ကဏ္ဍ:အနယ်ꩻပညာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၁၀ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၁၀ ဗာႏသွူ။

က

ကဏ္ဍ "အနယ်ꩻပညာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၉ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၉ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။