သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏတောႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏတောႏ ပါဠိ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သုပ္ပဋိပန္နော ဘဂဝတော သာဝကသံဃော၊
 • ဥဇုပ္ပဋိပန္နော ဘဂဝတော သာဝကသံဃော၊
 • ဉာယပ္ပဋိပန္နော ဘဂဝတော သာဝကသံဃော၊
 • သာမီစိပ္ပဋိပန္နော ဘဂဝတော သာဝကသံဃော၊
 • ယဒိဒံ စတ္တာရိ ပုရိသယုဂါနိ အဋ္ဌ ပုရိသပုဂ္ဂလာ ဧသ ဘဂဝတော သာဝကသံဃော၊
 • အာဟုနေယျော၊
 • ပါဟုနေယျော၊
 • ဒက္ခိဏေယျော၊
 • အဉ္ဇလိကရဏီယျော၊
 • အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တံ လောကဿ။

သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏတောႏ(၉)ပါꩻ ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • သုပ္ပဋိပန္နောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻတပဲ့ꩻ ကဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ သင်ႏဃာႏရဟန်ꩻ ကံကျင်ꩻဟဝ်ငါႏ သိက္ခာႏတရာꩻ ဟဲ့ꩻခါꩻရိုꩻလွ သုပ္ပဋိပန္နော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • ဥဇုပ္ပဋိပန္နောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻတပဲ့ꩻ ကဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ သင်ႏဃာႏရဟန်ꩻ ကံကျင်ꩻစွဉ်ႏငါႏ သိက္ခာႏစွို့ꩻရာꩻ ဟဲ့ꩻခါꩻရိုꩻလွ ဥဇုပ္ပဋိပန္နော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • ဉာယပ္ပဋိပန္နောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻဗုဒ္ဓ သာဝကဟွေး ကျင်ꩻမွေးဓိဋ္ဌာန်ႏ နိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻ ဟဲ့ꩻခါꩻရိုꩻလွ ဉာယပ္ပဋိပန္နော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • သာမီစိပ္ပဋိပန္နောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻတပဲ့ꩻ ကဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ သင်ႏဃာႏဖုံႏယို မူႏခိုရိုႏသေႏ ယွုံႏကေႏဟဝ်ထွိုက် ကျင်ꩻလွိုက်တရာꩻ နီနာꩻဟဲ့ꩻလွ သာမီစိပ္ပဋိပန္နော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • အာဟုနေယျောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻတပဲ့ꩻ ကဟဲ့ꩻဖန်ဒါႏ သင်ႏဃာႏဖုံႏယို မူႏခိုအမျာꩻ အဝ်ႏညာꩻထူႏလွဉ် ထိုမ်ႏရွဉ်ဥစ္စာႏ လူႏတာႏစီႏမံႏ လူႏခံႏထွိုက်ရာꩻ ဟဲ့ꩻခါꩻရိုꩻလွ အာဟုနေယျေ သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • ပါဟုနေယျောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻဗုဒ္ဓ သာဝကသင်ႏဃာႏ ထဉ်ႏတာႏအွဉ်ႏခါꩻ နဝ်ꩻရာꩻပစ္စေꩻ မဉ်ႏလွေꩻလူႏဟဝ် ရပ်ခံႏတောႏမူႏ ခံႏထူႏထွိုက်မွေး ရိုꩻစွေးဟဲ့ꩻလွ ပါဟုနေယျေ သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • ဒက္ခိဏေယျောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻဗုဒ္ဓ သာဝကယို မျတ်လွိုဟဝ်ငါႏ လူႏခရာႏယို ဗိုန်ထိုတပဲ့ꩻ ကဟဲ့ꩻသင်ႏဃာႏ မျတ်ငါႏထာꩻလူႏ ခံႏထူႏထွိုက်မꩻ ဟဲ့ꩻလꩻရိုꩻလွ ဒက္ခိဏေယျော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • အဉ္ဇလိကရဏီယျောဂုဏ်ႏ - ဖရာꩻဗုဒ္ဓ သာဝကနဝ်ꩻရာꩻ နီနာꩻမူႏခို စူယိုလီးဆီ ကတောင်ကီအွဉ်ႏဆွိုက် ဝုဲင်ႏထွိုက်ဟဝ်လွ အဉ္ဇလိကရဏီယျော သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။
 • အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တံ လောကဿ ဂုဏ်ႏ - မူႏခိုနီနာꩻ ဆို့ꩻခါꩻရုဲင်တာႏ ဟံႏယာႏထွာအီ အခြွီကုသိုလ်ႏ ထွာပိုႏဟဝ်ရာꩻ ဟဲ့ꩻခါꩻထွိုက်ယံ အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တံ လောကဿ သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏသွူ။

ဂုဏ်ႏတောႏကွတ်ꩻစွိုး စွူဖြွိုးဗွေငါႏ သင်ႏဃာႏဂုဏ်ႏမျတ် ရေႏမတ်ဝုဲင်ႏဗာႏ ဟတ္ထာႏလီးဆီ ကတောင်ကီဒင်ႏခြွဉ်း သွဉ်းသီးရိုႏသေႏ ယွုံႏကေႏဝုဲင်ႏငါ ဝေင်ꩻထာနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏယံလꩻ ဗွေႏစဝ်းဩ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ လိုꩻယွဲးစွန်ꩻထီဗွေ သွဉ်တန်ꩻ ငဝ်းဝုဲင်ႏဘုရာꩻလိတ်စောင်ႏ၊ ကျောင်ꩻနောင်တောင်ꩻပရဟိတ၊ ၂၀၁၇