ဝဲက်သုဲက်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
usap.org ဝဲက်သုဲက်

ဝဲက်သုဲက် (အိန်းကလေက်: Website) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ရောမ်ဗူႏဒင်ႏထင်ႏဖေႏ ဝဲက်ပေ့ဝဲက်လိတ်မဲ့ငါ(Web Page)ဖုံႏ အဉ်တာနဲက်လိတ်မဲ့ငါကိုဒျာႏသွူ။ နဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ လိတ်ယာႏဖုံႏ၊ အငဝ်းဖုံႏ၊ ဓာတ်ပုင်ႏဖုံႏ၊ ရုက်ပုင်ႏဖုံႏ၊ ဗီဒီယိုရုက်မွန်ဖုံႏ စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏနွို့ပါနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏအနေႏနဝ်ꩻ နုဲင်းဒျာႏ ဝီခီပီးဒီးယား, google.com တောမ်ႏ amazon.com စတဲင်ဖုံႏဒျာႏသွူ။ အကျမ်ꩻအနေႏ တမိနစ်အကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖန်ဆင်ꩻဗွောင်လွ့ ဝဲက်သုဲက်တသာ အဗာႏပေါင်ꩻ (၃၈၀)ရပ်သွူ။

လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ယိုꩻယိုꩻဆွိုက်သွုပ်ထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ ဝဲက်သုဲက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏတယ်ႏမာꩻခါꩻဒျာႏတောမ်ႏ World Wide Web တကမ္ဘာႏလွုမ်းဝဲက်သွူ။ ကသုင်ꩻအီလꩻဒါႏတောမ်ႏ ပုဂ္ဂလိကလဲင်း networkစား ပုဂ္ဂလိကသုင်ꩻ ဝဲက်သုဲက်(Website)ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဗိုန်နုဲင်းဒါႏကုမ္ပဏီႏဝွန်ႏထမ်ꩻဖုံႏ သုင်ꩻအီဖေႏကလꩻ ကမာꩻခါꩻဒါႏ ဝဲက်သုဲက်ဖုံႏဒျာႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်