႏမိုးချက်၊ ထာꩻမာꩻတာႏဝွန်ႏ(အတီႏ) ခရာႏဖုံႏ၊ ငဝ်းရီငဝ်းစေကဏ္ဍဖုံႏတဲင် ကွီထူႏလွေꩻပါ ထင်ႏလွဉ်သား သꩻဆန္ဒသꩻဖော်ꩻတဲင် အွဉ်ႏလွေꩻအတီႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁.၉.၂၀၂၂ - လွောင်ႏဗူႏလွေꩻလဲဉ်း "သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီသားစွိုꩻ" အကျောင်ꩻ ဒင်ႏနယ်လွေꩻ အွဉ်ႏထွာအတီႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ၂၂.၉.၂၀၂၂ - ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဗွေ အပုဒ်(၁၀၀၀)။
 • ၈.၅.၂၀၂၃ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားယဟန်ႏ အပါꩻအဖြာꩻ(၇) မော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၇:၂၀ ဆင်ႏ ဗꩻ ၉:၁၀)။ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီလွေꩻ အီႏမာꩻလွေꩻ ချာႏပြန်ႏ သိပ္ပံကဏ္ဍဆဲင်ႏရာꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻပြဲင်ႏပွယ်ꩻခရာႏ တောမ်ႏ ဆွေꩻနွေꩻ ဝီခီ ဖြေ့ဗုတ်ပေ့ခရာႏ၊ ဝီခီအဘိဓာန်ႏခရာႏ ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၆.၇.၂၀၂၃ - သုင်ꩻတဲမ်းပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားစွိုꩻ(ထင်ႏလွဉ်သား အပါꩻအဖြာꩻ(၆) ဒင်ႏထင်ႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား တနေင်ႏဗွေအထိန်ꩻအမုဲင် မာꩻလွေꩻ ပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲးလွေꩻဝင်ꩻ လဲင်းလောင်း(Google Meet)ကို (တယ်ႏစမွူးဟာခိုႏ နားရီႏ ၇:၁၀ ဆင်ႏ ဗꩻ ၁၀:၁၀)။ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီလွေꩻ သိပ္ပံကဏ္ဍရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ပထမလဲင်ႏ ဘာႏသာႏပြန်ႏပြဲင်ႏပွယ်ꩻကို ကေႏညာႏလꩻဆုꩻသား တောမ်ႏ ဖေႏအပ်ဆုꩻခရာႏဖုံႏ၊ နာႏထူႏလွေꩻ ကလꩻဆုꩻသား ငဝ်းငွါဖုံႏ၊ ဒေါ့ꩻရီဆွေꩻနွေꩻပါ ဝီခီပီးဒီးယား၊ ဝိစ်သိဉ်နရီ(အဘိဓာန်ႏ)၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ၊ ကပ်လူႏဝါႏဆိုႏသင်းကန်ꩻ စတဲင်အခရာႏဖုံႏသွူ။

အချက်အလျက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား (ဇွန် ၂၀၂၄)
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ၂၆၇၅
လိတ်မဲ့ငါ ၇၁၈၈
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ ၂၉၆၁၇
ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ၁၆၈၁
ရုဲင်ꩻတသွိုးသန်ဒါႏကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ၁၃
အဲတ်မဉ်(ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား)

မုဲင်တောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]